fbpx Lokker leger til Flekkefjord med bostøtte på 20 000 kroner i måneden Hopp til hovedinnhold

Lokker leger til Flekkefjord med bostøtte på 20 000 kroner i måneden

Flekkefjord sykehus sett fra sjøsiden

Sykehuset i Flekkefjord mangler leger for å kunne opprettholde sine akuttfunksjoner. Det er bakgrunnen for at kommunen gir bostøtte på inntil 20 000 kroner i måneden.

Det er Avisen Agder som kan melde at et enstemmig formannskap i fjor sommer vedtok å dekke flyttekostnader og ett års husleie for kirurger, anestesileger og gynekologer som tar jobb på sykehuset i Flekkefjord.

Til Sykepleien sier rådmann Bernhard Nilsen at dette er et ekstraordinært tiltak som kommunen vedtok for å kunne beholde det akutt-kirurgiske tilbudet ved sykehuset.

Avtalen formannskapet vedtok, gjelder for inntil seks leger.

Bare en har takket ja

Ordningen fungerer som følger: Kommunen dekker en maksimal leie på 20 000 kroner i måneden i ett år og gir et bidrag på 60 000 kroner til flytteutgifter. 

Legene på sin side, må binde seg for tre år. 

I oktober 2023 opplyste rådmannen at sykehuset kun hadde rekruttert én anestesilege.

Gjelder ikke sykepleiere

– Gjelder ordningen også sykepleiere?

– Nei. Denne ordningen gjelder kun for de nevnte legegruppene, sier Nilsen til Sykepleien, og legger til:

– Men kommunen har hatt andre ordninger for sykepleiere for å rekruttere flere. Blant annet gratis bolig.

Utvider ordningen til huskjøp

Avisen Agder skriver at rådmann Bernhard Nilsen tok opp et spørsmål om den kommunale tilskuddsordningen også kan brukes hvis leger som rekrutteres av sykehuset velger å kjøpe hus i stedet for å leie.

– Jeg foreslår at kommunen skal si ja til det. Det vil kunne gi en enda sterkere tilknytning til byen enn det de får ved å leie. Vi må da presisere at det fortsatt er et maksimalt støttebeløp på 20 000 kroner i måneden til nedbetaling av lån i ett år og at forutsetningene for å få beholde støtten er de samme som for de som får støtte til å betale leie, sa Nilsen ifølge Avisen Agder.

Ble vedtatt

Saken førte til debatt i bystyret. 

– Det er ganske vilt hvis alle kommuner med sykehus skal konkurrere om leger på denne måten, sa Steinar Dyrli (SV) ifølge Avisen Agder.

Det ble også påpekt at rekruttering er et problem Stortinget må løse.

Forslaget om at ordningen også kunne benyttes til nedbetaling av huslån ble vedtatt mot én stemme.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse