fbpx Karmøy: Ansatte i hjemmetjenesten vil ha slutt på privat tøy på jobben Hopp til hovedinnhold

Karmøy: Ansatte i hjemmetjenesten vil ha slutt på privat tøy på jobben

HTV i Karmøy kommune, Janett Gustavsen

I hjemmetjenesten i Karmøy blåser det opp til full storm om privat arbeidstøy på jobben.

NSFs hovedtillitsvalgte i Karmøy kommune, Janett Davidsen Gustavsen, forteller at dette er en debatt og et ønske fra ansatte, som går flere år tilbake i tid.

– Hva dreier debatten seg om?

– De ansatte i hjemmetjenesten kjøper selv sine uniformer som de bruker på jobb, og må selv vaske dem hjemme. I mange år har de ansatte ytret ønske om å få innført arbeidstøy, sier Gustavsen.

De ønsker rett og slett at arbeidsgiver sørger for arbeidstøyet de trenger.

De ansatte i hjemmetjenesten i Karmøy får per i dag 2500 kroner i året i kompensasjon for å holde seg selv med arbeidstøy dersom de jobber i 100 prosent stilling.

Koronapandemien blåste nytt liv i debatten

Da koronapandemien slo til, ble det blåst nytt liv i debatten.

– Alle fagforeningene og hovedverneombudet gikk sammen ut og skrev et leserinnlegg i Haugesunds Avis, som har fulgt saken tett over lang tid. I leserinnlegget oppfordret vi politikerne til å sørge for at de ansatte i hjemmetjenesten får uniformer av arbeidsgiver, sier hun.

Flere lokale politikere hev seg på debatten, som har skapt stor oppmerksomhet i Haugesunds Avis. [For abonnenter]

– Vi opplever støtte av politikere og brukere for å innføre arbeidstøy i hjemmetjenesten. I dag får sykepleiere og andre som jobber med pasienter hvor det er fare for biologisk smitte, arbeidstøy av kommunen på grunn av fare for covid-19-smite, forteller Gustavsen.

Vil ha permanent ordning

Hjemmesykepleien har vært igjennom en omfattende utvikling etter samhandlingsreformen, og pasientene som bor hjemme har et større hjelpebehov.

– Det utføres kompliserte prosedyrer, og det er økning av brukere med multiresistente bakterier. Nå er det utarbeidet egne lister til de ansatte som kan utsette seg for biologiske faktorer.

Men det fører ifølge Gustavsen til at tjenesten blir mindre effektiv.

– De ansatte bruker mer tid på kjøring, og i verste fall må de dra tilbake til basen for å ikle seg arbeidstøy. De ansatte mener det er på høy tid at det blir innført arbeidstøy permanent, uavhengig av koronasituasjon, sier Gustavsen.

Gustavsen støtter de ansatte på at å bruke privat tøy er dårlig smittevern uavhengig av koronasituasjonen. 

– Det har aldri vært noen diskusjon om at de som jobber i parkvesen eller andre sektorer som krever arbeidstøy, skal kjøpe det selv. Jeg forstår godt at de ansatte føler seg diskriminert, legger hun til.

Både de ansatte og de tillitsvalgte hadde håpet at kommunen ville gjøre et hastevedtak før de tok ferie nå i juli. Det skjedde ikke.

– Nå må vi vente til september før vi får en avgjørelse på om de ansatte får arbeidstøy av kommunen. Det har ført til stor frustrasjon blant de ansatte, som føler de ikke blir tatt på alvor. Hvis politikerne ikke kan fatte et slikt vedtak nå, ja … jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, sier Gustavsen.

Arbeidsgiver uenig

På Karmøy kommunes nettside skriver rådmann Vibeke Vikse Johnsen at det er tilgjengelig arbeidstøy for ansatte i hjemmetjenesten i Karmøy dersom det er eller oppstår mistanke om smitte.

Gustavsen sier at det er sant som rådmannen sier, men legger til at de som jobber i hjemmetjenesten aldri vet hva som møter dem på andre siden av døren. 

– De kan ikke alltid vite om en pasient vil utsette dem for biologisk smitte. Det skaper usikkerhet blant de ansatte. De er redde for å dra meg seg smitte til andre pasienter, men også å ta med seg smitte hjem til sin familie, sier hun.

Arbeidstilsynet ber kommunen svare

De mange oppslagene i Haugesunds Avis førte til at også Arbeidstilsynet har bedt om en redegjørelse fra Karmøy kommune.

De ber blant annet kommunen gjøre rede for i hvilken grad ansatte og vikarer har tilgang til hensiktsmessig arbeidstøy knyttet til biologisk smitte. I et brev sendt 3. juli, svare kommunen at de ansatte har tilgang på arbeidstøy når de har arbeidslister som tilsier at de skal:

  • Arbeide med pasienter med mistanke om smittsom sykdom eller har påvist smittsom sykdom
  • Er i fare for eksponering av smitte ved prøvetaking eller stikk fra infiserte sprøytespisser
  • Det lages egne arbeidslister i den enkelte hjemmetjeneste når det er arbeidsoppgaver som krever skifte til arbeidstøy.

Kommunen viser til at de har innført systemer som sikrer smittevernet, og at de følger lovverket. Om Arbeidstilsynet er enig med kommunen, gjenstår å se.

Du kan lese kommunens brev til Arbeidstilsynet her.

Har hatt møte med ordføreren

Gustavsen sier til Sykepleien at ordfører Jarle Nilsen nylig hadde et møte med de ansatte i hjemmesykepleien.

– Hva sa han til sykepleierne?

–  Vel, han mener at de som har behov for det, får arbeidstøy av kommunen. Vi vet egentlig ikke helt hva som kommer til å skje før i neste kommunestyremøte 9. september, sier Gustavsen.

Til Haugesunds Avis [for abonnenter] har ordfører Jarle Nilsen svart følgende på hvorfor alle helsearbeidere ikke får arbeidsklær:

– Status er at de som har behov for arbeidsklær, og som har ansvar for å besøke covid-19-pasienter, får tilgang. Dette gjelder også de som er i kontakt med noen som kan være smittet. Dette er i henhold til retningslinjene. Det er et regelverk på dette, og det imøtekommer vi, sier Nilsen til avisen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse