fbpx Nordmenn er mer positive til organdonasjon Hopp til hovedinnhold

Nordmenn er mer positive til organdonasjon

donorkort på mobil

Etter flere år med høy avslagsprosent, er nordmenn mer positive til organdonasjon. Hittil i år har 81 prosent sagt ja til det ved landets donorsykehus.

Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det kun ble sagt nei ved 19 prosent av tilfellene, noe som er den laveste avslagsprosenten i Norge på over tre år. Avslagsprosenten toppet seg i pandemiåret 2021, da 31 prosent sa nei til organdonasjon.

– Organer kan ikke lages

– Dette betyr veldig mye for alle som venter på et nytt organ i dag. Denne virksomheten er fremdeles helt prisgitt at befolkningen stiller opp og sier ja til å donere. Organer kan ikke lages, og behandlingsalternativer er få, eller ingen for dem som venter, sier informasjonssjef Aleksander Sekowski i Stiftelsen Organdonasjon.

Ifølge transplantasjonsloven er det den avdødes vilje som skal følges ved organdonasjon. De pårørende er alltid en del av donasjonsprosessen, og blir bedt om å bekrefte den avdødes standpunkt. Er det ikke kjent, må familien selv ta avgjørelsen.

98 pasienter hittil i år

Hittil i år har 98 norske pasienter fått ett eller flere nye organer fra totalt 27 donorer. Donorene ga til sammen 106 organer. Ved utgangen av mars sto 428 pasienter på venteliste, i tillegg til at 190 pasienter er midlertidig avmeldt listen grunnet medisinske årsaker.

Fakta
Godkjente donorsykehus

Følgende sykehus i Norge er godkjent for organuttak. Disse har status som donorsykehus.

 • Sykehuset Innlandet HF, Elverum
 • Sykehuset Innlandet HF, Hamar
 • Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik
 • Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
 • Akershus universitetssykehus HF, Akershus
 • Vestre Viken HF, Bærum
 • Vestre Viken HF, Drammen
 • Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad
 • Helse Nord-Trøndelag HF, Namsos
 • Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger
 • St. Olavs Hospital HF, Trondheim
 • Helse Møre og Romsdal HF, Molde
 • Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund
 • Helse Førde HF, Førde
 • Helse Bergen HF, Haukeland
 • Helse Fonna HF, Haugesund
 • Helse Stavanger HF, Stavanger
 • Sørlandet sykehus HF, Kristiansand
 • Sørlandet sykehus HF, Arendal
 • Sykehuset Telemark HF, Skien
 • Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
 • Nordlandssykehuset HF, Bodø
 • Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik
 • Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål
 • Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Kilde: NOROD

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse