fbpx Lite kunnskapsgrunnlag for at alternative behandlinger hjelper for symptomer i menopausen Hopp til hovedinnhold

Lite kunnskapsgrunnlag for at alternative behandlinger hjelper for symptomer i menopausen

Virker komplementær og alternativ terapi mot symptomer i menopausen?

Nedrow A, Miller J, Walker M et al. Complementary and alternative therapies for the management of menopause-related symptoms: a systematic evidence review. Arch Intern Med 2006;166:1453-65.

Datakilder: Medline, PsycINFO, Cochrane Library (til mars 2005), AMED, MANTIS, referanselister, eksperter og websider.

Studieseleksjon og vurdering: Randomiserte, placebokont rol ler te studier og meta-analyser som evaluerte alternative behandlingsformer (kategorisert av National Center for Complementary and Alternative Medicine) for kvinner i menopausen eller etter menopausen (også kvinner med brystkreft). 70 randomiserte kontrollerte studier (RCT) møtte inklusjonskriteriene. 48 testet biologisk baserte terapiformer (inkludert 31 med planteøstrogener), ni testet «Mind-body» terapier, og ti testet holistiske behandlingssystemer. Metodisk kvalitet for de fleste studier var moderat eller dårlig.

Utfallsmål: Bedring i symptomer (som hetetokter, søvnvansker, tørrhet i vagina, vannlatingshyppighet og inkontinens, depresjon, angst og seksuell dysfunksjon), livskvalitet og kognitiv funksjon.

HOVEDFUNN

Noe få randomiserte forsøk viste mer bedring med aktiv behandling enn med placebo for hetetokter, andre symptomer og kognitiv funksjon (se tabell). Men forskningsresultatene var ikke sammenfallende.

KONKLUSJON

Det er ikke nok kunnskap fra forskning av høy kvalitet til å kunne støtte bruk av komplementær eller alternativ behandling for symptomer i menopausen.

KOMMENTAR

Behandling av menopausesymptomer som et medisinsk problem heller enn som normalt livsløp, koblet opp mot uheldige bivirkninger av mange forskrevne medikamenter, har ført til at planteekstrakter og andre ikke-testede komplementære midler blir tatt i bruk. Denne oversikten av Nedrow og medarbeidere vurderte ikke bare effekten av vanlige planteøstrogener, men evaluerte også andre alternative behandlingsformer. De viste, selv om noen positive resultater er rapportert, at det ennå ikke er tilstrekkelig, konsistent forskning av god kvalitet som støtter anbefalinger om å bruke disse behandlingene i menopausen. I tillegg må det bemerkes at «naturlige» remedier ikke er uten risiko for toksiner, interaksjon med andre medikamenter, mulig carcinogen effekt eller andre ukjente bivirkninger. Dette er viktige faktorer som bare blir diskutert lett i denne oversikten. Den middels til mangelfulle kvalitet på inkluderte studier i oversikten er representative for muligens urimelige krav fra helsepersonell og en økende befolkning av aldrende kvinner og deres like. De ønsker å finne raske og enkle løsninger på uunngåelige, men negativt vinklete, endringer. Helsepersonell burde ikke anbefale disse alternative behandlingene til pasienter før forskere har hatt tid til å evaluere dem i robuste forsøk. Dette kan begrense den utbredte bruk av ineffektive, og mulig skadelige, behandlinger. Framtidig forskning må fokusere på trygghet ved alternative behandlinger så vel som klinisk effekt. Kanskje en mer holistisk og realistisk respons til spørsmål om menopausen er å samtale med kvinner, forstå deres bekymringer og holdninger og å gi dem ærlig informasjon og råd om ulike tilbud. Informasjonen må ha med fordeler og ulemper. Videre bør det tilbys målrettede terapier for alvorlige og uutholdelige symptomer ved bruk av det tryggeste alternativet som er tilgjengelig (1).

1. Ryan CA, Ghali WA, Boss RD, et al. Care during menopause: comparison of a women's health practice and traditional care, J Women's Health Gend Based Med 1999;8:1295-302.

Kommentaren er skrevet av: M Kay Libbus, RN, DrPH. Sinclair School of Nursing, University of Missouri, Columbia, Missouri, USA.

For korrespondanse: Dr A Nedrow, Oregon Helath and Science University, Portland, OR, USA. nedrowa@ohsu.edu

Finansiering: National Institutes of health and Portland Veterans Affairs Medical Center Women's Health Fellowship. Evidence Based Nursing, volum 10, januar 2007 © BMJ Publishing Group Limited 2007

0 Kommentarer

Annonse
Annonse