fbpx Helsesykepleier Anita ser økt kokainbruk blant unge: – Det er et stort problem Hopp til hovedinnhold

Helsesykepleier Anita ser økt kokainbruk blant unge: – Det er et stort problem

Kokainbruken har vokst kraftig blant unge i Oslo, ifølge ny undersøkelse. Russekulturen må endres for å få bukt med problemet, mener helsesykepleier Anita Håndstad Holtan.

Det er nå tre ganger så mange unge i Oslo som sier at de har brukt kokain, enn for fem år siden, viser den ferske undersøkelsen Ung i Oslo. Ifølge undersøkelsen sier åtte prosent av alle elever på videregående skole i Oslo at de har prøvd kokain det siste året.

– Det er et stort problem, sier Anita Håndstad Holtan til Sykepleien. Hun har jobbet som helsesykepleier ved Ringerike videregående skole i Hønefoss de siste fem årene.

– Vi er bekymret for eskaleringen av kokainbruk som vi har sett de siste årene. Vi ser det ikke bare her i Hønefoss, men på hele Østlandet. Kokain er OK å bruke, og det virker ikke som at ungdommene ser på det som noe skummelt, sier Holtan, som også er tilknyttet helsestasjon for ungdom. Bak seg har hun også mange år på sykehus som sykepleier.

– Et kjempepotent narkotisk middel

Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjennomførte i fjor sommer en undersøkelse blant helsesykepleiere. I undersøkelsen sa de fleste helsesykepleierne seg enig i påstanden om at ungdommer brukere sterkere rusmidler nå sammenliknet med tidligere. De opplever hovedsakelig økt bruk av cannabis, MDMA og kokain.

– Vi som er sykepleiere og helsepersonell, vet at kokain er et kjempepotent narkotisk middel som man lett blir avhengig av. Og har du uflaks, kan selv en vanlig brukerdose få veldig alvorlige konsekvenser, sier Holtan.

Fakta
Kokain
  • Kokain påvirker sentralnervesystemet og forsterker enhver form for normal nytelse. Det skjer ved at nivåene av blant annet adrenalin, serotonin og dopamin, som er naturlige stoffer vi allerede har i kroppen, blir økt. 
  • Kokain er det rusmiddelet i verden som frigir mest dopamin, noe om gir brukeren en intens lykkefølelse. Brukerne sier gjerne at de føler seg som «kongen på haugen» når de inntar kokain. Det er også det rusmidlet som er mest psykisk avhengighetsskapende.

Kilde: Blå Kors

Blant de unge er det hovedsakelig elever på videregående skole og oppover som bruker kokain, ifølge helsesykepleieren.

– Men de kan også være yngre. Festkulturen her er slik at man samles på store hjemmefester. Der er det mye større aldersspredning nå enn for noen år tilbake. Førsteklassinger fester sammen med tredjeklassinger på videregående. Det er noe av grunnen til at vi også ser kokainbruk hos yngre, sier Holtan.

Hun har erfart tre ting rundt kokainbruk:

  • Det er flest gutter som bruker stoffet.
  • Det brukes gjerne i guttas russegrupper eller på russebussene deres.
  • Brukerne drikker og fester ofte.

– Kokain er et middel som ungdom ofte bruker for å orke å drikke mer, særlig i forbindelse med rulling på russebussen. I ungdomstiden er mange usikre på seg selv. Tar du kokain, blir du selvsikker. Så jeg kan forstå hvorfor det føles som en ganske god idé for noen, men det er det ikke, sier Holtan.

– Det er skapt en normalisering

Helsesykepleieren understreker at slettes ikke alle unge bruker kokain, men at nesten alle som er med på festene, eksponeres for stoffet.

– Det er ikke spesielt hemmelig i det hele tatt. Det er skapt en normalisering, og det bekymrer meg. Men historiene om overdoser og sykehusinnleggelser kommer ikke frem. De som opplever det, er skamfulle, og det er ikke noe de snakker om.

– Hvilke andre konsekvenser kan kokainbruk få?

– I tillegg til den akutte faren for at sirkulasjonssystemet kan bli så belastet at det gir et hjerteinfarkt eller hjerneblødning, så er kokain ganske dyrt. Det er en kortvarig rus, og man trenger flere doser for å holde den oppe. Det blir mye penger. Disse ungdommene har stort sett ikke penger, og en del skaffer seg gjeld som de ikke klarer å betale. Da må de kanskje gjøre tjenester og selge videre, og de får kontakter i et kriminelt miljø. Stoffet er også svært avhengighetsskapende.

Vil legge russetiden til etter eksamen

Holtan tror ikke det finnes tall på hvor mange unge som fortsetter med kokain etter russetiden.

– Men med alt vi vet om kokain, så skjønner man at mange vil få problemer også i fortsettelsen.

– Hvem kommer til deg for å snakke om kokain?

– De som kommer til meg, er vennene, kjærestene og foreldrene. De det gjelder, har ikke kommet dit at de opplever at de har et problem.

– Hva må til for å få ned kokainbruken blant unge?

– Det er det store spørsmålet. Jeg tror vi må endre noe på russekulturen. Det er blitt en så stor del av videregående skole. Hvis vi kunne endret russekulturen til at de får en uke eller to med fest etter at videregående skole er unnagjort, så hadde det vært positivt. Nå er det en del som ikke fullfører tredjeklasse på grunn av russetiden.

Holtan fortsetter:

– Vi må åpne foreldrenes øyne om hva som skjer på festene. Ungdom forteller at ikke kan si til foreldrene at det blir brukt kokain på festene, for da får de ikke henge med vennene lenger. Vi oppfordrer til foreldrenettverk. Det er viktig at foreldrene snakker sammen.

– Foreldre er en god ressurs

God informasjon er også sentralt. Det kan gjøre ungdom i stand til å ta gode valg for seg selv, sier Ann Karin Swang. Hun er leder for Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund.

– Det er viktig at helsesykepleiere er en ressurs som er reelt til stede og tilgjengelig for barn og unge. Og for foreldrene. En av deres viktigste oppgaver er å gi råd om hvordan man kan unngå å utvikle et rusmisbruk og hvordan man kan bryte en eventuell avhengighet. Dette jobber man ofte tverrfaglig med ute i kommunene, med for eksempel tverrfaglige foredrag på foreldremøter eller møter med enkeltforeldre, sier hun.

I likhet med Holtan peker Swang på at det er viktig å gjøre foreldrene gode.

– Mange føler seg rådville og trenger både informasjon, veiledning og støtte for å stå i foreldrerollen på en god måte gjennom en utfordrende tid. Vi glemmer ofte at mange foreldre er en god ressurs om de får bare litt faglig påfyll. Det kan for eksempel være ideer til hvordan de kan prate med ungdommen sin om dette med rus og bruk av rus. Mye er endret siden de selv var unge. Mange trenger bare litt hjelp til å bli påkoplet.

Justisministeren: – Alvorlig

Resultatene fra den nevnte Ung i Oslo-undersøkelsen har fått flere til å reagere.

– Tallene bekrefter våre erfaringer og bekymringer rundt kokainbruk, og nå haster det med å iverksette forebyggende tiltak for å stanse utviklingen, sier leder for forebygging i Blå Kors, Camilla Lunde, ifølge NTB.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier det er alvorlig at det er en økning av unge som har prøvd kokain.

– Jeg mener det er alvorlig. Det er andre gang på kort tid vi får tall som viser at ungdom og barn under 18 år bruker kokain mer enn tidligere, sier Mehl til NRK.

Justisministeren sier at politiet har en viktig rolle i å forebygge. Regjeringen jobber for tiden med en rus- og behandlingsreform.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse