fbpx Spesialsykepleie ved ulcerøs kolitt og Chrons syndrom Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleie ved ulcerøs kolitt og Chrons syndrom

Spesialsykepleiere kan muligens ha positiv effekt på pasientenes psykiske helse.

Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter en systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur. Inflammatorisk tarmsykdom (Chrons sykdom og ulcerøs kolitt) er kroniske tilstander med forløp som veksler mellom gode og mindre gode perioder for pasientene. Behandlingen involverer medisinske tiltak, livsstilsendringer og for noen også kirurgiske inngrep. I stadig større grad samarbeider spesialsykepleiere med medisinske kolleger for planlegging og iverksetting av tiltak overfor denne pasientgruppen.

 

Virker tiltak iverksatt av spesialsykepleier?

Studien viste at

  • Det var en tendens mot at pasienter som fikk systematisk oppfølging av spesialsykepleier muligens hadde noe bedre psykisk helse.
  • Det mangler dokumentasjon for mange andre relevante helseutfall

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Dokumentasjonsgrunnlaget i denne oversikten er av lav kvalitet.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt virkningen av tiltak iverksatt av spesialsykepleiere for å bedre behandlingen av pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Forskerne fant én studie som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Denne studien hadde 100 deltagere. Studien sammenlignet pasienter med ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom som enten fikk råd og veiledning fra en spesialsykepleier med pasienter som fikk vanlig oppfølging på poliklinikk. Pasientene ble fulgt opp i ett år og den foregikk i England. Det er behov for flere studier av høy kvalitet som evaluerer bruken av spesialsykepleiere innen gastroenterologi. Disse studiene bør måle utfall som sykdomsutvikling, pasientrespons, bruk og nytte av sykepleietiltak, pasientenes tilfredshet, sykehusinnleggelser og kostnytteeffekter.

 

Kilde

Belling R, McLaren S, Woods L. Specialist nursing interventions for inflammatory bowel disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD006597. DOI: 10.1002/14651858.CD006597.pub2. Les hele artikkelen i Cochrane Library (gratis tilgang via http://www.cochrane.no/)

 

Sammendrag skrevet av Liv Merete Reinar ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse