fbpx Aksjonister får 11 000 i bot hver – nekter å betale Hopp til hovedinnhold

Aksjonister får 11 000 i bot hver – nekter å betale

Oslo-politiet har ilagt fem aksjonister fra Redd Ullevål sykehus og Rikshospitalets venner bøter for å protestere mot pågående arbeid inne på Rikshospitalet 15. mai i år. Aksjonistene nekter å vedta foreleggene.

Aksjonistene har nå bestemt seg for å nekte å vedta foreleggene, ifølge en pressemelding Sykepleien har mottatt.

De mener aksjonen var nødvendig for å avverge at utbyggerne utsetter pasienter og ansatte for skade og risiko.

Aksjonen som deltakerne er bøtelagt for, fant sted 15. mai i år.

Aksjonistene gikk inn på byggeplassen på Rikshospitalet for å protestere mot oppstart av byggearbeider, som de har dokumentert er ulovlige. De hadde med seg bannere og løpesedler og sa til ansatte på byggeplassen at arbeidet var ulovlig.

Oslo universitetssykehus (OUS) ville ikke stoppe arbeidet og valgte i stedet å varsle politiet som fjernet demonstrantene.

Lovbrudd

– Vi forsøkte å avverge at sykehuset begår flere lovbrudd med potensielt store konsekvenser for liv og helse. Da vi skjønte at OUS igangsetter arbeid uten hensyn til nødvendig saksgang i Plan- og bygningsetaten, og uten å høre på fagforeninger og naboer, var det nødvendig å ytre oss på denne måten, sier Lene Haug, som er leder av folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus.

Klaget forgjeves

OUS gjennomfører et såkalt rokadeprosjekt på Rikshospitalet, for å forberede utbyggingen der de tar sikte på å doble bygningsmassen på Gaustad i løpet av 12–15 år. På forhånd hadde folkeaksjonen og andre organisasjoner rettet anmodninger til Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) om å stoppe arbeidet og gjennomføre kontroll og tilsyn.

Aksjonistene Sissel Unger og Brita Østvold sitter i styret i foreningen Rikshospitalets venner. Per Aschjem, Grethe Jobling og Lene Haug jobber med Redd Ullevål sykehus. De har fått forelegg på 11 000 kroner hver. Ingen av dem vedtar forelegget.

Bryter med pasientrettigheter

Bygget de tok seg inn i heter E4 og har tidligere huset foreldreovernattingen. Sykehusaksjonene, Oslo Pasientforening og Løvemammaene har klaget på fjerningen av foreldreovernattingen, som de mener bryter med bestemmelsene i FNs barnekonvensjon og pasientrettighetsloven.

– Disse lovene hjemler at sykehusinnlagte barn har rett å ha i foreldrene i umiddelbar nærhet, og rivningen av foreldreovernattingen er derfor ulovlig, sier Brita Østvold.

Se tilsvar fra OUS nederst i artikkelen.

Endelig tillatelse mangler

Ett av byggearbeidene, som er igangsatt uten lovlig tillatelse, er påbygg på taket av store deler av sykehuset.

– Forholdene knyttet til påbygg på tak er spesielt alvorlige. Ikke bare startet de uten tillatelse, OUS forsøker også å skaffe seg tillatelse til påbygget ved å unnlate å informere om farlige forhold. Dette er straffbart, sier Grethe Jobling.

En høring som Oslo kommune arrangerte i november i fjor, avdekket at OUS hadde skaffet seg tillatelse til bygging av en midlertidig helikopterplattform på grunnlag av feil oppgitte landinger og avganger. Høringen førte til at PBE trakk rammetillatelsen.

Per Aschjem i Redd Ullevål sykehus mener OUS ikke har endret praksis med å feilinformere PBE.

– OUS fortsetter å lure Plan- og bygningsetaten til å gi dem tillatelse med uriktige opplysninger, akkurat som de gjorde med helikopterlandingsplassen i fjor da de søkte om 35 landinger mens det i virkeligheten dreide seg om over 700, sier Aschjem.

Vurderer politianmeldelse

Foreningen Redd Ullevål sykehus vurderer å politianmelde OUS for forholdene som er nevnt over.

– Det er ikke vi som skal straffes, vi har ikke gjort noe ulovlig. Ved å møte opp på byggeplassen ville vi derimot hindre alvorlige ulovligheter. Vi håper at politiet beslutter å tiltale OUS. Det vil være nedslående om OUS straffefritt kan bryte lover som skal hindre alvorlig skade, mens fem fredelige demonstranter, som ikke har forvoldt noen skade eller utgjort noen risiko, skal bli idømt høye bøter. Det rimer ikke med min rettsfølelse, i alle fall. Denne saken må retten ta stilling til, sier Lene Haug.

– Ikke riktig at det utføres ulovlige byggearbeider

– Det er ikke riktig at det utføres ulovlige byggearbeider på Rikshospitalet eller at det er gitt feilaktige opplysninger til Plan- og bygningsetaten.

Det skriver programdirektør for nye Rikshospitalet, Dag Bøhler, i en e-post til Sykepleier som svar på påstandene fra aksjonistene om ulovlig bygging.

– Det er gitt rammetillatelse for modulbygg på taket av C-fløyen og igangsettelsestillatelse for etablering av bæresystemet som modulene skal stå på og oppsetting av trappetårn. Dette betyr at det er gitt tillatelse til alle arbeider som nå er i gang. Ingen arbeider iverksettes før nødvendige tillatelser foreligger, skriver han.

– Leverandør av modulbygg er nå kontrahert slik at det kan søkes om igangsettingstillatelse til å montere modulbyggene. Dette er vanlig prosedyre i byggesaker, hvor det er en forutsetning at en entreprenør er kontrahert og kan gis ansvarsrett for å etablere tiltaket. Statiske beregninger av bygget er utført av bygningsfaglig rådgivende ingeniør, som har ansvarsrett for prosjektering av tiltaket. Modulbyggene blir dimensjonert for de laster bygget er konstruert for.

– Foreldre blir prioritert

Når det gjelder påstandene om fjerning av foreldreovernatting på Rikshospitalet, svarer kommunikasjonsdirektør Børge Einrem på Oslo universitetssykehus i en e-post at den er flyttet til det gamle Gaustad Hotell på andre siden av trikkeholdeplassen ved Rikshospitalet.

– De fleste foreldrene får ligge inne hos barna på sykehuset. Der dette ikke er mulig, har foreldrene prioritet på foreldreovernattinga på Rikshospitalet. Foreldrene får adgangskort for å kunne gå tørrskodd innendørs til barna, opplyser Einrem.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Eva Karal

Dr.ing.
9 måneder 1 uke siden

Bystyret må stoppe den ulovlige byggeaktiviteten på Gaustad. Det er ledere for både sykehuset, Helse Øst og byggearbeidene som skal bøtelegges, ikke de som prøver å stoppe denne ulovlige byggevirksomheten

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse