fbpx Terapeutisk hagebruk ved klinisk depresjon i en Grønn Omsorg kontekst Hopp til hovedinnhold

Terapeutisk hagebruk ved klinisk depresjon i en Grønn Omsorg kontekst

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

Historisk har hager, parker og landskap hatt en viktig betydning for rekreasjon, aktivisering og recovery ved mentale lidelser

Bakgrunn: Historisk har hager, parker og landskap hatt en viktig betydning for rekreasjon, aktivisering og recovery ved mentale lidelser, og er i dag vel kjent som terapeutisk strategi innen psykisk helsearbeid. Klinisk depresjon kjennetegnes ved passivitet, nedstemthet, stressplager, grubling og konsentrasjonsproblemer. Denne studien antas å være den første som undersøker nytten av terapeutisk hagebruk ved klinisk depresjon.

Hensikt: Å undersøke om personer som lider av langvarig depresjon har nytte av å delta i et terapeutisk hagebruksprogram over tolv uker to ganger i uken som et supplerende tilbud til medisiner og samtaleterapi. Å undersøke endringer i alvorlighetsgrad i depresjon, grubling, angst, stressplager og opplevd oppmerksomhetskapasitet. Å utforske hva som er terapeutisk virksomme komponenter i terapeutisk hagebruk.

 

Metode: To prospektive single-group design intervensjonsstudier ble gjennomført henholdsvis i 2008 (N=18) og 2009 (N=28) på bynære gårder i Oslo og Akershus.

 

Resultat: Det var signifikante bedringer i alvorlighetsgrad av depresjon, grubling, angst, opplevd stress og oppmerksomhetskapasitet sammenlignet med baseline score. Det var fremdeles signifikante endringer i alvorlighetsgrad av depresjon ved tre måneders oppfølging. Resultatene kan videre tyde på at virksomme komponenter i terapeutisk hagebruk ved depresjon er endring i omgivelser, fascinasjon av aktiviteter og opplevelser samt sosialt samhold i gruppen.

 

Konklusjon: Resultatene gir grunnlag for å anbefale at det kan være hensiktsmessig å legge til rette for at langvarig deprimerte kan delta i denne type aktiviteter. Erfaringene fra prosjektet er at terapeutisk hagebruk kan enkelt praktiseres i hager tilknyttet institusjoner, distriktspsykiatriske sentre og på Grønn Omsorg-gårder.

Kathrine
,  
Gartner
 
|  04.07.2022

Grønn helse

Hei Hvor ligger denne forskningsartikkelen?

Sykepleien Forskning
,  
  |  04.07.2022

Doktorgrad

Hei, dette er en doktorgrad som du enten finner på nettet eller ved å kontakte Marianne Thorsen Gonzalez.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.