fbpx Færre private sykehjemsplasser Hopp til hovedinnhold

Færre private sykehjemsplasser

Sykepleier og pasient på sykehjem
FLEST KOMMUNALT EIDE: Det er i overkant av 39.200 sykehjemsplasser, ifølge Statistisk sentralbyrå. Foto: Mostphotos

Kommunene overtar stadig flere sykehjemsplasser fra private leverandører. I fjor var mer enn ni av ti sykehjemsplasser i kommunalt eierskap, ifølge SSB.

Ved utgangen av 2020 var det nær 41 300 institusjonsplasser tilgjengelig i omsorgstjenesten. Det er en nedgang på rundt 250 plasser eller 0,6 prosent fra året før, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen fra 2015 er 950 plasser eller 2,3 prosent.

Flest sykehjemsplasser

Sykehjemsplassene utgjør 95 prosent av det samlede antall institusjonsplasser med i overkant av 39 200 plasser.

De resterende er fordelt på aldershjem, avlastningsboliger og barneboliger.

Kommunalt eierskap

Siden 2015 har eierforholdene for sykehjemsplassene endret seg, ved at flere private sykehjemsplasser blir overtatt av kommunene. I fjor hadde 91 prosent av sykehjemsplassene kommunalt eierskap, sammenliknet med 89 prosent i 2015.

Nedgang i private sykehjemsplasser til tross for borgerlig regjering

Bildet viser Sylvi Listhaug
PEKER PÅ OSLO: Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug mener nedleggelsen av sykehjemsplasser i Oslo har gått verst ut over de private plassene. Det er feil, viser tallene fra Oslo. Foto: Elin Eine Worren/Fremskrittspartiet

Vi har en borgerlig regjering. Likevel har antallet private sykehjemsplasser i Norge gått ned med over 11 prosent på tre år. Eldreministeren forklarer det med Oslo, men blir avvist av byrådet.

Av de nær 40 000 sykehjemsplassene (39 572) i Norge i 2018 var knapt 10 prosent private plasser. Det er en nedgang fra 2017 til 2018 på 5,1 prosent.

Sammenlikner vi med tallene fra 2015, blir nedgangen enda større: 11,5 prosent. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I rene plassantall vil det si at i 2015 var det 4397 private sykehjemsplasser, mens i 2018 var disse redusert til 3883. Det vil si 514 færre plasser.

Hva kan det skyldes? Årsaken er neppe at det er en nedgang på sykehjemsplasser generelt, fordi denne nedgangen har bare vært på 0,3 prosent, ifølge SSB.

Skifter til kommunale plasser

Dag Ragnvald Abrahamsen jobber ved seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk ved SSB.

– Akkurat hva som er hovedårsaken til nedgangen, tør jeg ikke å si på stående fot. I tillegg til nedgang som følge av skifte av private til kommunale plasser, blir enkelte sykehjem lagt ned, fordi de blir ansett å ikke kunne tilby den standarden som kreves, for eksempel brukertilpasset enerom med eget bad og wc, sier han.

Dessuten ser SSB at også mange aldershjem blir nedlagt. Disse har ofte privat eier.

– Vi har dessverre ikke mulighet til å gå nærmere inn på enkeltkommuner og ‑institusjoner nå for å kunne forklare eksakt hvilke av de ovenstående og eventuelt andre årsaker som har størst betydning for de endringene vi nå ser, sier Abrahamsen.

Listhaug peker på Oslo

Vi spør Helse- og omsorgsdepartementet om noen der kan forklare hva nedgangen i private sykehjemsplasser skyldes, og får svar på e-post fra eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Hun skriver først at hun synes det er trist med nedgang i private sykehjemsplasser, fordi det reduserer mangfoldet av tilbud og reduserer eldres mulighet til å velge noe annet enn det kommunen leverer.

Byrådet har lagt ned over 400 sykehjemsplasser siden de kom til makta, og verst har det gått ut over private sykehjemsplasser.

Sylvi Listhaug

Så peker hun på Oslo når hun skal forklare nedgangen:

«En av de største reduksjonene i private plasser ser vi i Oslo. Her har Ap, SV, MDG og Rødt lagt ned 146 sykehjemsplasser siden i fjor, av disse er 70 private. Byrådet har lagt ned over 400 sykehjemsplasser siden de kom til makta og verst har det gått utover private sykehjemsplasser», skriver hun.

– Endringene i Oslo kommune i 2019 er ikke er fanget opp av statistikken, og ved eierskifte vil det i tillegg ofte kunne være litt etterslep, minner Dag Abrahamsen i SSB om.

Listhaug fortsetter på e-post:

«Sosialistisk ideologi om at det offentlige skal styre mest mulig, er viktigere for disse partiene enn brukerne av tjenester og deres mulighet til å velge. Dette til tross for at brukerundersøkelsene viser at de eldre er fornøyde med tilbudet de får på de private sykehjemmene.»

– Ministeren må begynne å snakke sant

Tone Tellevik Dahl (Ap) er byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune.

– Nå må ministeren begynne å snakke sant. Det stemmer ikke at det er flest private sykehjemsplasser vi har redusert. Det er faktisk de kommunale, med 54 prosent. 17 prosent av de nedlagte plassene er private, kommersielle, mens 29 prosent er private, ideelle, sier byråden i Oslo.

I reine tall vil det si at Oslo byråd siden 1. januar 2016 har lagt ned 232 kommunale, 126 private, ideelle og 74 private, kommersielle sykehjemsplasser. Totalt 432.

Bildet viser Tone Tellevik Dahl
MIDLERTIDIG: Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl, bekrefter at de har lagt ned totalt over 400 sykehjemsplasser siden de tok over. Hun forsikrer at det er en midlertidig nedleggelse, og at de skal åpne 13 nye sykehjem de neste fire årene. Foto: Sturlason

Midlertidig nedlagt for oppussing

– Hvorfor har dere lagt ned så mange?

– De er bare midlertidig lagt ned, fordi det var på høy tid med en fornying av bygningsmassene etter at det borgerlige styret hadde neglisjert dem over så mange år. Vi pusser opp og vedlikeholder.

I 2040 vil antallet eldre ha økt med 50 000, og det vil bli en dobling av antallet innbyggere over 80 år.

– Jobben med å forberede oss på dette må gjøres nå. De neste fire årene planlegger vi å åpne 13 nye sykehjem. Det tilsvarer ett nytt sykehjemsrom om dagen, sier Dahl.

Regner man 365 x 4, blir det 1460 nye sykehjemsrom de neste fire år.

– Kan ikke legge all skyld på Oslo

– Men er du enig i at den nasjonale nedgangen i andelen private sykehjemsplasser kan skyldes Oslo?

– Listhaug kan ikke legge all skyld på Oslo. Oslo har faktisk det mest mangfoldige tilbudet i eldreomsorgen i landet. Det virker som om ministeren har allergi mot alt som er offentlig, mens vi ønsker samarbeid med både det offentlige og det private, sier Dahl.

Hun hevder Oslo fortsatt er den kommunen i landet med desidert størst innslag av private driftere på sykehjem.

– Snittet i norske kommuner er 10 prosent av plassene. I Oslo var det cirka 50 prosent da vi overtok, og det er like under 50 prosent i dag, sier hun.

Åpent for kommersielle i brukervalgsordningen

– Dere vil jo ikke ha sykehjemsplasser drevet av private kommersielle virksomheter, det er vel kun private ideelle dere godtar?

– Innenfor brukervalg i hjemmetjenesten er det fortsatt åpent for kommersielle. Det har ikke vært mulig for de ideelle å komme seg inn på det markedet, på grunn av kontraktene det forrige byrådet hadde inngått.

– Men nå har dere hatt makten siden 2015?

– Kontraktene gikk ikke ut før i år. Akkurat nå lyser vi ut konkurransegrunnlaget for neste avtaleperiode innen brukervalgsordningen for praktisk bistand og hjemmesykepleie. Her vil både ideelle og kommersielle aktører kunne legge inn anbud, sier Tone Tellevik Dahl.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.