fbpx Helsedirektoratet: 300 av reseptene med feildosering gjelder diabetes- og slankemedisin Hopp til hovedinnhold

Helsedirektoratet: 300 av reseptene med feildosering gjelder diabetes- og slankemedisin

Bildet viser Jacob Holter Grundt

Helsedirektoratet har oppdaget feil i 2000 resepter. Rundt 300 gjelder diabetesmedisin. Fagdirektør Jacob Holter Grundt vurderer likevel at faren for at diabetikere har fått feil dose, som liten.

For en liten uke siden varslet Helsedirektoratet at de hadde funnet feil hos én journalleverandør. Feilen har gitt feil doser i rundt 2000 aktive resepter. Feilen er nå rettet, ifølge en pressemelding fra direktoratet.

Kontrollrutinene skal fange opp feil

Søndag kveld publiserte direktoratet en oppdatert liste over medisiner hvor det er funnet feil. Blant medisinene finner vi Wegovy, Ozempic og Trulicity. Disse legemidlene brukes til personer med diabetes og som slankemedisin. (Se listen nederst i saken)

 

Jacob Holter Grundt er fagdirektør og lege i Helsedirektoratet. Han sier til Sykepleien at risikoen for at disse er brukt i feil dose er lav.

– Det er ikke kommet feil dosering på pakningene pasientene henter på apoteket selv og bruker hjemme, sier han.

God oppmerksomhet rundt diabetikere

Fordi legemidlene til bruk ved diabetes tas med injeksjon, er oppmerksomheten og opplæringen rundt dosering større enn for eksempel ved tabletter, ifølge fagdirektøren. 

– Helsedirektoratet vurdere derfor sjansen for at feil skal forekomme med disse legemidlene som liten, sier han.

– Bør diabetikere likevel ta en ekstra sjekk på medisinene de har fått?

– Diabetikere vil kunne få utdelt andre legemidler som er på listen over berørte legemidler i sykehus, sykehjem eller fra hjemmetjenester, eller i multidose. Der er det kontrollrutiner som skal fange opp slike feil, og virksomheter som har lastet ned opplysninger med feil vil bli varslet konkret så raskt som mulig, sier han.

Feil i 300 resepter med diabetes og slankemedisin

– Hvor stort omfang av feil er det snakk om når det gjelder Wegovy, Ozempic og Trulicity?

– Rundt 300 resepter er identifisert i feilsøket, sier Grundt.

– Hva må helsepersonell være ekstra oppmerksomme på i forhold til alle legemidlene på listen?

– Helsedirektoratet har bedt helsetjenesten om å være spesielt oppmerksom på legemidler som vanligvis gis sjeldnere enn daglig. De bør ved gjennomgang av legemiddelkurver og medisinkort spesielt se til listen over legemidler vi vet er berørt av feilen, sier han. 

– Hvilke medisiner på listen er det mest kritisk om det blir gjort feil med doseringen?

– Dette er en vurdering som grunnleggende vil avhenge av utgangsdosering før feilen, og forhold ved den enkelte pasienten. Vi ber derfor om at hele listen over berørte legemidler vurderes, sier han.

Grundt sier til Sykepleien at de så langt ikke fått meldinger om uønskede hendelser som de kan knyttet til denne feilen i resepter. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse