fbpx – Bruk av teknologi er grunnleggende sykepleie Hopp til hovedinnhold
Ny undersøkelse:

– Bruk av teknologi er grunnleggende sykepleie

Jorunn Bjerkan, førsteamanuensis, Nord Universitetet, Mariann Fossum, professor, Universitetet i Agder, Mari S. Berge, førsteamanuensis, Høgskolen på Vestlandet

Mener teknologi og e-helse må innlemmes bedre i grunnutdanningen og ikke betraktes som en slags spesialitet.

Mange lærere på grunnutdanningen i sykepleie sliter med å finne tid til e-helse og teknologi i en allerede fullstappet timeplan.

Det bygger på en misforståelse, mener Mari S. Berge, som er førsteamanuensis ved institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.

– Teknologi må trekkes inn som en integrert del av all undervisningen, ikke være noe som skilles ut for seg som et eget emne, sier hun til Sykepleien.

Viktig, men vanskelig

Berge har sammen med førsteamanuensis Jorunn Bjerkan fra Nord Universitetet og professor Mariann Fossum fra Universitetet i Agder nylig gjennomført en spørreundersøkelse om tematikken.

86 lærere fra et utvalg bachelorutdanninger svarte, og de aller fleste av dem mente det var viktig eller veldig viktig å integrere e-helse og teknologi i undervisningen.

Samtidig pekte over halvparten på plassmangel i timeplanen som et hinder for å lykkes. Mange var også utrygge på egen kompetanse.

Vi må bort fra ideen om at teknologi er noe som stjeler tid og oppmerksomhet fra sykepleie
Mari S. Berge

Teknologi og digital kompetanse vektlegges tungt i Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, der ett av seks kapitler om læringsutbytter er viet dette.

Blant annet skal studentene etter endt utdanning kunne «anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning».

Berge, Bjerkan og Fossum har alle mye ekspertise og engasjement for teknologiens rolle i sykepleieutdanningen, men har kjent på at ikke alle lærere er like trygge på feltet.

– Vi blir stadig spurt om å undervise om dette, forteller Berge.

– Men da tar man teknologien ut av den ordinære undervisningen og fremstiller det som noe eget. Vi må bort fra ideen om at teknologi er noe som stjeler tid og oppmerksomhet fra sykepleie, til at dette er noe som hjelper oss å fokusere oppmerksomheten mot pasientens behov.

Ikke overrasket

Under e-helsekonferansen Sykepleie 2.0 på Lillestrøm i februar i år ledet de tre en workshop om tematikken.

Konferansen ble arrangert av Norsk Sykepleierforbund og NSFs faggruppe for e-helse. Sistnevnte ledes av Anita Lønnebakken Sævild, som ikke er spesielt overrasket over resultatene fra spørreundersøkelsen.

– Vi ser at sykepleierstudentene får undervisning om teknologi, men da gjerne atskilt fra annen undervisning, sier hun til Sykepleien.

 

Jorunn Bjerkan, førsteamanuensis, Nord Universitetet,
Mariann Fossum, professor, Universitetet i Agder
Mari S. Berge, førsteamanuensis, Høgskolen på
Vestlandet
Teknologi er ikke en spesialitet
Anita Lønnebakken Sævild, leder NSF e-helse

Sævild minner om at teknologi ikke bare handler om verktøy sykepleierne selv skal håndtere, men også løsninger pasientene skal bruke. Da må sykepleiere mestre disse så godt at de også kan lære bort og løse utfordringer som måtte oppstå.

– I praksis er det digitale verktøy i bruk uansett hvor i tjenestene man befinner seg, sier Sævild.

– Om studentene ikke blir trent i å se teknologiske løsninger, så tar de dem også mindre i bruk.

Sævild mener det er et paradoks at kompetanse om e-helse er blitt til noe spesielt interesserte sykepleiere forventes å tilegne seg gjennom videreutdanning.

– Teknologi er ikke en spesialitet. Det er verktøy som brukes i alle deler av tjenestene og alle sykepleiere trenger derfor kompetanse på feltet, understreker hun.

Fakta
Dette skal sykepleiere kunne

Ifølge Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning skal utdanningen gi læringsutbytte i tråd med kravene under seks kompetanseområder:

  1. Helse, sykdom og sykepleie
  2. Sykepleierprofesjonen, etikk, kommunikasjon og samhandling
  3. Vitenskapsteori og forskningsmetode
  4. Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet
  5. Tjenesteutvikling og innovasjon
  6. Teknologi og digital kompetanse

 

Læringsutbyttene under teknologi og digital kompetanse er definert slik:

Kunnskap

Kandidaten

a. har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

b. har kunnskap om informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelsen.

Ferdigheter

Kandidaten

a. kan reflektere og kritisk vurdere etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger

b. kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning.

Generell kompetanse

Kandidaten

a. har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger på individ- og systemnivå

b. har innsikt i teknologi og digitale løsningers påvirkning på tjenesteutøvelsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse