fbpx Datatilsynet gransker Helseplattformen Hopp til hovedinnhold

Datatilsynet gransker Helseplattformen

Datatilsynet er i Trondheim og jakter lovbrudd hos Helseplattformen. Granskningen avsluttes fredag.

Et stort antall innmeldte avvik og feil ved innføringen av Helseplattformen, det nye journalsystemet i Helse Midt-Norge, gjør at Datatilsynet skal gjennomføre tilsyn med Helseplattformen.

– Vi vil undersøke ansvarsforhold, rutiner, teknisk innretning og operativ funksjon på overordnet nivå og for enkelte konkrete funksjoner i journalsystemet, skriver juridisk fagdirektør Susanne Lie i Datatilsynet i en pressemelding. Hun er en av dem som skal føre tilsyn med Helseplattformen.

Helseplattformen har over 320 ansatte, blant dem 60 sykepleiere.

– Alle relevante sanksjonsmidler

Tilsynet foregår i form av møter med personer tilsynet har bedt om at Helseplattformen stiller til rådighet. Det er snakk om blant annet administrerende ledere, personvernombud og eventuelt andre personer Helseplattformen AS selv mener er nødvendig å ha med.

Fra Datatilsynet deltar fire fagpersoner, blant dem nevnte Susanne Lie, og en observatør fra Statsforvalteren i Trøndelag.

– Hva er mulige resultater av et tilsyn med Helseplattformen AS og innføringen av journalsystemet?

– I den grad det avdekkes lovbrudd, vil det typisk kunne være aktuelt å gi pålegg om å rette lovbrudd. Vi har mulighet til å bruke alle relevante sanksjonsmidler vi har etter personvernforordningen artikkel 58 nr. 2, skriver Lie i en e-post til Sykepleien.

Svar før sommeren?

Hun skriver også at tilsynet har bedt om at ansatte i Helseplattformen AS som har kompetanse på personopplysningssikkerhet, særlig knyttet til tilgangsstyring og avvikshåndtering, stiller opp under tilsynet.

Etter det Sykepleien erfarer, vil Datatilsynet konkludere før sommeren, avhengig av hva de finner.

Tilsynet startet 22. mai og pågår til 24. mai.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse