fbpx Over 100 kommuner har kuttet sykehjemsplasser Hopp til hovedinnhold

Over 100 kommuner har kuttet sykehjemsplasser

Fra 2020 til 2023 fikk Norge over 20 000 flere eldre innbyggere over 80 år. Likevel har over 100 kommuner redusert antall sykehjemsplasser.

Norge fikk 20 078 flere innbyggere på 80 år eller eldre fra 2020 til 2023. Samtidig ble det 514 flere disponible sykehjemsplasser, viser de foreløpige Kostra-tallene.

De nye sykehjemsplassene er ikke likt fordelt mellom kommunene. 

145 kommuner økte antallet sykehjemsplasser, 74 beholdt det samme antallet.

137 kommuner fikk færre disponible plasser på sykehjem.

Kommunal Rapport skriver at forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere trinn, for eksempel omsorgsboliger, er ikke tallet på sykehjemsplasser avgjørende for kvaliteten på eldreomsorg.

Giske kommune hadde lavest sykehjemsdekning, der 392 innbyggere på 80 eller mer måtte dele åtte disponible sykehjemsplasser.

Den beste sykehjemsdekningen finner vi i Norges minste kommune, Utsira, med ti innbyggere på over 80 år og 7 disponible sykehjemsplasser.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse