fbpx Munnstell i hjemmesykepleien Hopp til hovedinnhold

Munnstell i hjemmesykepleien

Problemer med å pusse tennene selv og munntørrhet var relatert til redusert tilfredshet med munnhelsen.

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Anners Lerdal, redaktør i Sykepleien Forskning og førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud.

  

Dette er en av konklusjonene i en tverrsnittsstudie som utforsket ulikheter i tannstatus, tannlegebesøk og munntørrhet blant personer med langvarige helseproblemer i forhold til tilfredshet med munnhelsen (oral quality of life). Pasienter i hjemmesykepleien i Oslo uten kognitiv svikt, ble inkludert etter hvert som de samtykket til deltakelse. Sykepleierstudenter i andre årsenhet samlet inn data gjennom strukturerte intervju fra spørreskjema. I tillegg ble opplysninger om sykdommer og medikamentbruk innhentet fra pasientenes journaler. Tilfredshet med munnhelsen ble målt ved hjelp av Oral Health Impact Profile (OHIP-14). Pasientene angir svar på en Likert skala som varierer fra aldri (0) til veldig ofte (4). Sumskårene for hver pasient ble lagt sammen til en OHIP-skåre. Denne kunne variere fra 0 til 56. Siden halvparten hadde en OHIP-skåre under 2,5, ble denne verdien valgt som grenseverdi. OHIPskåre under 2,5 ble klassifisert som høy tilfredshet med munnhelsen i motsetning til resten som ble klassifisert som lav tilfredshet med munnhelsen. Munntørrhet ble kartlagt med spørsmål oversatt fra Xerostomia index. Utvalget besto av 137 pasienter i alderen 49 til 101 år. I utvalget var 80,7 prosent over 75 år. Smerter og ubehag forekom hos 25,0 til 22,2 prosent. Elleve prosent måtte avbryte måltidet på grunn av problemer med tenner/ munnforhold. I studiens utvalg hadde 83 prosent egne tenner og 60 prosent kun egne tenner. De som hadde permanente tenner rapporterte bedre opplevd tannhelse enn resten. Gruppen med høy tilfredshet med munnhelsen hadde en høyere andel som gikk regelmessig til tannlegen. Blant disse var det flere som hadde egne tenner og færre hadde problemer med svelging og munntørrhet enn dem med lav tilfredshet med munnhelsen.   

  

Referanse

Willumsen T, Fjæra B, Eide H. Oral health-related quality of life in patients receiving home-care nursing: associations with aspects of dental status and xerostomia. Gerodontology 2009, Sep. 24, Doi:10.1111/j.1741- 2358.2009.00344.x

 

Kommentar

Studien fant at én av fire pasienter i hjemmesykepleien hadde smerter og ubehag i munnen og tennene. Tannhelse er et område som hjemmesykepleiere bør kartlegge og vurdere systematisk.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse