fbpx Ny rapport foreslår å ansette flere portører for å avlaste sykepleierne Hopp til hovedinnhold

Ny rapport foreslår å ansette flere portører for å avlaste sykepleierne

Ansette flere portører og gi dem oppgaver sykepleierne ikke behøver å gjøre, det er konklusjonen i en ny studie av portørene ved OUS.

Tre masterstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO) har fulgt portørene ved Oslo universitetssykehus (OUS) gjennom tre måneder. En av dem er Orinta Rui, som er sykepleier ved Rikshospitalet og nå tar en europeisk master i helseøkonomi ved UiO.

Hun har sammen med Sanne Rocks fra Nederland og Veronica Benini fra Italia, hatt et internship på Oslo universitetssykehus i tre måneder. I mai leverte de sin rapport.

Målte sykepleieres transportoppdrag

Rui viser til en statistikk i rapporten deres hvor tidsbruken til sykepleiere for å transportere pasienter postoperativt er målt i mars måned. Tallene er for alle de rundt 70 avdelingene. I rapporten står det følgende:

«Sykepleierne forlot sine respektive avdelinger i 184 timer, noe som legger press på kolleger, kompromitterer pasientomsorgen og øker risikoen for uønskede hendelser …»

« … hvis vi antar at disse 184 timene er gjeldende for resten av året, betyr dette at hvis dette ikke endres, vil sykepleierne miste over 2000 timer med praktisk tid med pasientene, tilsvarende 92 dager i året.»

De anbefaler at OUS ansetter flere portører, bruker tid på opplæring, gir portørene flere oppgaver og sørger for tettere dialog mellom portører og sykepleiere.

Portørene ved Oslo universitetssykehus kunne blant annet mobilisert pasienter og fraktet oksygen, står det på hjemmesidene til OUS, som omtalte rapporten først. 

Det viktigste og mest positive funnet de har gjort, er at pasientene konsekvent er vurdert stabile før de transporteres fra postoperativ. 

De ser også at portørene har en viktig rolle i tillegg til de praktiske oppgavene som må gjøres: at de har en varme og menneskelig interaksjon med pasientene. Småpraten er viktig og gjør at pasientene kopler av.

Store forskjeller på de ulike sykehusene

Rapporten viser også at portører gjør ulike oppgaver på de ulike sykehusene:

«Portørene på Ullevål gjør i dag flere typer oppgaver enn kollegene på Rikshospitalet. På Ullevål transporterer de til operasjonsrom, fra postoperativ, intensivpasienter og fra helipad. Det gjør de ikke på Rikshospitalet. På Ullevål henter de blodprøver fra rørpost, frakter varer til og fra væskelageret og frakter mat. Det gjør ikke portørene på Rikshospitalet.»

Sykepleien har tidligere skrevet om portører på Ahus som tar blodprøver:

– Riktig oppgavedeling er definitivt nødvendig for fremtiden, men vi må begynne med å definere hvilke oppgaver som skal utføres av hvilke roller. Ved oppgaveglidning må det også følge finansiering tilsvarende de oppgavene som overføres. Vi skal nå bruke rapporten til å fremme oppgavedeling i sykehuset videre og for å synliggjøre potensialet som ligger i å satse på portørene. Her er det mye å hente, sier seksjonsleder portør og sengesentral Jan Thuen på hjemmesidene til OUS.

En felles portørseksjon

Fra januar i år ble portørseksjonene slått sammen til én, med én felles leder. Hensikten er å standardisere tjenesten og øke bevegeligheten. 

– Vi har i løpet av våren også sluttført oppgaven med å plassere ansvar for transportoppgaver til henholdsvis portørseksjonen og transportseksjonen på en tydelig måte. Det er gledelig å se at studentene konkluderer med de samme tiltakene som oss, sier avdelingsleder for innkjøp og logistikk Paulina Wedde ved OUS.

Du kan laste ned og lese hele studien her:

Attachment

Lenke til portørstudien er lagt ved i slutten av artikkelen kl 12.30 mandag 17. juni.

5 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Jarl

Lærling
2 weeks 2 days siden

Alternativ: ansett helsefagarbeidere på sykehus, følg opp med økt kompetanse for å la de gjøre enkle sykepleierprosedyrer. Regjeringen står sånn på kompetanseløftet, men bruker ikke den "grunnleggende" fagutlærte helsearbeiderstillingen særlig optimalt.

Solfrid

Pensjonert sykepleier
2 weeks 1 day siden

Hvis man er intrs i å utøve sykepleieprosedyrer må målet være å utdanne seg som sykepleier. Det stilles høyere og høyere krav til sykepleiere. Mangel på antall sykepleiere løser ikke helsefagarbeidere med å ta over sykepleieoppgaver. Hva er da vitsen med å utdannes seg som helsefagarbeider eller sykepleier da?
Tanken bak dette er å gå baklengs inn i framtiden.

Sara

Sykepleier
1 week 5 days siden

Jeg er uenig her! Vi som sykepleiere gjør så mange logistikk-oppgaver og mister tid med pasienten. Hvis vi får portører til å utføre logistikken, slik som transport av stabile pasienter som ikke trenger en sykepleier, så får vi mye tid igjen med andre ting! Portørene er knallgode, vi er så fornøyde med de og er merkelig at det samme ikke gjøres på Rikshospitalet!!

A

Student
2 weeks 2 days siden

Til min kjennskap ønsker ikke OUS å ansette portører med relevant fagkompetanse (eks. fagbrev) da, til tross for det åpenbare behovet som blir beskrevet her. Portørseksjonen ved OUS må starte å prioritere kvalitet over kvantitet!

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse