fbpx Gasbind og teip kan være bedre enn gjennomsiktig plaster Hopp til hovedinnhold

Gasbind og teip kan være bedre enn gjennomsiktig plaster

Resultatene fra en ny Cochrane-oversikt viser at bruken av gasbind og teip muligens gir færre kateterrelaterte blodstrømsinfeksjoner enn bruk av gjennomsiktig plaster.

Sentralt venekateter

Et sentralt venekateter er et kateter plassert i en stor vene i halsen, brystet eller lysken som settes inn ved for eksempel:

mer intensiv kardiovaskulær overvåkning

bedre overvåkning av væskestatus

langsiktig bruk av intravenøse legemidler (som antibiotika eller smertestillende)

langsiktig parenteral ernæring (spesielt for kronisk syke pasienter)

andre årsaker til hyppig eller vedvarende behov for intravenøs tilgang eller når perifer tilgang ikke er mulig

Det er mest vanlig å legge inn et sentralt venekateter i vena jugularis interna, vena subclavia eller vena femoralis. Bruk av sentralt venekateter er forbundet med økt risiko for blodstrømsinfeksjon i forhold til perifert venekateter. Ulike typer forbinding er brukt for å beskytte utgangsstedet hvor det sentrale venekateteret sitter. De vanligste er gasbind og teip eller gjennomsiktige plastre (polyurethane).

 

Hva sier forskningen?

Forfatterne fant fire studier som vurderte bruken av gasbind og teip sammenliknet med gjennomsiktig plaster ved sentralt venekateter. De fant følgende effekter:

Bruken av gasbind og teip gir muligens færre kateterrelaterte blodstrømsinfeksjoner sammenliknet med bruk av gjennomsiktig plaster.

Bruken av gasbind og teip gir muligens liten eller ingen forskjell i antall infeksjoner rundt utgangsstedet sammenliknet med bruk av gjennomsiktig plaster.

Bruken av gasbind og teip gir muligens liten eller ingen forskjell i antall koloniseringer sammenliknet med bruk av gjennomsiktig plaster.

Forskerne fant en firedobling i kateterrelaterte blodstrømsinfeksjoner ved bruk av gjennomsiktig plaster. Men risikoen for å få kateterrelaterte blodstrømsinfeksjoner kan være svært liten (2 prosent) eller betydelig høyere (opptil 17 ganger høyere) ved bruk av gjennomsiktig plaster sammenliknet med gasbind og teip. Det er usikkerhet forbundet med dette funnet. I tillegg er de fire studiene små. Større og robuste studier vil kunne gi oss et sikrere svar på hvilket av tiltakene som egner seg best. Videre er det forskjeller på de gjennomsiktige plastrene som er på markedet. De kan blant annet variere i størrelse og pusteevne.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over randomiserte studier som har undersøkt effekten av gasbind og teip sammenliknet med gjennomsiktig plaster ved bruk av sentralt venekateter. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser. De fant fire randomiserte studier med til sammen 337 personer som studerte bruken av gasbind og teip sammenliknet med gjennomsiktig plaster. De fire studiene ble publisert mellom 1991 og 2009 og var gjennomført i USA, Spania og Tyrkia. Oversikten inkluderte ytterligere to studier (126 deltakere) som sammenliknet ulike typer gjennomsiktig plaster, men de er ikke omtalt her.

 

Kilde

Webster J, Gillies D, O’Riordan E, Sherriff KL, Rickard CM. Gauze and tape and transparent polyurethane dressings for central venous catheters. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD003827. DOI: 10.1002/14651858.CD003827.pub2.

 

Skrevet av Marita Sporstøl Fønhus, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.