fbpx Forskere har studert overvektsteam i spesialisthelsetjenesten Hopp til hovedinnhold

Forskere har studert overvektsteam i spesialisthelsetjenesten

Bildet viser forskerne Christina Grundstrøm og Mona Jerndahl Fineide.

Teambasert organisering kan gi bedre hjelp til personer med sammensatte lidelser, men det krever tydelige roller og arbeidsoppgaver, ifølge ny forskning.

Sykelig overvekt er et økende problem, og det er vanskelig å behandle uten hjelp fra flere faggrupper. Det er bakgrunnen for at forskerne Mona Jerndahl Fineide og Christina Grundstrøm har gjennomført en kvalitativ studie av et overvektsteam i spesialisthelsetjenesten. 

Følgende profesjoner var representert i teamet: sykepleier, ernæringsfysiolog, lege og indremedisiner, fysioterapeut og psykolog. Forskerne intervjuet 14 profesjonsutøvere.

En forskningsartikkel om prosjektet er publisert i Sykepleien Forskning.

– Kan by på utfordringer

– Vi ville ha kunnskap om både planleggings- og implementeringsprosessen av et team i spesialisthelsetjenesten, forteller Christina Grundstrøm. 

Som masterstudent deltok hun i et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og et sykehus, der det ble forsket på nye arbeidsformer.

Grundstrøm er sykepleier med master i samordning av helse- og velferdstjenester og koordinator i Fredrikstad kommune. Fineide er professor ved Høgskolen i Østfold.

Studien konkluderer med at å ha et team med forskjellige fagfolk kan være en god måte å hjelpe personer med sammensatte lidelser på i spesialisthelsetjenesten.

– Teambasert organisering er et godt eksempel på en ordning om skal sikre kontinuitet og helhet for den enkelte. Men, det kan by på en rekke utfordringer når profesjonsutøvere skal samarbeide i team, sier Fineide.

Hva må være på plass?

Grundstrøm og Fineide har studert hvilke faktorer som bør være til stede for at teambasert organisering kan være hensiktsmessig.

– Forskningen viste at det er av betydning at profesjonsutøverne trekkes aktivt inn i planleggingen av tverrfaglige team, noe som kan sikre at det blir en tett kopling mellom idé og implementering av den nye arbeidsformen. Tydelige roller og arbeidsoppgaver, god samarbeidskultur, lederstøtte og relevant profesjonssammensetning er sentrale faktorer for at team kan fungere hensiktsmessig, sier Grundstrøm.

Studien ble gjennomført ved ett sykehus, men forskerne mener funnene er relevant for alle deler av helse- og velferdssektoren som yter tjenester til pasienter med komplekse utfordringer.

– Disse menneskene har et særskilt behov for sammenhengende og helhetlige tjenester. Vi vil derfor hevde at alle profesjonsutøvere og ledere vil ha nytte av denne forskningen, sier Grundstrøm.

Les forskningsartikkelen her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse