fbpx – Å forby innleie er urealistisk, sier NSFs forbundsleder Hopp til hovedinnhold

– Å forby innleie er urealistisk, sier NSFs forbundsleder

Bildet viser Lill Sverresdatter Larsen til venstre og Tone Trøen

I dag tirsdag skal Stortinget stemme over forslag som enten vil forby innleie til helsetjenesten, eller utrede om et forbud er mulig å få til. Høyre kaller forslaget om forbud for farlig for pasientsikkerheten. Lill Sverresdatter Larsen er langt på vei enig.

Nylig fremmet SV et dok8-forslag i Stortinget om å forby bruk av innleie i helsesektoren. I tillegg har regjeringspartiene AP og SP kommet med et eget forslag. Ap og Sp har laget et moderert forslag sammenliknet med SVs forslag. Regjeringspartiene ønsker en utredning om innleie i helsesektoren kan forbys.

Her er regjeringspartienes forslag som skal stemmes over i dag, tirsdag 14. mai:

«Stortinget ber regjeringen utrede fjerning av unntaket for helsesektoren i regelverket for innleie, med sikte på å redusere bruken av innleie i helsesektoren, uten å svekke kommunene og helseforetakenes evne og mulighet til å redusere ventetider og opprettholde en forsvarlig helsetjeneste.»

– Forslaget får garantert flertall

Høyres Tone W. Trøen er bekymret.

– Dette forslaget får helt garantert flertall med SV sine stemmer når saken skal stemmes over i stortingssalen, skriver hun i en e-post til Sykepleien. 

Trøen mener regjeringen sender ut blandede signaler og viser til et brev fra statsråd Tonje Brenna til Stortinget. I brevet skriver Brenna at regjeringen er skeptisk til å innføre et forbud av vikarbyrå i helsetjenesten.

Her er et utdrag fra brevet:

«Det er avgjørende at virksomheter innen helsesektoren har tilgang til tilstrekkelig helsepersonell med de faglige kvalifikasjoner som er nødvendige for å utføre tjenesten. Mangel på kvalifisert helsepersonell kan i verste fall gå utover pasientsikkerheten og få alvorlige konsekvenser for liv og helse. For å bøte på de situasjoner der det ikke er mulighet for å få dekke bemanningsbehovet på andre måter, ble det åpnet for en snever adgang til å leie inn kvalifisert personell fra bemanningsforetak.»

– Her er altså regjeringspartiene på Stortinget på kollisjonskurs med sin egen statsråd, sier Trøen. 

– Et farlig forslag

– Det skremmer meg at regjeringspartiene ønsker å se på muligheten for å forby innleie i helsesektoren. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at dette er et farlig forslag som svekker pasientsikkerheten, sier Trøen. 

Hun mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet må svare på hvordan de har tenkt å løse det grunnleggende problemet – at det ikke er nok folk som møter på vaktrommet når vakta starter. 

– Vil de la pasientene ordne seg selv eller kreve at helsepersonellet skal jobbe enda mer overtid etter en lang vakt? spør Trøen retorisk.

– Forbud er ikke løsningen

Sykepleien har spurt NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, om hva hun tenker om forslaget fra regjeringspartiene. Når det gjelder behovet for å kartlegge bruken av innleie, er det noe NSF gjør hvert år.

– Omfanget av innleie er et resultat av at de offentlige tjenestene ikke klarer å være selvforsynt med egne sykepleiere, sier Larsen.

Forbundslederen poengterer at det er flere partier på Stortinget som har fremmet ulike forslag om vikarbruk i helsetjenestene. Forslagene varierer rundt forbud, redusering av bruken, og innhenting av mer kunnskap rundt regelverket for innleie.

– NSF mener at forbud ikke er løsning slik situasjonen i helsevesenet er, og dessuten er vi avhengig av vikarer med tanke på påregnelig fravær. Det som trengs er en offentlig helsesektor som tar vare på folka sin og sikrer en akseptabel lønn og redusert belastning, sier Larsen.

– Urealistisk og farlig

– Er det mulig å redusere innleie uten at ventetidene går opp?

– To ferske rapporter fra FAFO (2023:17 og 2023:28) viser at det er mye å hente på å hvordan bemanningen planlegges, ved å ta mer høyde for fravær som er forventet, slik som permisjoner i forbindelse med fødsel, fravær og opplæring eksempelvis. Økt bevissthet rundt innleie bør slik sett være mulig, uten at ventetidene går opp, mener Larsen

– Er det realistisk at en utredning vil føre til at innleie forbys? Dette er tross alt en sektor med mange kvinner som skal ha barn, og hvor sykefraværet er høyt.

– Nei, det er ikke realistisk. Fravær vil vi alltid ha, både forventet og ved sykdom. Forslaget om å forby innleie, uten å komme med reelle tiltak for å beholde og rekruttere helsepersonell i det offentlige, er både urealistisk og farlig, sier hun.

 Én av fem sykepleiervakter uten sykepleiere

– Deler du Tone W. Trøens bekymring?

– Norsk Sykepleierforbund er opptatt av å sikre nok kvalifisert helsepersonell på jobb. Vi vet at én av fem sykepleiervakter allerede erstattes av personell uten formell helsefaglig kompetanse, og vi vet at dette er en risiko for pasientens sikkerhet og at det øker belastningen ytterligere på gjenværende sykepleiere, sier Lill Sverresdatter Larsen. 

Hun mener kunnskap, kompetanse og kontinuitet hos helsepersonell henger sammen med pasientsikkerhet og kvaliteten i behandlingene.

– Politikerne burde derfor bruke mer tid på det som skal til for å sikre at de ansatte vil og klarer å arbeide i det offentlige, enn hvordan de kan forby vikarbransjen. Svaret ligger i økt grunnbemanning, faglig ledelse og lønn i det offentlige, men også økt bevissthet rundt vikarbruk, og klare kompetansekrav til byråene ved innleie, sier Larsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse