fbpx Igangsetting av fødsel ved overtid Hopp til hovedinnhold

Igangsetting av fødsel ved overtid

Et normalt svangerskap varer mellom 37 til 42 uker. Fødsler etter uke 42 (294 dager) ser ut til å gi en liten økt risiko for barnet.

Hensikten med denne systematiske oversikten fra Cochrane Library var å finne ut om induksjon av fødsel ved et særskilt tidspunkt kan redusere denne risikoen eller ikke. Forfatterne tok med 19 randomiserte studier med til sammen 7984 gravide. Studiene er fra Norge, Kina, Frankrike, India, Thailand, Storbritannia, USA, Østerrike, Tyrkia, Canada, Spania, Hong Kong og Finland og er publisert i tidsrommet 1975 til 2005. Alle studiene inkluderte kvinner klassifisert som lavrisiko. I de fleste studiene ble fødselen igangsatt i uke 41 i intervensjonsgruppen, tre studier igangsatt i uke 38 til 40 (før 1990) og fem studier etter 42 fullgåtte uker (blant annet den norske). De fleste fødsler ble igangsatt ved amniotomi og oksytocindrypp. Fem studier lot kvinnene i kontrollgruppen gå frem til uke 44 (med hyppige kontroller), to studier til uke 43 og to studier til uke 42. I de tre studier som induserte i uke 38 til 40 ble kvinnene i kontrollgruppen indusert i uke 42.

Resultater

Igangsetting av fødsel ved 41 uker eller senere var assosiert med færre perinatale dødsfall [1/2986 versus 9/2953: relativ risiko (RR) 0,30; 95 prosent konfidensintervall (KI) 0,09 til 0,99]. Ved å utelate dødsfall som skyldtes misdannelser var det ingen dødsfall i induksjonsgruppen og syv dødsfall i kontrollgruppen. Den absolutte risikoforskjell er 0.00 (95 prosent KI 0,01 til 0,00). Det var ingen forskjell i risiko for keisersnitt (RR 0,92;) 5 prosent KI 0,76 til 1,12; RR 0,97; 95 prosent KI 0,72 til 0,31) for kvinner indusert i uke 41 eller i uke 42. Det var færre barn med mekoniumaspirasjon (41+:RR 0,29; 95 prosent KI 0,12 til 0,68, fire studier, 1325 kvinner; 42+:RR 0,66; 95 prosent KI 0,24 til 1,81, to studier, 388 kvinner). Ingen av studiene tok for seg kvinnenes egne opplevelser og holdinger til å sette i gang eller vente på spontan fødsel.

Konklusjon

Forfatterne konkluderte med at igangsetting av fødsel etter 41 uker eller senere sammenliknet med å vente til spontan fødsel eller å vente én uke er assosiert med færre perinatale dødsfall. Den absolutte risikoen er svært liten. Kvinner bør informeres både om den relative og absolutte risiko.

Kilde

Gülmezoglu AM, Crowther CA, Middleton P. Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse