fbpx Samleartikkel: Kommunikasjon mellom sykepleier og pasient | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjon mellom sykepleier og pasient

God kommunikasjon mellom sykepleieren og pasienten kan ha stor betydning, og styrke pasientens livsmot.

Samtalen mellom sykepleieren og pasienten kan ha stor betydning

En alvorlig syk pasient er mer enn et menneske med en diagnose. Samtaler med sykepleieren om dagligdagse temaer kan styrke pasientens livsmot.

Slik kan sykepleiere snakke med deprimerte foreldre om barnas situasjon

Barn har behov for å bli informert, hørt og ivaretatt når psykisk lidelse rammer en av foreldrene.

Pasienter med revmatisme ønsker å snakke med sykepleiere om seksualitet

Et nytt samtaleverktøy gir sykepleiere økt kunnskap om betydningen av å snakke om seksuell helse med pasienter med revmatisk sykdom.

Samtaleverktøyet BETTER kan gjøre det lettere å snakke om seksualitet

Sett seksualitet på dagsordenen! Hvis du synes det er vanskelig å ta opp temaet med pasienter, kan BETTER-modellen være til god hjelp.

Kunsten å kommunisere når pasienten ikke kan snakke

Sengeliggende, kritisk syk og med et plastrør klemt inn mellom stemmebåndene kan det være vanskelig å formidle hva du vil. En ny doktorgrad ser på hvordan det faktisk gjøres.

Hva vi bør snakke om når vi snakker om døden

Helsedirektoratet har utarbeidet nye faglige råd om forhåndssamtaler og planer for pasienter med begrenset forventet levetid.

Bedre kommunikasjons­ferdigheter kan forebygge vold og trusler

Det er utfordrende å opprettholde relasjonen til en pasient som skaper usikkerhet og redsel. Gode intervensjoner kan forebygge voldsepisoder og hjelpe pasienten med å regulere seg selv.

Psykisk helsevern: Faste møter mellom pasienter og leder gir bedre samspill

Hver uke har lederen og pasienter i en akuttseksjon ved Blakstad sykehus et felles møte. Her er det en åpen kultur med rom for kritikk og vanskelige tilbakemeldinger.

Sykepleiere må være bevisst på kraften i et varmt blikk

Andres blikk kan påvirke vår selvopplevelse. Derfor er det viktig at sykepleiere ser pasienten med et blikk som ikke kan misforstås.

Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere

Gjennom tjenestedesign kan man utvikle kreative løsninger i tett samarbeid med pasienter og ansatte i helsetjenestene.

Kommunikasjon i praksis

BOKANMELDELSE: En klinikknær og faglig solid innføring.

Samtaler på sengekanten er ikke en mindreverdig form for sykepleie

Liv og død og sykdom og mennesker og jobb og barmhjertighet går i denne jobben over i hverandre. Slikt lar seg ikke enkelt kategorisere og plassere.

Annonse
Annonse