fbpx Flere brystkreftpasienter får tilgang til legemiddelet EnhertuI Hopp til hovedinnhold

Flere brystkreftpasienter får tilgang til legemiddelet EnhertuI

Fra 1. november vil rundt 250 flere pasienter med brystkreft kunne behandles med legemiddelet Trastuzumabderukstekan (Enhertu).

Enhertu som behandling mot brystkreft har i studier vist doblet progresjonsfri overlevelse sammenlignet med standardbehandling, og forbedret totaloverlevelse på over et halvt år, og legemiddelet ble i fjor innført til pasienter med aggressiv brystkreft.

Til 250 pasienter 

Nå har Beslutningsforum åpnet for at det også kan brukes som behandling til pasienter med inoperabel eller metastaserende HER2-lav brystkreft fra 1. november, anslagsvis 250 hvert år.

Norge først ute

Inoperabel eller metastatisk brystkreft vil si når kreftsvulsten ikke kan fjernes kirurgisk eller har spredd seg til andre steder i kroppen. Norge blir først ute med dette bruksområdet av land vi vanligvis sammenligner oss med – som Danmark, Sverige og England.

– Vi er glade for at vi kom fram til en avtale som gjør at Enhertu kan brukes til flere pasienter med brystkreft, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av Beslutningsforum, i en pressemelding.

Sju av ti saker som var oppe i Beslutningsforums septembermøte mandag, innføres i norske sykehus. Legemidler til pasienter med lungekreft, blodkreft, Crohns sykdom, revmatiske sykdommer (Bekhterevs sykdom og leddgikt), lupus og beinmargskreft sto på sakslista.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse