fbpx Et nettbasert informasjonstilbud til pasienter med kreft Hopp til hovedinnhold

Et nettbasert informasjonstilbud til pasienter med kreft

Et nettbasert informasjonstilbud drevet av kreftsykepleiere kan dekke et udekket informasjonsbehov hos pasienter med kreftdiagnose.

Slik konkluderer forfatterne som undersøkte bruken av og innhold i e-postmeldinger mellom pasienter med en kreftdiagnose og sykepleiere for å få «øyeblikksbilder» av hvordan det er å leve med kreft.

Kvalitativ innholdsanalyse ble brukt til å analysere 276 anonyme e-postmeldinger fra 60 pasienter med bryst- eller prostatakreft til kreftsykepleiere. Studien er en del av en større randomisert studie som tester ut om et internettbasert veiledningssystem bidrar til å redusere ubehag og øke livskvaliteten hos kreftpasienter. Pasientene var rekruttert gjennom avisannonser og informasjonsmateriell til Kreftforeningen. Gjennomsnittsalderen til deltakerne var 52 år og 63 prosent var kvinner.

Vanligvis beskrev pasientene hvordan sykdomsforløpet deres hadde vært etter at de fikk kreftdiagnosen. De skrev også om behandling og resultat av blodprøver. Lengde på tekstene varierte fra et kort spørsmål med få ord til lengre fortellinger om opplevelser og erfaringer på om lag en side.

Analysen av tekstene resulterte i fire hovedtemaer: Å leve med symptomer og bivirkninger, å leve med frykt om tilbakefall, bekymringer for hverdagen og udekket behov for informasjon fra helsepersonell. Pasientene beskrev opplevelsen av å være i «et tomrom» etter å ha blitt utskrevet fra sykehuset og med et stort udekket informasjonsbehov.

 

Referanse:

Grimsbø GH, Finset A, Ruland CM. Left hanging in the air: experiences of living with cancer as expressed through E-mail communications with oncology nurses. Cancer Nurs 2011;34:107-16.

 

Kommentar:

Studien beskriver eksempler på nettbasert informasjonsutveksling drevet av kreftsykepleiere som kan være et bidra og supplement til tradisjonell pasientopplæring som gis av sykepleiere og annet helsepersonell. Studien gir innblikk i utviklingen av et pasientopplæringsprogram som tar i bruk ny teknologi.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse