fbpx 77 sykepleiere ut i streik mandag: – To hovedgrunner, sier forbundslederen i NSF Hopp til hovedinnhold

77 sykepleiere ut i streik mandag: – To hovedgrunner, sier forbundslederen i NSF

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Etter mange timer på overtid ble det brudd i meklingen mellom Unio og staten. Dermed går sykepleiere, politiet og andre grupper i Unio ut i streik.

Unio streiker allerede fra i dag, 24. mai. Mandag 27. mai trappes streiken opp. Da vil nærmere 1600 medlemmer, hovedsakelig i politiet og på universiteter og høyskoler, være i streik.

77 av disse er sykepleiere, fordelt rundt om i landet.

Fredag er et mindre, forberedende streikeuttak tatt ut i streik.

– Lavere lønnsutvikling

– Det er krevende når staten ikke er interessert å komme Unio i møte i det hele tatt, sier Gro Lillebø, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Hun er medlem i Unios stats forhandlingsutvalg.

– Våre medlemmer som jobber i universiteter og høyskoler, har over år har hatt lavere lønnsutvikling enn høyt utdannede i privat sektor og statsansatte med kortere utdanning. Samtidig sliter universiteter og høyskoler med rekruttering.

– Hva skjer nå?

– Nå er vi i streik. Mandag går 77 av våre medlemmer ut i streik. Det er det som er meldt foreløpig, sier Lillebø.

Et vanskelig punkt

Også Akademikerne har gått ut i streik. LO og YS har godtatt tilbudet hos Riksmekleren og kommer dermed ikke til å streike.

Et vanskelig punkt i meklingen har handlet om at det har vært to tariffavtaler i staten: en for Unio og Akademikerne – og en for LO og YS. Akademikerne fikk en egen avtale i 2016. Denne sluttet Unio seg til i 2022. 

LO og YS har ønsket at det skal være en felles tariffavtale for alle de fire hovedorganisasjonene.

Forbundslederen i NSF: – Vanvittig maktmisbruk

– Det er to hovedgrunner til at det er streik, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Det ene er at lønnsnivået er altfor lavt for å kunne rekruttere og beholde personell som utdanner sykepleiere. Mangelen er stor. Vi vet at i løpet av de neste fem årene vil 60 prosent gå av med pensjon. Da står man igjen med en utdanning som ikke blir godkjent.

– En annen grunn er det som er et vanvittig maktmisbruk av staten som arbeidsgiver, med sterk innblanding og føringer fra regjeringen, sier Larsen.

Det er altså staten som arbeidsgiver sitt ønske om en felles tariffavtale for Unio, Akademikerne, LO og YS hun reagerer på.

– Snakk om maktarroganse.

– Hvorfor er det galt?

– Fordi vi ser at en egen avtale for Unio og Akademikerne gir bedre lønnsutvikling for våre medlemmer.

Statsråd Tung: – Vi har strekt oss langt

Staten kommenterer slik:

– I en tid med prisstiging og høye renter må vi sørge for at folk får bedre råd. Derfor har vi gitt et godt økonomisk tilbud, helt i tråd med frontfaget. Dette har dessverre Akademikerne og Unio takket nei til. Vi har strekt oss langt for å komme til enighet, men de har ikke vært villig til å komme oss i møte, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

 

Fakta
Her streiker sykepleierne:

Fase 1, fra 24. mai:

Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie: 1

Oslomet - storbyuniversitetet studiested Pilestredet: 1

Universitetet i Sørøst-Norge campus Porsgrunn: 1

Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie: 1

Fase 2, fra 27. mai:

Høgskulen på Vestlandet Fakultet for helse- og sosialvitenskap (FHS) - Bergen: 10

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU - Trondheim: 38

Oslomet - Oslo: 9

Universitetet i Stavanger: 11

Universitetet i Sør-Øst Norge (Vestfold): 9

Totalt : 77

Her finner du virksomhetene og antallet medlemmer i Unios to varslede streikeuttak i staten.

I streik fra fredag 24. mai:

Sametinget: 1
Arbeidstilsynet: 1
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: 1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: 6
Oslo politidistrikt: 2
Oslomet – storbyuniversitetet: 2
Sør-Øst politidistrikt: 1
Universitetet i Sørøst-Norge: 3
Øst politidistrikt: 2
Finnmark politidistrikt: 1
De samiske videregående skoler: 1

I streik fra mandag 27. mai:

Nav: 8
Skatteetaten: 41
Finnmark politidistrikt: 9
Kripos: 10
Oslo politidistrikt: 80
Politidirektoratet: 9
Sør-Vest politidistrikt: 116
Sør-Øst politidistrikt: 89
Trøndelag politidistrikt: 26
Vest politidistrikt: 106
Økokrim: 10
Øst politidistrikt: 66
Sametinget/Samediggi: 17
Arkivverket: 38
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio): 11
Veterinærinstituttet: 13
Norges geologiske undersøkelse: 52
Samisk videregående skole: 18
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse: 6
Høgskulen på Vestlandet: 78
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (MNBU): 47
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU): 324
Oslomet – storbyuniversitetet: 63
Universitetet i Bergen: 118
Universitetet i Oslo: 52
Universitetet i Stavanger: 84
Universitetet i Sørøst-Norge: 103

Totalt: 1594
 

7 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Victoria

Sykepleier
1 month siden

Jeg er enig at lønnen kunne vært høyere. Men det som irriterer meg mest er at vi som jobber kvelder, helger og helligdager får så elendige tillegg for det. Det settes liksom ikke pris på! Mannen min som jobber vanlige kontortider har også mye flere fridager i året enn meg som jobber både jul, nyttår, påske, pinse, 17 mai og mange andre dager når jeg kunne vært sammen med familien min. Bare lag en oversikt og sammenlign dere.
Jeg kunne selvfølgelig valgt å få F4 dager som erstatning for å ha jobbet en rød dag. Men er det rettferdig da? Vi fortjener å få 133% lønn og en ekstra fridag dor hver eneste rød dag vi jobber. Dette må snakkes mer om og settes strengere regler for turnusarbeid.

Anne

Sykepleier
1 month siden

Hvis mannen din jobber "vanlige kontortider" går jeg ut fra at han har 37.5 t uker. I turnus som sykepleier har man 35.5t uker. På ett år har mannen din jobbet 104 timer mer enn deg, så jeg vet ikke om det er helt riktig det du sier, at han har mye flere fridager i året enn deg. I tillegg får man som sykepleier annenhver rød dag fri fra man-lør, såkalt F3 (ut fra hva som er fremforhandlet av dine HTV), som fører til yttligere trekk av dine 1846 t i året. Og man kan ta ut F4 dager for resterende røde dager man jobber. Har man mange røde dager i året kan det resultere i rimelig mange F4 dager per år, som også fører til enda flere trekk i timer per år. Jeg er dog enig i at lønnen til sykepleiere kunne vært mye høyere, også ubekvemstillegg og helge/høytidstillegg. Og selvsagt skulle man ønske å få alle røde dager fri, men det må man faktisk godta å jobbe når man velger ett turnusyrke. Heldigvis har de fleste arbeidsplasser gode fremforhandlete avtaler med HTV om dette også, om feks har man jobbet julaften eller påske ett år, så skal man ha fri året etter. Slik sikrer man at man ikke jobber jobber jul/påske 2 år på rad. Jeg synes bare det er på sin plass å komme med litt renere fakta enn det du gjør her.

Victoria

Sykepleier
1 month siden

Ganske fornærmende svar. Jeg hadde ikke sagt dette, hvis vi ikke hadde regnet det ut. Arbeidsdagene er litt kortere i mitt tilfelle, men han har faktisk flere fridager, og det har jeg ingen grunn til å lyge om.

Anne Turid Østnor

sykepleier
4 weeks 1 day siden

Regnestykket ditt er helt feil. Alle dagarbeidere har garanter ekstra fri skjærtorsdag, langfredag , 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag hvert år. I tillegg har de ekstra fri 1.mai, 17.mai, 1. og 2.juledag, 1. nyttårsdag, med mindre de faller på ei helg- De har ofte kortere arbeidstid onsdag før påske, julaften og nyttårsaften med mindre det faller på ei helg. Så antallet ekstra fridager varierer fra år til år.
Turnusarbeidere har ingen ekstra fridager i året. Enkelte år kan man få en F3-dag dersom man i en helligdagsturnus er satt på mer enn halvparten av alle søndager/helligdager, det er veldig sjelden det skjer når man jobber hver 3. helg. Derson man har årsturnus er det ikke sikkert noen får det. Man kan også få F5, dersom en F1 dag faller på bevegelige helligdager, med mindre det er en søndag. Det faller ofte også bort ved helårsturnus. Derfor går det mange gang flere år mellom hver gang det skjer,
Når det gjelder F4 dager så er det ikke ekstra fridager, men en avspasering i stedet for penger, så det kan sammenlignes som permisjon uten lønn, Det er ikke en rettighet man har, men arbeidsgiver kan spare penger og ansatte får mer fri om de ønsker. Arbeidsgiver kan ikke pålegge noen å ta F4-dager
Det er også mange arbeidsgivere som lager korte vakter for pleiepersonalet, men den følgen at de må jobbe flere vakter/dager. Dersom en dagarbeider får kortere dager, da må han jobbe mange lørdager jvert år.

Heidi Grande

Helsesykepleier
1 month siden

Akkurat nå er det de sykepleierne som utdanner sykepleiere det gjelder. Vi må sørge for at disse har god kompetanse og ei skikkelig lønn for å rekruttere og beholde. Så må vi være solidariske og støtte NSF ut fra de prioriteringene som gjøres for å nå målet om likelønn og tilsvarende arbeidsforhold som i de mannsdominerte yrkene.

Jane Sølvi

Anestesisykepleier
1 month siden

Hvorfor bruker ikke NSF uravstemning?

Liv

Sykepleier
1 month siden

Er helt enig med Victoria. NSF har aldri i løpet av mine 40 år i turnus, prioritert kraftig økning i kvelds, helgetillegg. Tillegget vi får for å jobbe hver 3 helg er fortsatt latterlig lavt.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse