fbpx Folkehelse-utvalg uten sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Folkehelse-utvalg uten sykepleiere

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Helsedepartementet har satt ned et utvalg som skal se på prioriteringer av folkehelsetiltak, men ingen sykepleiere får være med. Det er ikke greit, mener NSFs forbundsleder.

I statsråd fredag 14. juni oppnevnte regjeringen et nytt utvalg. De skal utrede og gi råd om prioritering av og mellom folkehelsetiltak. 

Utvalgets mandat

I dag, mandag 17. juni, sendte departementet ut en pressemelding med mandatet og viser til at utvalget har utspring i Folkehelsemeldingen som kom i fjor.

Det er behov for å utvikle en mer prinsipiell tenkning og mer systematisk vurdering av folkehelsetiltak, og mer transparente beslutningsprosesser ved vurdering av folkehelsetiltak, skriver departementet i pressemeldingen.

Utvalgets hovedoppgaver vil være å:

 • Klargjøre hvordan verdigrunnlaget skal brukes i vurderinger av folkehelsetiltak. Det vises blant annet til omtale i folkehelsemeldingen. 
 • Foreslå en standard for hva som kan anses som tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, foreslå tiltak for å øke kunnskapsutviklingen om effekten av tiltak, og forslå tiltak for at tilgjengelig kunnskap tas i bruk. 
 • Gjøre en analyse av dagens beslutningsprosesser, prioriteringer, vurderinger og barrierer for implementering i ulike sektorer. Utrede og foreslå tiltak som kan bidra til mest mulig enhetlig behandling.

Ingen sykepleiere er tatt med

Departementet sier at de har lagt vekt på at utvalget skal ha en sammensetning som dekker politisk forståelse, erfaring fra kommune- og fylkesnivå, kompetanse om prioriteringsmetodikk og etiske problemstillinger, god kjennskap til kunnskapssystemet, erfaring fra folkehelsearbeid og kunnskap om nasjonal folkehelsepolitikk. Men altså ingen sykepleiere.

Sykepleien har kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) med spørsmål om hvorfor ingen sykepleiere er med i utvalget, men har ikke fått svar før saken ble publisert.

NSF vil kontakte departementet

Ifølge NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, har de ikke fått noen informasjon om at regjeringen skulle sette ned dette utvalget.

– Er det greit at ingen av medlemmene i utvalget er sykepleier? 

– Sykepleiere utgjør den største helseprofesjonen i norske helse- og omsorgstjenester. Helsesykepleierne møter alle barn og unge på helsestasjon og i skolehelsetjenesten, den eneste lovpålagte helsefremmende og -forebyggende tjenesten. Deres kompetanse er unik i innretningen av folkehelsetiltak, sier Larsen. 

– Vil dere kontakte HOD om saken? 

– Ja, lover Larsen.

12 medlemmer

Utvalget består av disse medlemmene:

 • Jan Oddvar Skisland (leder), teolog og tidl. ordfører, Kristiansand
 • Anne Toril Eriksen Balto, avdelingsleder, Karasjok
 • Lene Øistesø Winger Conradi, ordfører, Asker
 • Ingrid Hjort, forsker, Oslo
 • Guro Steine Letting, fastlege, Fredrikstad
 • Hans Olav Melberg, professor, Tromsø
 • Trygve Ottersen, områdedirektør, Oslo
 • Jorun Slettli, kommuneoverlege, Elverum
 • Lars Fredrik Händler Svendsen, professor, Nordre Follo
 • Tone Poulsson Torgersen, fagsjef, Oslo
 • Jan Vaage, fylkeslege, Orkland
 • Simon Øverland, professor, Bergen

Skal levere en rapport og en NOU

Utvalget skal avgi sin innstilling i form av en offentlig utredning (NOU). I tillegg skal de levere en rapport innen 1. september 2025 som en del av grunnlaget for ny folkehelsemelding våren 2027. 

– Videre skal utvalget levere en løypemelding til departementet med en drøfting og vurdering av verdigrunnlaget for prioritering innen 1. februar 2025, skriver departementet i pressemeldingen.

3 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Hege MK Christensen

Sykepleier og ufør etter pasientskade
3 weeks 6 days siden

Utvalget blir lite tverrfaglig uten representasjon fra sykepleiere og brukere. Ikke bare er det nedfelt i lov at brukere skal med, men jeg forventer også at staten ønsker dette samarbeidet i råd som gjelder folkehelsen!
Støtter fullstendig at foreningen tar opp mangel på tverrfaglig sammensetning!

Tina Andresen

Avdelingsleder
3 weeks 5 days siden

Vi er mange som har erfaring med å være tett på lokalbefolkningen der de bor, som har bred og lang kompetanse innen folkehelsearbeid, innen prioritering og etiske dilemmaer og innen politisk styring.
Det er dessverre ikke overraskende. HOD vil sannsynligvis svare at de også vil ha sykepleierne med i en innsiktfase eller høring. Men det er ikke holdbart. Å ha med rette sykepleiere i styring av prosess og konkluderinger av arbeidet er essensielt og det er urovekkende at ikke sammensettingen er mer tverrfaglig sammensatt.

Undis Benum. NSF medlem nr. 119941

Pensjonert sykepleier/høgskolelærer ved sykepleierutdanningen
3 weeks 4 days siden

I et slikt utvalg bør det være med en HELSESYKEPLERER som har faglig kunnskap og erfaring med målgruppen barn og unge (fra 0 til 18 år) gjennom helsestasjonsarbeidet og skolehelsetjenesten i kommunene. Flere av dagens helse-sykepleiere har en mastergrad i dette ansvarsfulle
helsefremmende og forebyggende arbeidet.
Videre savnes BRUKERE som bør med i det oppnevnte utvalget.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse