fbpx Går sommerkabalen opp i år? Hopp til hovedinnhold

Går sommerkabalen opp i år?

Bildet viser sykehjemsbeboere som spiller kort ute

Innspurten med å få sommerturnusen til å gå rundt, er i full gang i Helse-Norge. 

Skoleavslutninger og sommerferie er like rundt hjørnet. Hvert år er det å få turnusen til å gå opp med nok kvalifisert personell på jobb en krevende øvelse. Så hvordan ser det ut? 

– Litt tidlig

– Det er nok litt tidlig å få en nøyaktig temperaturmåling når det gjelder status for sommeren, sier fylkesleder i Trøndelag, Kenneth Sandmo Grip til Sykepleien.

Han oppsummerer at han på generelt grunnlag er like bekymret som han har vært tidligere år.

– Navs bedriftsundersøkelse for Trøndelag viser at vi totalt mangler 525 sykepleiere og spesialsykepleiere i fylket. Det er i en normalsituasjon der man skal makte ordinær drift. Det er klart at når helsepersonell skal avvikle sårt tiltrengt ferie og det ikke er tilgang på vikarer, så setter det tjenestene under press, sier han.

Ifølge fylkeslederen kan det bety at kommuner må redusere tilbudet som syke og eldre har krav på og behov for.

– Det kan resultere i at de som er på jobb og skal dekke opp for sine ferierende kollegaer må jobbe ut over det som er avtalt og ok, sier Grip.

– Lutter ro og idyll

Også fylkeslederen i Nordland, Gjertrud Helene Krokaa, melder om få henvendelser så langt.

– Alt er tilsynelatende lutter ro og idyll i Nordland med tanke på ferieavviklingen – enn så lenge. Signalene vi får, og som vi forbereder oss på, er at det blir en svært utfordrende sommer. Men som vanlig blir det ikke noen krise før ut i juni når det viser seg at dette ikke går opp, sier Krokaa.

– Bedre forutsetninger i Tromsø i år

I Tromsø kommune melder tillitsvalgte at det sannsynligvis blir en bedre sommer enn i fjor.

– Det ser ganske likt ut som i fjor, men vi har i år bedre forutsetninger på legevakta fordi vi har ansatt flere sykepleiere, og vi ikke har pandemien. I tillegg er sommeravtalen er også på plass, melder hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune, Daniel Brox.

– Ser bedre ut

Fylkesleder i Oslo, Bård Eirik Ruud, har forhørt seg blant sine tillitsvalgte for å få en liten oversikt.

– I Oslo kommune varierer det fra bydel til bydel hvordan det ser ut. Slik det ser ut nå, dekker de fleste med grunnturnus og fyller opp med innleie av vikarer på toppen, sier han.

Heller ikke her er alle turnuser ferdig.

– Både når det gjelder sykehusene i Oslo og i kommunen, forsøker man såkalt «bolkeferier» på tre ganger tre uker, og mange har dekket opp vakter med studenter, sier han.

Det bekymrer Ruud.

– Det betyr i praksis at kompetansen både i bydelene og ved sykehusene blir lavere når erfarne leger og sykepleiere erstattes av studenter, sier han.

Fylkeslederen sier at det også er forskjellige ordninger med ekstra kompensasjon for å ta ekstravakter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse