fbpx Oksygenbehandling ved dyspne Hopp til hovedinnhold

Oksygenbehandling ved dyspne

Dyspne eller pustebesvær er ofte et alvorlig subjektivt symptom hos pasienter med terminal sykdom. Det kan være krevende å lindre og behandle. Oksygenterapi er en av behandlingene som tilbys.

En systematisk oversikt har vurdert effekten av oksygenterapi i en ikke-akutt situasjon. Forfatterne ville undersøke om oksygen gir lindring til pasienter i terminalfase av kronisk sykdom.

Generelt konkluderte forfatterne med at det ikke var noen generell bedring i symptomer på dyspne blant kreftpasienter når oksygenbehandling ble sammenliknet med luft. Likevel, enkelte pasienter følte seg bedre med tilførsel av oksygen. Oksygen ga noe mindre andpustenhet i to av tre studier hvor pasientene hadde hjertesvikt.

Åtte randomiserte, kontrollerte studier ble tatt med i oversikten. Totalt var det 144 pasienter (kreft; n = 97, hjertesvikt; n = 35, kyphoscoliose; n = 12) med i studiene. Studiene ble utført på ulike måter i ulike settinger.

Forfatterne konkluderte med at når det ikke lyktes å påvise positiv effekt av å puste inn ekstra oksygen for kreftpasienter og pasienter med hjertesvikt så kan det skyldes begrensninger i forskningen som ble funnet. Det var blant annet mangel på studier, få deltakere og begrensninger i forskningsmetodene som ble brukt.

 

Kilde

Cranston JM, Crockett A, Currow D. Oxygen therapy for dyspnoea in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD004769. [ Fulltekst ] Les artiklene i Cochrane Library (gratis tilgang via www.cochrane.no) (lest 20. august 2008)