fbpx Bergens nye helsebyråd: – Det er særdeles viktig at vi beholder dagens ansatte Hopp til hovedinnhold

Bergens nye helsebyråd: – Det er særdeles viktig at vi beholder dagens ansatte

Bildet viser Christian Haugen

Bedre mat på sykehjem og gode arbeidsvilkår for de ansatte i helsetjenesten er noen av sakene Bergens nye helsebyråd vil prioritere.

Tidligere denne uken presenterte Christine Meyer (H) Bergens nye byråd. Etter lange forhandlinger har byen fått et byråd hvor det er politikere fra Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som skal styre de neste fire årene.

Fremskrittspartiet skal styre helse

Marte Monstad (Frp) har fått posisjonen som byråd for eldre, helse og omsorg i Bergen. Monstad har vært gruppeleder i Bergen bystyre siden 2019. Fra 2015 til 2019 var hun gruppesekretær for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Bergen.

Monstad er imidlertid i fødselspermisjon, og partikollega Christian Emil Haugen skal fungere som helsebyråd ut året.

Hva er det første du vil ta tak i din nye jobb?

– Byrådet ser med bekymring på arbeidsbelastningen som våre dyktige fagpersoner har stått i over tid med stadig høyere forventninger hos folk flest og begrensede ressurser, svarer Haugen i en e-post til Sykepleien.

Han sier det er helt avgjørende at de ansatte opplever å være nok folk på jobb, og at de kan utøve sine fag på en god måte.

– Det er særdeles viktig at vi både beholder dagens ansatte og er en attraktiv arbeidsplass for nye arbeidstakere i årene som kommer, sier han.

Haugen vil også at kommunen får opp farten med å bygge flere sykehjemsplasser.

De tre store

– Hva er de tre største utfordringene slik du ser det?

– Hovedutfordringen for alle helse- og omsorgstjenester i hele landet er at det blir stadig flere eldre som trenger helse- og omsorgstjenester. I Bergen jobbes det med å utvikle tjenestene slik at de blir bærekraftige også i tiden foran oss, og det er et arbeid byrådet vil videreutvikle. Vi vil også invitere inn ideelle og private aktører for å finne frem til nye og innovative løsninger, sier Haugen.

Han legger til at kvaliteten på mat i sykehjem også er et viktig område som må må forbedres.

– I tillegg må vi må bygge ut sykehjemskapasiteten raskere, og vi trenger flere varme hender, sier han.

Det siste punktet han nevner, er at alle skal sikres en fastlege og ha mulighet til å bytte fastlege ved behov.

Trygghet og valgfrihet

Hvordan vil innbyggerne merke at de har fått et nytt helsebyråd?

– Mitt mål er at bergensere opplever trygghet og valgfrihet gjennom hele livet. De skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Jeg ønsker å bidra til at Bergen kommune er en kompetent og fleksibel leverandør av helsetjenester for alle, hvor vi både ser pasienter, brukere og de ansatte, sier Haugen.

– Har du en plan for hvordan Bergen skal få tak i nok sykepleiere, leger og helsefagarbeidere? 

– Byrådet ønsker å åpne opp for å ta i bruk alle gode krefter, både ideelle og kommersielle aktører som supplement til det kommunale. Byrådet ønsker å tilrettelegge for at Bergen kommune er en attraktiv arbeidsplass og vil se på de mulighetene som finnes for å tiltrekke oss enda flere fagarbeidere som sykepleiere, leger og helsefagarbeidere, svarer han.

Viktige ansvarsområder

Som byråd for eldre, helse og omsorg får Haugen ifølge Klosterhagen-erklæringen – byrådets politiske plattform – følgende som viktige ansvarsområder:

  • sykehjem
  • hjemmetjenester
  • vurdering og rehabilitering
  • helsetjenester
  • tjenester for mennesker med utviklingshemming

Christian Emil Haugen har tidligere vært politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Han var bystyrerepresentant fra 2015 til 2019 og ble valgt inn på nytt i høsten lokalvalg. I mellomtiden har han blant annet vært rådgiver i PR-byrået Geelmuyden Kiese, skriver Bergensavisen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse