fbpx Urininkontinens hos eldre med hjemmesykepleie Hopp til hovedinnhold

Urininkontinens hos eldre med hjemmesykepleie

Hele 45 prosent av mennene og 47 prosent av kvinnene som fikk hjemmesykepleie hadde urininkontinens.

Hensikten med studien var blant annet å kartlegge forekomst av urininkontinens hos pasienter som fikk hjemmesykepleie i elleve europeiske land, samt hvilke forhold som samvarierte med forekomst av urininkontinens.

En tverrsnittsstudie med retrospektiv innsamling av data ble brukt for å besvare studiens problemstillinger. Studien ble gjennomført parallelt i alle landene i perioden 2001-02. Et tilfeldig utvalg av 4010 personer over 65 år som mottok hjelp i hjemmet ble vurdert ved hjelp av datainnsamlingsverktøyet «Ressident Assessment Instrument» (RAI-HC). RAI-HC kartlegger blant annet om pasientene er inkontinente for urin. I tillegg ble blant annet opplysninger om kognitiv funksjon, overvekt, polyfarmasi (bruk av seks eller flere medikamenter) og evne til å utføre aktiviteter i dagliglivet (ADL) samlet inn. Medisinsk- og sykepleiefaglige opplysninger ble innhentet fra pasientenes journaler. Gjennomsnittsalderen til pasientene var 82,3 år og kvinneandelen utgjorde 74 prosent av utvalget.

Forekomsten av urininkontinens i hele utvalget var 47 prosent, og 39 prosent brukte en form for innlegg eller bleie. Blant pasienter i hjemmesykepleien i Norge var tilsvarende tall 37 og 29 prosent. Pasienter som måtte ha hjelp for å komme på toalettet, var sterkt overvektige, hadde redusert kognitiv funksjon og mindre evne til å utføre aktiviteter i dagliglivet. De hadde også en høyere tendens til urininkontinens og til å bruke innlegg eller bleie enn de som ikke var overvektige, hadde normal kognitiv funksjon og høy grad av evne til å gjennomføre ADL.

Studien viser at urininkontinens forekommer relativt hyppig hos pasienter i hjemmesykepleien. Det er derfor nødvendig at helsearbeiderne er oppmerksomme på dette problemet.

Kommentar

Studien beskriver en rekke faktorer som viste samvariasjon med forekomst av urininkontinens. Ifølge artikkelen ble det trukket ut 4010 tilfeldige pasienter som ble forespurt om å delta i studien. Det ble innhentet informert samtykke fra disse. Samtidig er data fra alle 4010 brukt i analysene hvilket tilsier 100 prosent deltakelse.

Referanse

Sørbye LW, Finne-Soveri H, Ljunggren G, Topinkova E, Garms-Homolova V, Jensdottir AB, Bernabei R. Urinary incontinence and use of pads - clinical features and need for help in home care at 11 sites in Europe. Scand J Caring Sci 2009; 23:33-44. [ Pubmed ]

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.