fbpx Hun får internasjonal oppmerksomhet for doktorgrad om sykepleie og tidlig rehabilitering Hopp til hovedinnhold

Hun får internasjonal oppmerksomhet for doktorgrad om sykepleie og tidlig rehabilitering

Bildet viser forsker Karina Knutsen

Intensivsykepleier Karina Knutsen har fått internasjonal oppmerksomhet for flere av sine forskningsartikler.

Hennes første publiserte forskningsartikkel i prosjektet har fått internasjonal oppmerksomhet, skriver Nord universitet i en pressemelding. Tidsskriftet Science direct har presentert funn fra en av hennes delstudier.

Hun la nylig frem sine funn ved John Hopkins University i USA.

Blant annet har Karina Knutsen påvist stor variasjon i hvordan sykepleiere jobber med deltakelse hos pasienten.

Mangler retningslinjer

– Sykepleiere vi har intervjuet innser at de har en praksis som gjør at de ikke utnytter de mulighetene de har, sier Knutsen.

– Mangelen på retningslinjer er overraskende, men det samsvarer samtidig med at det er lite fokus på dette i utdanningen.

I studien har Knutsen observert og gjort videoopptak av åtte pasienter og sykepleiere sammen. I etterkant er sykepleierne blitt intervjuet.

Alle intensivsykepleierne Knutsen fulgte gjorde «litt av alt». Noen ganger gjorde de bare det som måtte gjøres, andre ganger brukte de verbale eller fysiske invitasjoner, eller en kombinasjon av disse.

Fraværende invitasjoner

Noen av observasjonene: 

  • Sykepleieren utførte prosedyrer uten å involvere pasienten.
  • Sykepleieren informerte pasienten om hva som skulle skje, men uten å be om deltakelse.
  • Sykepleieren oppfattet ikke spontane pasientbevegelser.

Sykepleierne forklarte at denne praksisen skjedde på grunn av tidspress, mangel på tro på pasientens kapasiteter, enhetens kultur og lite opplæring.

Styrket deltakelse

  • Sykepleieren ba muntlig om deltakelse, som ofte ga utilstrekkelig resultat, eller kroppslig invitasjon, som noen ganger førte til felles aktiv bevegelse. 
  • Pasientene var mest aktive når sykepleiere kombinerte muntlige påminnelser, øyekontakt, fysisk håndtering og dialog.
  • I intervjuene understreket sykepleierne behovet for å gi pasientene nok tid til å delta og til å oppmuntre til deltakelse gjentatte ganger, fordi pasientens tilstand og kapasitet stadig endret seg.

Mangel på innsikt og oppmerksomhet

En av konklusjonene var at samhandlinger som kombinerte muntlige og kroppslige invitasjoner ser ut til å være avgjørende for pasientdeltakelse i tidlig rehabilitering på intensivavdelingen. Det understreker viktigheten av tilpasset kroppslig kommunikasjon.

En annen konklusjon var at sykepleiernes mangel på innsikt og oppmerksomhet mot pasientens muligheter for aktiv bevegelse, kombinert med en paternalistisk tilnærming, kan hindre pasienters aktive deltakelse.

Bevisstgjøring

Karina Knutsen håper at forskningen kan bidra til at flere intensivsykepleiere blir bevisste på hvordan de jobber med rehabilitering.

– I fremtiden håper jeg vi kan øke handlingskompetansen når det gjelder tidlig rehabilitering, både i utdanning og praksis.

– Det er kult at forskningen legges merke til, sier Knutsen.

Nylig fikk hun også publisert en artikkel om hvordan pasienter opplever deltakelse i tidlig rehabilitering», i 10.1111/jan.15949?fbclid=IwAR0Ghdk3aw2x1WLBVwALpnlWpBL05A936tOQ3zEkUyp4l2QHY-mR7dJTOHA">Journal of Advanced Nursing.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse