fbpx Etikkprisen 2023: Vant pris for å ta med etikken inn i storkommune Hopp til hovedinnhold
Etikkprisen 2023:

Vant pris for å ta med etikken inn i storkommune

Bilde av vinnerne av Etikkprisen 2023

Indre Østfold kommune vant årets etikkpris etter å ha løftet frem etikkarbeid gjennom en krevende kommunesammenslåing. – Etikkprisen gir oss et løft og en energi som kjennes i kroppen, sier en av initiativtakerne på vinnerlaget.

Helene Overgaard Dramstad, Hilde Christin Blomlie og Mette Førrisdahl Abrahamsen i enheten for psykisk helse og avhengighet i Indre Østfold kommune mottok prisen i Kommunenes hus i Oslo fredag 1. desember.

Satsingen «Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS» delte i år ut etikkprisen for ellevte gang. Prisen er på 100 000 kroner. Den går til en kommune, bydel eller virksomhet som driver systematisk og praksisnært etikkarbeid for å styrke brukernes opplevelse av verdighet og integritet i kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Fakta
Etikkprisen
  • Etikkprisen deles ut av satsningen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS.
  • Satsningen er en faglig ressurs for kommunenes systematiske arbeid med etikk, verdibevissthet og etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten.
  • Satsningen finansieres av Helse og omsorgsdepartementet, og har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk etikk.

Fagjuryens medlemmer: Henrik Syse (forsker ved Institutt for fredsforskning), Thorstein Ouren (seniorrådgiver i Helsedirektoratet), Bjørn Sjøvold (regionsdirektør i KS Viken), Morten Magelssen (Senter for medisinsk etikk, UiO), Ingvar Skjerve (rådgiver Seksjon Helse og Sosial, Fagforbundet), Mildrid Haugrønning Søndbø (tidligere leder av rådet for sykepleieetikk i NSF) og Anne Jesperud Kittelsen (leder av USHT Helseetaten, Folkehelse- og omsorgsavdelingen).

Kilde: KS.no

– Indre Østfold er et eksempel på at et godt arbeid i en kommune kan videreføres i en kommunesammenslåing på en forbilledlig måte. Etikken ble løftet frem fremfor å bli satt på vent, skrev fagjuryen i sin begrunnelse.

Vinnerteamet fra Indre Østfold har ifølge juryen arbeidet praksisnært med gjennomtenkte og gode tiltak i forbindelse med kommunesammenslåing av Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad.

De har blant annet etisk refleksjon annenhver uke på hver avdeling, og de bruker mange ulike metoder for etisk refleksjon. Fagjuryen mener at Indre Østfold kommunes systematiske etikkarbeid i tjenester for psykisk helse og avhengighet er et godt eksempel for andre kommuner.

Mangeårig faglig arbeid

Psykiatrisk sykepleier, familieterapeut og livsstyrketrener Mette Førrisdahl Abrahamsen er en av initiativtakerne i årets vinnerteam fra Indre Østfold. Hun gleder seg over pris og anerkjennelsen av mangeårig faglig arbeid.

– Etikkprisen anerkjenner vårt arbeid og gir oss et løft og en energi som kjennes i kroppen, skriver Abrahamsen i en epost til Sykepleien.

– Jeg er stolt av at vi klarte å videreføre systemisk etisk refleksjon fra Askim kommune og inn i storkommunen Indre Østfold kommune, hvor alle ansatte i enhet psykisk helse og avhengighet inviteres inn til å reflektere over egen praksis.

Dette er spørsmålene som blir stilt: «Hva skjedde i møtet mellom meg og pasient, pårørende eller kollegaer?» «Hvordan ble dette møtet for den andre?» «Hvilke verdier ble berørt?» «Hvordan prioriterer jeg mine faglige ressurser?» «Hvordan bruker jeg min arbeidshverdag til beste for innbyggere som søker våre tjenester?»

Masse ideer

Hun mener etikkprisen gir dem nye muligheter til å videreutvikle etikkarbeidet. Det står ikke på ønsker og ideer.

– Ett ønske er å invitere inn til et gjestebud med mennesker som samarbeider med oss, det være seg pasienter, pårørende, samarbeidspartnere, medarbeidere, ledere. Da kan vi sammen sette oss ned rundt bordet og lære av dem som har erfaring med vår psykiske helsehjelp, skriver Abrahamsen.

– Vi ønsker også å ha mennesker som mottar våre tjenester, med i refleksjonsgrupper, slik at vi får deres erfaringer direkte med i drøftinger.

Tre nominasjoner utmerket seg

Tre søknader utmerket seg i kampen om prisen. I tillegg til enheten for psykisk helse og avhengighet i Indre Østfold fikk Kristiansand kommune ved utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester og Diakonhjemmet omsorg ved Ammerudlunden sykehjem i Oslo hederlig omtale for sitt arbeid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse