fbpx Her jobber alle sykepleierne 90 færre timer i året Hopp til hovedinnhold

Her jobber alle sykepleierne 90 færre timer i året

På Skudenes sykehjem på Karmøy har de ansatte langvakter, heltidsstillinger og jobber 90 timer mindre i året.

I mars 2023 ble hovedtillitsvalgte fra NSF i Karmøy kommune, Fagforbundet og Delta enige om å prøve ut turnus med dag-, kveld- og nattarbeidfor de 40 ansatte ved Skudenes sykehjem. Det er et nybygget sykehjem sør på Karmøy.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) skriver i en nyhetsmelding på sine nettsider at særavtalen, som er en prøveordning over tre år, skal bidra til helsefremmende turnus og bedre kvalitet på pleien til pasientene.

– Det var et samarbeid preget av tillit og vilje til samarbeid og finne gode løsninger. Selv om vi ikke var enige om alt, var dialogen god. Vi klarte å finne frem til en arbeidstidsordning som alle kunne stille seg bak, forteller avdelingsleder Merete Fjell Sandve ved sykehjemmet.

Slik er avtalen

  • Alle sykepleiere ved sykehjemmet jobber tilnærmet 100 prosent stilling. 
  • I tillegg til tolv sykepleiere i tredelt turnus har de en sykepleiefaglig koordinator som jobber på dagtid. 
  • Sykepleierne går langvakter på 14 timer i helgene og 28 nattevakter i løpet av et år. 
  • Nettene er samlet med maks tre på rad med god hviletid i etterkant av en nattevaktsperiode. 
  • De arbeider 14 helger i året, to mer enn hva hver fjerde helg ville gitt. 
  • Alle ansatte har 33,6 timers arbeidsuke. På ett år er det 90 timer mindre enn hva kollegaer med 35,5 timers arbeidsuke gjør.

– Dette gir mer overskudd

En gevinst med forkortet arbeidsuke er at ansatte opplever de har mer overskudd til ekstravakter. 

– Alle virksomheter vil oppleve at det kan oppstå et særskilt og tidsavgrenset behov for merarbeid eller overtid, for eksempel gjennom sykefravær på aften- eller nattevakten. Det tar tid å bygge seg opp en «vikarbank», og tidvis tilsier kompetansebehovet at vi må be egne ansatte om å jobbe ut over avtalt stillingsstørrelse. Det at de arbeider 90 timer mindre i året, gjør at flere har overskudd og kapasitet til å påta seg merarbeid, er min opplevelse, sier Fjell Sandve til NSFs nettsider.

Sykepleien spurte virksomhetsleder og sykepleier Judit Vea Nordanger om hvordan dette har fungert så langt.

– Får dere flere søkere på stillingene dere lyser ut med den nye skiftordningen?

– Vi skulle ønsket oss flere søkere, men har til nå fått dekket de stillingene vi har lyst ut. Det var nok større utfordringer da vi driftet det gamle sykehjemmet, svarer hun.

Nordanger, som er leder for de tre sykehjemmene Skudenes, Fredheim og Åkra på Karmøy, forteller at ordningen nok må sette seg litt. På spørsmålet om de har mindre sykefravær nå, svarer hun: 

– Vi behøver nok litt mer tid. Sykehjemmet er nytt, skiftordningen er ny. Det er jo en forsøksordning.

Men hun håper at valget av denne type turnus, som de mener er mer helsefremmende, på sikt skal føre til lavere sykefravær. 

Sju dagers jobb – ni dagers fri

Gunn Karin Myhre Naley, som er plasstillitsvalgt i NSF, sier hun opplever den nye skiftordningen som helsefremmende.

– Det at nattevaktene er konsentrert i to ukers bolker, der vi går sju netter i løpet av to uker, for så å ha ni dager fri, gjør at også de som ikke har arbeidet natt tidligere, ikke opplever dette som for inngripende når det gjelder behov for søvn og tid til restitusjon. 

– Vi har mindre stell, pleie og tunge løft på natt, så for meg personlig innebærer nettene også mindre av de fysiske «vondtene» som en travel arbeidshverdag fører med seg, sier Naley. 

Når de arbeider helg, har de ordinær aftenvakt på fredag, langvakt lørdag og søndag, så to dager fri.

– Det sikrer god kompetanse hele helgen og pasientene møter stort sett bare kjente ansikter, sier hun.

Evaluerer kropp og søvn

Hovedtillitsvalgt for NSF på Karmøy, Ronny Breivik, er så langt fornøyd med prøveordningen.

– Alle som jobber lange vakter i Karmøy kommune, evaluerer sin egen turnus ut ifra hvordan de opplever denne «på kroppen»: søvn, hvorvidt de får avviklet pauser og i hvilken grad de opplever økt risiko for feilvurdering ved langvakter.

Ordningen skal evalueres neste år, ifølge Breivik.

– Tiden går fort. Nå planlegger vi neste års turnus. Så er det bare ett år igjen av prøveordningen, sier virksomhetslederen for sykehjemmet, Judit Vea Nordanger.

2 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Leikny

Sykepleier
4 weeks 1 day siden

Med samtlige sykepleiere i tilnærmet full stilling er det vel lite rom for å ta ekstravakter? Det blir fort dyrt for kommunen. Men jeg er med på at forsøk med langvakter er en god ting, særlig for å redusere jobbing hver 3.helg.

Liv Inger Kvalheim

Sjukepleier
4 weeks siden

90 timar mindre i året; korleis blir det med lønna da?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse