fbpx Sykepleiere kan gjøre legeoppgaver i primærhelsetjenesten Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere kan gjøre legeoppgaver i primærhelsetjenesten

I mange land har man prøvd ut å flytte en del oppgaver fra lege til sykepleier i primærhelsetjenesten.

Hensikten er å redusere arbeidsbyrden for leger (eller kompensere for legemangel) og å gjøre tjenesten mer effektiv. Forventningen er at sykepleiere som erstatter leger kan gi tjenester av like høy kvalitet med reduserte kostnader. Sykepleierne («nurse practitioners», «clinical nurse specialists», «advanced practice nurses», practice nurses», «health visitors») jobber på legekontor eller legesentre eller poliklinikker (ikke skadelegevakt). Hensikten med denne oversikten var å vurdere effekten av at sykepleiere erstatter lege i noen konsultasjoner i primærhelsetjenesten.

 

Hva sier forskningen?

Forfatterne fant studier som hadde vurdert effekten av å bruke godt kvalifiserte spesialsykepleiere i stedet for lege ved:

• første konsultasjon på legekontor samt ved oppfølgingsbesøk

• første kontakt ved akutte problemer

• oppfølging av personer med kroniske sykdommer Studiene viste at:

• for helseutfall var kvaliteten på konsultasjonene lik for leger og sykepleiere

• sykepleiere brukte lengre tid på konsultasjonene

• sykepleierne informerte pasientene mer

• sykepleierne tilbød flere oppfølgingskonsultasjoner

• sykepleierne forordnet noe flere prøver

• pasientene var mer tilfreds med sykepleierkonsultasjonene (målt i fem studier)

• det er ikke klart om tilbudet reduserer legenes arbeidsbyrde

Funnene tyder på at godt kvalifiserte sykepleiere kan tilby tjenester av høy kvalitet og at det gir like god helseeffekt for pasientene. Legenes arbeidsbyrde endret seg ikke. Det kan skyldes at sykepleiere fyller et tidligere udekket behov hos pasientene eller at sykepleiere henviser og øker etterspørsel etter flere tjenester. Konklusjonene må tolkes med forsiktighet ettersom bare én av studiene hadde nok styrke til å vise effekt på helseutfall. Oppfølgingstiden var generelt bare opp til ett år.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en oversikt over studier som har undersøkt effekten av å erstatte lege med sykepleier. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant 16 studier. Studiene hadde generelt lav dokumentasjonsstyrke. I fem av studiene hadde sykepleierne ansvar for første møte med pasienter som trengte «konsultasjon samme dag». I syv studier hadde sykepleierne ansvar for første møte med alle pasienter. I fire studier hadde sykepleierne ansvar for oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer. Denne oversikten har et aktuelt fokus i forbindelse med innføring av samhandlingsreformen i Norge, men er ikke helt oppdatert.

 

 

Kilde

Laurant M, Reeves D, Hermens R, Braspenning J, Grol R, Sibbald B. Substitution of doctors by nurses in primary care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD001271. DOI: 10.1002/14651858.CD001271.pub2.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse