fbpx Sykehusoppgjørene er ferdigforhandlet: – Vi har fått en god lønnsramme Hopp til hovedinnhold

Sykehusoppgjørene er ferdigforhandlet: – Vi har fått en god lønnsramme

Lill Sverresdatter Larsen, MSF-leder

Tariffoppgjøret i sykehusene er nå avsluttet, både sentralt og lokalt. Oppgjørene omfatter 43 000 sykepleiere.

Unio og Spekter ble i dag 12. juni enige i de avsluttende sykehusforhandlingene. Oppgjøret har nå vært gjennomført både sentralt og lokalt.

Forhandlingene gjelder for 20 helseforetak og to private sykehus. 

– Vi har i dag kommet frem til og signert det samlede resultatet, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hun er leder for forhandlingsutvalget i Unio Spekter.

– Hvilken prosent på den totale lønnsrammen ble det til slutt? 

– Frontfagets ramme er 5,2 prosent. Vi har fått en god ramme, som er akseptabelt i alle fall med tanke på frontfagsmodellen begrensninger, sier Larsen.

I de avsluttende forhandlingene ble Unio og Spekter blant annet enige om:

  • Kveldstillegget justeres noe, slik at ingen skal ha et kveldstillegg lavere enn 75 kroner (justert opp fra 70 kroner) per time for de forbundene som har sentral overenskomst del A2. 
  • Tillegget justeres med virkning fra 1. juli 2024.

Protokollen kan finnes her

– Alle sykehusene har fulgt føringene

De lokale forhandlingene ute i sykehusene har vært forbundsvise. Altså har NSF her forhandlet for egne medlemmer.

Forhandlingene omfatter 43 000 NSF-medlemmer ansatte i helseforetakene og sykehus med driftsavtaler.

– Hvordan gikk det med NSFs prioriteringer rundt om?

– Vi la inn føringer som det ser ut som er fulgt opp lokalt. Det vil si å prioritere erfarne sykepleiere, jordmødre og ledere. Alle sykehusene har fulgt føringene.

Hun legger til:

– I de lokale forhandlingene har det også blitt ryddet opp i urimeligheter, for eksempel slik at man får samme lønn for samme jobb.

Larsen trekker frem at Spekter sentralt roser de lokale tillitsvalgte for gode og ryddige prosesser.

– De tillitsvalgte er flinke med tall og gode forhandlere. Slik ros er det viktig å fortelle om. Også vi som har forhandlet i Unio syns prosessen med Spekter har vært ryddig.

Ble enige 6. mai

Det er første gang siden 2016 at det har vært lokale forhandlinger mellom NSF og Spekter i sykehusenes tariffoppgjør. 

6. mai ble Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Spekter enige om dette i tariffoppgjøret for sykehusene:

  • Alle NSF-medlemmer er sikret en lønnsøkning på minst 22 000 kroner. 
  • Det skal gjennomføres lokale forhandlinger. 
  • Dagarbeidere vil nå få samme kvelds- og nattillegg som turnusarbeidere i sin virksomhet for arbeid etter klokken 17. 

Minstelønnen

Minstelønnen er allerede avtalt slik:

  • Minstelønn for en sykepleier blir nå 485 000 kroner. 
  • Etter ti års ansiennitet er minstelønnen for sykepleierne 589 000 kroner. 
  • Minstelønn for en spesialsykepleier/jordmor blir nå 538 000 kroner. 
  • Etter ti års ansiennitet er minstelønnen for spesialsykepleierne 675 000 kroner.

12 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Jan Eide

Spesialsykepleier
1 month 1 week siden

I år var det et hovedoppgjør og det virker merkelig at det da ble lokale forhandlinger. Er ikke et sånt oppgjør tiden for å kreve fortsettelse av, eller senking av, særaldersgrensene?
Dette har vi ikke hørt noe om i hele oppgjøret, noen som kan opplyse?

Tore

Sykepleier
1 month 1 week siden

Ser Lill Sverresdatter glatt unngår å svare på Sykepleiens spørsmål om hvilken lønnsprosent vi endte opp med sammenlignet med frontfagene. Slett arbeid fra dere begge at dette ikke nevnes. I år som tidligere år har man fått et dårligere resultat og forskjellene vil bare fortsette å øke.

Hanna

Sykepelier
1 month 1 week siden

Enig, ho kommenterer jo ikke hva vi landet på prosentvis. Trolig fordi det var ekstremt lavt, under 4%....

Øystein

Fagleder
1 month 1 week siden

En økning på 22 000 tilsvarer ca. 3,75% for min del. Hipp hurra

Elin

Radiograf
1 month 1 week siden

Hvor mange % overheng har du da? Avtalt prosent er ikke kun friske midler så lenge virkningsdato ikke er 1. januar. Endringer av ubekvemstillegg og andre tillegg spiser av den totale prosenten, selv om du ikke får glede av den. Lønnsoppgjør er mye mer teknisk enn de fleste tror.

Som svar på av Anonym (ikke bekreftet)

Paul Killie

Lærer
1 month 1 week siden

Det kan være at ho ikke nevner prosent fordi det grunnet tilrettelegging for individuelle tillegg vil variere. Men rart at ho ikke sier noe om hva alle kan forvente.
Notere meg også at garantien er i kronetillegg og ikke i prosenttillegg, dette er merkelig. Da det har vært et av de største ankene ved avtalene i staten. Hvorfor skal det da ikke være prosenttillegg her også? Hvis det er slik at målet er å løfte sykepleierne med lavest lønn bør man nevne det.
Det er også interessant at NSF her argumenterer for lik lønn for likt arbeid, samtidig som man sier at det er viktig å forhandle egen lønn. Da får man i praksis ulikheter i lønn for likt arbeid. Med argumentasjon om at dette over tid vil løfte alle, men dette har jeg aldri sett dokumentasjon på. Her bør NSF tenke grundig gjennom hva de sier og ønsker, ellers fisler det bare ut i rot.
MVH Paul

Ina

Intensivsykepleier
1 month 1 week siden

For min del som spesialsykepleier med 10 års erfaring var det eneste jeg fikk ut av det lokalet oppgjøret: å stige fra 28% til 29% i nattillegg.
Det nasjonale oppgjøret var også utrolig skuffende. Lønnen burde steget markant for både sykepleiere og spesialsykepleiere. I tillegg stiger spes spl. mindre i prosent enn vanlig sykepleier.
Det resulterer i at videreutdanning blir sett på som bortkastes fordi man får et utrolig belastende arbeid både fysisk og psykisk, men lønnes ikke deretter.

Tori

Intensivsykepleier
1 month 1 week siden

Enig med deg , det er alt for dårlig for spesialsykepleier...Lokalt har vi stor mangel på intensivsykepleiere , dette oppgjøret lokker ikke til videreutdanning.

AE

Psyk.Spl
1 month 1 week siden

I lokale forhandlinger står det 26% av timelønnen mellom kl.00.00 lørdag og 24.00 søndag. Av hvilken timelønn? - den som inneholdt lørdag og søndagstillegg eller har de tatt bort helgetilleget og satt inn 26% av timelønnen?
Da blir det jo uansett mindre på oss som kun jobber natt; vi mister før midnatt natt til lørdag og etter midnatt natt til mandag…
I tillegg vil jo dette oppmuntre sykepleiere til å jobbe flere helger enn det som Dykepleierforbundet påstår at de ønsker!
Nok en gan virker det som om Sykepleierforbundet har røkt noe helt annet enn sokka sine rundt forhandlingsbordet! Akkurat slik de gjorde da de gikk inn på avtalen om kalenderplan…
Kvalmt!

Rolf Olav Wildeng

Spes spl
1 month 1 week siden

Resultatet av lønnsoppgjøret er kamuflert i formuleringer de aller færreste forstår, overheng, lønnsramme?
Sykepleierloven garanterer pensjonsalder på 65 år, for sykepleiere i klinikken.
Dette vil Regjeringen forandre.
Denne særaldersgrensen er til forhandlinger nå i juni.
Hvorfor har ikke dette vært et tema nå i hovedoppgjøret? Svært skuffende arbeid NSF!

Rita Hansen

Intensiv sykepleier
1 month siden

Jeg jobbet som intensiv sykepleier på Stavanger Universitetssjukehus. Har jobbet i 40 år.I år fikk jeg kun 3.7 %lønnsøkning fra sentrale forhandlinger. 675000 kr. Andre intensiv sykepleier på post med 10 år fikk 675000+ 13000 lokalt. Er disse forhandlingene rettferdig. Er jeg så lite verd for sykepleierforbundet og arbeidsgiver?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse