fbpx Helseministeren åpner for å droppe anbud på luftambulansen – NSF fornøyd Hopp til hovedinnhold

Helseministeren åpner for å droppe anbud på luftambulansen – NSF fornøyd

Bildet viser et ambulansehelikopter.

En såkalt direktetildeling er en mulighet når man ser på hvem som skal ha ansvaret for ambulansehelikoptrene framover, sier helseministeren.

– For regjeringen er det et mål å ha en mest mulig stabil tjeneste, og vi vil derfor utrede muligheten for en direktetildeling av tjenesten, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

En direktetildeling er et unntak fra den vanlige anbudsprosessen for offentlige anskaffelser. Det vil si at staten går i forhandlinger med en foretrukket part de vil inngå avtale med.

De regionale helseforetakene skal kartlegge

Vestre viser blant annet til erfaringene fra Babcocks (i dag Avincis) overtakelse av flyambulansetjenesten fra Lufttransport i 2019. Det oppsto en rekke utfordringer, blant annet knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

– Jeg har gitt de fire regionale helseforetakene i oppdrag å kartlegge hvordan arbeidet med en direktetildeling kan innrettes – og gjennom dette forberede forhandlinger for å vurdere en eventuell direktetildeling av operatøransvaret i ambulansehelikoptertjenesten til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dersom kostnadene viser seg å være vesentlig høyere enn nullalternativet, skal det gjennomføres en ordinær anskaffelse, sier Vestre.

NSF: – Et viktig gjennomslag

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) er tilfreds med signalene fra helseministeren.

– Livsviktige tjenester skal ikke ut på anbud. Derfor er vi godt fornøyd med at regjeringen åpner for direktetildeling av ambulansehelikoptertjenesten. Det er et viktig gjennomslag for Sykepleierforbundet, sier Larsen.

Hun mener anbud for denne typen tjenester medfører stor usikkerhet for pasienter og ansatte.

– Man risikerer å miste kompetent helsepersonell, og at fagmiljø forvitrer. Dette er en avgjørende del av helsetjenestene for pasienter som ikke bor nær sykehus. I Nord-Norge er dette den ambulansen vi har. Vi forventer at regjeringens utredning viser en måte å gjøre dette på som sikrer kompetent helsepersonell og pasientsikkerheten, sier Larsen.

NSFs landsmøte har vedtatt at staten bør overta driften av luftambulansen.

– Det viktigste er imidlertid å unngå usikkerheten en anbudsprosess innebærer. For å drive luftambulanse kreves god fagkunnskap både blant bakke-, fly- og medisinsk personell. Tett samarbeid mellom de ulike personalgruppene er helt nødvendig. Det forventer vi at regjeringen nå følger opp videre, sier forbundslederen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse