fbpx Færre private sykehjemsplasser Hopp til hovedinnhold

Færre private sykehjemsplasser

Sykepleier og pasient på sykehjem

Kommunene overtar stadig flere sykehjemsplasser fra private leverandører. I fjor var mer enn ni av ti sykehjemsplasser i kommunalt eierskap, ifølge SSB.

Ved utgangen av 2020 var det nær 41 300 institusjonsplasser tilgjengelig i omsorgstjenesten. Det er en nedgang på rundt 250 plasser eller 0,6 prosent fra året før, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen fra 2015 er 950 plasser eller 2,3 prosent.

Flest sykehjemsplasser

Sykehjemsplassene utgjør 95 prosent av det samlede antall institusjonsplasser med i overkant av 39 200 plasser.

De resterende er fordelt på aldershjem, avlastningsboliger og barneboliger.

Kommunalt eierskap

Siden 2015 har eierforholdene for sykehjemsplassene endret seg, ved at flere private sykehjemsplasser blir overtatt av kommunene. I fjor hadde 91 prosent av sykehjemsplassene kommunalt eierskap, sammenliknet med 89 prosent i 2015.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse