fbpx – ChatGPT er noe alle bør lære seg å bruke Hopp til hovedinnhold

– ChatGPT er noe alle bør lære seg å bruke

Anita Lyssand fagleder ved VID

Kan sykepleiere ha nytte av roboten ChatGPT? Instituttleder ved VID og professor i kunstig intelligens er enige. – Dette må alle lære seg å bruke.

Fakta
Chat Generativ Pre-trent Transformator

Norsk Telegrambyrå (NTB) ba ChatGPT gi en enkel beskrivelse av seg selv med fem til ti setninger. 

 • ChatGPT er en kunstig intelligens-basert tekstgenereringsmodell.
 • Den er trent ved hjelp av en teknikk kalt «maskinlæring» på et stort datamateriale. Dette gjør at den kan generere tekst som likner på menneskers skriving.
 • Den kan brukes til å generere svar på spørsmål, skrive samtaler eller til å komplettere tekst.
 • ChatGPT er en avansert modell som har evnen til å forstå kontekst og fortsette en samtale.
 • Modellen kan brukes i ulike områder som chatbots, automatisk tekstgenerering og mer.

ChatGPT ble lansert av OpenAI, en organisasjon som skulle være ideell, men fra 3. februar ble ChatGPT en betalingstjeneste. Det koster 20 amerikanske dollar i måneden for å bruke roboten. 

Etikken som ligger til grunn for de svarene ChatGPT gir, er ikke transparent. Det betyr at vi i dag ikke vet hvem som setter standarden på svarene roboten avgir.

Kilde: ChatGPT/NTB

KI-roboten (kunstig intelligens) ChatGPT blir både sett på som et verktøy for å jukse seg til gode karakterer og som en studieressurs.

I Danmark har flere universiteter lagt ned forbud mot bruk av roboten ChatGPT i studiesammenheng. Det melder Danmarks Radio.

Her i Norge venter studiesteder på Kunnskapsdepartementets utredning. Den skal komme i løpet av våren. 

– Jeg tror ikke mange lærere er imot å ta teknologien i bruk, men de ønsker neppe å forby dette. Lærerne vil heller ha veiledning, retningslinjer og nødvendig verktøy for bruken. Ikke minst vil de ha avklaringer knyttet til vurdering, eksamen og annet, sa Abid Raja, andre nestleder i Venstre, til NTB 20. januar.

OpenAI, den ideelle organisasjonene som la ut ChatGPT 30. november 2022, opplyser at KI-roboten av og til kan produsere feil svar. Svarene vil noen ganger være misvisende.

– Vi vil anbefale å sjekke om svarene til ChatGPT er presise eller ikke, skriver selskapet.

Både Google og Microsoft jobber med utgaver som kan bli mer faktabasert.

Vi må få økt kunnskap

Anita Lyssand er instituttleder ved Institutt for sykepleie i VID, som har studiesteder i Oslo, Bergen, Sandvika og Sandnessjøen.

– Rett før jul, da ChatGPT kom, var nok våre umiddelbare tanker at vi måtte legge om alle hjemmeeksamener. Men vi ønsker nå i større grad å få mer kunnskap før vi gjør endringer. 

Hun mener at per nå er det ikke inn mot sykepleie ChatGPT er mest utviklet. Det kan endre seg. Utviklingen går jo veldig raskt, og plutselig er den på plass også innenfor sykepleiefaget.

– Nå er vi der at vi må få økt kunnskap. ChatGPT er kommet for å bli. Det vil være et læringsverktøy som vi må sette oss inn i. Vi må vurdere hvordan dette kan medvirke til å fremme læring, sier hun.

Utfordringen er hjemmeeksamen

På nåværende tidspunkt vil ikke VID slutte med hjemmeeksamen.

– Eksamen som muntlig og skoleeksamen vil jo ikke bli berørt, sier Lyssand.

– I dag bruker studentene det som er tilgjengelig på nettet til hjemmeeksamen. Med KI får studentene en helt annen mulighet og mulighet til å presisere spørsmål. Mange studenter vil nok raskt bli gode på dette. Vi må sikre at studentene blir gode til å vurdere kilder og rett bruk av verktøy.

– Dette er noe som alle bør lære seg å bruke på rett måte. På sikt må det inn på alle trinn i vårt utdanningssystem, sier Lyssand.

– Det går så raskt

Hun sier at mange sammenlikner det med overgangen til PC og da vi fikk mobiltelefon.

– Det går så raskt.

– Vi må forholde oss til dette. Det er en ressurs. Så må vi arbeide videre med hvordan vi best vurderer kompetansen hos studentene, sier hun.

Lyssand understreker at roboten kan gjøre feil. 

– Det er de dyktigste studentene som kanskje vil ha mest nytte av dette, de som best kan vurdere og tilpasse svarene roboten gir, mener hun.

– Vi jobber med dette som en læringsressurs og opp mot valg av eksamensform. Saker må justeres og innrettes.

– Hvilke forberedelser gjør dere ved sykepleierutdanningen på VID?

– Vi skal ha internseminar, og vi prøver og tester ut ChatGPT. Vi følger generelt med på det resten av sektoren gjør. Først og fremst må vi øke vår kunnskap, forteller Lyssand. 

På et frokostmøte i forrige uke kom det blant annet frem at det er de matematiske fagene som er langt fremme i å se muligheter og utfordringer med ChatGPT.

– Vi må se på det på vårt fagområde, mener Lyssand.

– ChatGPT kan muligens også benyttes av lærere, for eksempel til retting av oppgaver. Vi får se hva fremtiden bringer, sier hun.

Kan og vil sykepleiestudentene bruke ChatGPT?

Vi snakket med tre andreårsstudenter på VID i Oslo.

Stine Fredriksen, Emma Ernø og Charlotte Tømmerås har alle hørt om ChatGPT. Men det er stor forskjell på hva de vet.

– Jeg hadde aldri turt å bruke det i studiesammenheng, sier Fredriksen. 

– Kanskje jeg hadde brukt det til å forbedre en søknad om jobb, men faren min er proff på sånt, så jeg tror jeg hadde brukt ham, legger hun til.

Emma Ernø er åpen for å prøve det ut, men er i utgangspunktet skeptisk.

– Jeg liker alle hjelpemidler, men jeg bruker pensum omtrent til alt, sier hun.

– Det er veldig fascinerende

Charlotte Tømmerås kan mer om ChatGPT. En i hennes familie jobber med IT og har vist henne litt hvordan det fungerer.

– Jeg har brukt det, men ikke i studiesammenheng, men det er veldig fascinerende, sier hun.

– Jeg tenker at man kan bruke det for å få i gang gode diskusjoner, for å få frem flere synspunkter i en sak. Mange står jo fast, påpeker Tømmerås.

Fakta
Dette kan ChatGPT brukes til

Listen er hentet fra et foredrag holdt av Barbara Wasson, professor og leder for Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), Universitet i Bergen den 3. februar 2023. Hele seminaret ligger i bunn av artikkelen.

 • Som en sparringpartner.
 • For å generere en innholdsfortegnelse.
 • Som populærvitenskapelig formidlingsassistent.
 • Å være mer effektiv i tekstproduksjon.
 • Bruke den som en coach.
 • Bli mer kreativ.
 • Dern skriver bra.
 • For å komme forbi skrivesperre.
Bilde av professor Goodwin ved Universitet i Agder

– ChatGPT er et fantastisk verktøy som har åpnet mange dører. Men det er heller ikke noe mer enn et verktøy.

Det sier professor Morten Goodwin ved Universitetet i Agder i en artikkel på universitetets nettsider.

Han er helt enig med instituttlederen for VID, som mener alle bør sette seg inn i ChatGPT.

– Det er på samme måte som at alle på 90-tallet måtte lære seg internett.

Han mener at KI kan sammenliknes med innføringen av mobil. ChatGPT mener han bare er et av mange verktøy. Når det gjelder retting av oppgaver fra studenter så sier han at KI kan rette besvarelser.

– ChatGPT alene er ikke god nok til det, ifølge Goodwin.

Goodwin har en god nyhet til lærere som er usikre på om elevene deres bruker ChatGPT til å besvare skoleoppgaver:

OpenAI har lansert et verktøy som kan gjenkjenne tekst laget av programmet.

Goodwin har laget en liste over ChatGTPs begrensninger, se faktaboks under.

Fakta
Dette klarer ikke ChatGPT i dag

1. Den kan ikke svare på hva den synes om ting.

– Vi ønsker ikke at kunstig intelligens skal uttale seg om politiske spørsmål. Om den begynner å ha meninger, blir den plutselig en meningsbærer i samfunnet. Dette er en begrensning som er lagt inn av OpenAI. De vil ikke at systemet skal være basert på synsing.

2. Den har ingen informasjon om samtiden

– ChatGPT er bare oppdatert frem til 2021. Om jeg spør den om Arbeiderpartiets fall på meningsmålingene den siste måneden, vet den ikke noe om det. Microsoft Bing har sagt at de ønsker å bruke ChatGPT i sin søkemotor, og da må de løse dette først.

3. Den forstår konsepter veldig dårlig

– La oss ta en enkel oppgave: To personer står på samme sted. Person A går hundre meter til høyre. Person B går ti meter til venstre. Person A går tilbake til utgangspunktet. Hvor langt er det mellom dem nå? ChatGPT vil svare 110 meter. Den forstår ikke at Person A har flyttet seg tilbake, og at det bare er ti meter mellom dem.

4. Den klarer ikke skille mellom relevant og ikke-relevant informasjon

– ChatGPT klarer ikke å sile ut bare de opplysningene som trengs for å løse en oppgave. Om du gir den irrelevant informasjon, vil programmet bruke disse opplysningene også i svaret sitt.

5. Den er ikke alltid så god til å huske konteksten

– Du kan ha en samtale med ChatGPT i større grad enn med for eksempel stemmetjenester som Siri eller Alexa. Den husker svar den har gitt, men ikke alltid. Spesielt i lengre tekster, om den skulle skrive en bok for eksempel, fungerer den veldig dårlig.

6. Den er ikke så god på sitater

– Hvis du ber den sitere fra en bok, en video eller en tekst, så klarer den ikke å plassere hermetegn på rett sted. Med mindre det er veldig berømte sitater, klarer den ikke å markere dem skikkelig som et sitat. Dette skyldes at ChatGPT ikke vet hvor informasjonen den spytter ut, egentlig kommer fra.

7. Den er dårlig på å gi utdypende forklaringer

– Den kan gi forklaringer som er i nærheten av å være riktig. Men når jeg spør den litt kompliserte spørsmål om fagfeltet mitt, kunstig intelligens, så treffer den ikke helt. Som fagekspert ser jeg at det er mye som ikke stemmer.

8. Den kan ikke legge til korrekte referanser

– Når den har sagt noe jeg vet ikke stemmer, og jeg ber den om en referanse, så sier den at informasjonen kommer fra den og den boken. Men informasjonen finnes ikke i den boken, siden informasjonen er noe ChatGPT har funnet på. Men også når informasjonen stemmer, så vet ikke ChatGPT hvor den er hentet fra. Det er fordi ChatGPT er en språkmodell, ikke en informasjonsmodell.

9. Den sier ikke alltid sannheten

– Om jeg ber ChatGPT regne ut fire ganger tolv, så sier den 480. Om jeg da sier «nei, det er feil, det er 490», beklager den og sier jeg har rett. Om jeg spør en gang til om fire ganger tolv, svarer den 490. Den prøver å være litt menneskelig og gir oss de svarene den tror vi vil ha.

10. Den kan fortelle vitser. Men de er ikke morsomme

– Den forstår hvordan vitser er bygd opp, men den kjenner ikke alle nyansene som kreves for at de skal være morsomme. Humor er noe veldig menneskelig, og jeg tror det er noe av det vanskeligste å få kunstig intelligens til å mestre.

11. Den er ikke politisk nøytral

– Den kan uten problemer gi meg en liste over grunner til å bevare ulven i Norge. Men om jeg ber den gi meg en liste på hvorfor vi ikke skal bevare ulven, så vil den først komme med en advarsel og si det er lurt å bevare ulven. Den har også meninger om vi skal fortsette å lete etter olje.

12. Den er ikke kjønnsnøytral

– Om jeg ber ChatGPT skrive en historie om en professor i helse og en professor i informatikk, så gjør ChatGPT informatikkprofessoren til en mann. Den forsterker holdninger om kjønn som allerede eksisterer i kulturen. Noen ganger er det snakk om viktige skiller, som at konger er menn og dronninger er kvinner, mens andre ganger er det ikke meningsfylte skiller.

13. Den er dårlig til å rime

– Det er andre kunstig intelligens-programmer på vei som lager sanger og musikk. Men ChatGPT klarer ikke å få rimene i sangene den skriver, til å gå opp.

14. Den vil ikke krenke noen

– Vi vil jo ikke ha en mobbegenerator. OpenAI har lagt inn flere regler som stopper den fra for eksempel å si hvordan folk er tykke og stygge, og her har de gjort en god jobb.

15. Den kan ikke skrive tekst med dybde

– Om jeg skal skrive noe helt nytt, så vil den ikke hjelpe meg stort. Den kan finne på en fortsettelse av Ringenes Herre, men fortellingen vil forbli på et overflatisk nivå. ChatGPT har ikke den dybden som trengs i et forfatterskap. En elev på videregående som vil bruke dette verktøyet til å skrive en novelle, vil nok komme til kort.

Listen er gjengitt med tillatelse fra Universitetet i Agder.

TRUSSEL ELLER MULIGHET: Den 3. februar arrangerte Universitet i Bergen et KI-seminar der den aktuelle diskusjonen rundt ChatGPT og hvilken betydning utviklingen innen KI-verktøy har for forskning og utdanning. Video: YouTube/UiB

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse