fbpx Patient-reported outcomes after on-pump and off-pump coronary artery bypass surgery Hopp til hovedinnhold

Patient-reported outcomes after on-pump and off-pump coronary artery bypass surgery

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

Studien bekreftet at graden av helsegevinst varierer fra pasient til pasient, og at lindring av hjertekrampe og bedring av hjertets arbeidskapasitet hver for seg har ulik betydning for helsen.

Bakgrunn: Hvert år utføres det i Norge cirka 3000 operasjoner for å utbedre hjertets egen blodforsyning. Vanligvis innebærer koronarkirurgi bruk av hjertelunge- maskin for å overta hjertets og lungenes funksjoner mens kirurgen syr på et stillestående hjerte.

Hensikt: Å studere pasientrapportert resultat, målt som symptomer, helsestatus og livskvalitet, etter koronarkirurgi.

Metode: 120 pasienter besvarte spørreskjema før operasjon, og 3, 6 og 12 måneder etter kirurgi. Halvparten av pasientene var randomisert til ny operasjonsteknikk, uten bruk av hjerte- og lungemaskin. Utfallsmål var pasientenes egen vurdering av symptomer, helse og livskvalitet. En eksperimentell studie testet om det var forskjeller i pasientopplevd resultat avhengig av operasjonsmetode. To beskrivende studier evaluerte sammenhenger mellom pasientvurdert helse og objektive mål for hjerte- og hjernefunksjon. En fjerde studie brukte sti-analyse for å teste teorien om et gjensidighetsforhold mellom opplevelse av helse og opplevelse av livskvalitet.

Resultat: Ved tilfeldig fordeling av pasientene til hver av de to operasjonsmetodene var det sammenlignbart teknisk resultat, og ingen betydningsfulle forskjeller i pasientopplevd resultat. Studien bekreftet at graden av helsegevinst varierer fra pasient til pasient, og at lindring av hjertekrampe (angina) og bedring av hjertets arbeidskapasitet hver for seg har ulik betydning for helsen. Videre reiste studien spørsmål om sykdomsforandringer i hjernens blodforsyning før operasjonen kan forutsi graden av fysisk helsegevinst etter kirurgi. Studien styrket teorien om at opplevelsen av helse og livskvalitet gjensidig påvirker hverandre.

Konklusjon: Avhandlingen som helhet bidrar til å forstå mer av grunnlaget for ulike pasienterfaringer etter kransarteriekirurgi. Studien har derfor betydning for hvordan helsepersonell snakker med pasienter om forventninger og resultat av inngrepet. Funnene understreker viktigheten av å innhente pasientenes opplevelse ved evaluering av nye behandlingsmetoder.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.