fbpx Kommunale utgifter til hjemmetjenestene øker kraftig Hopp til hovedinnhold

Kommunale utgifter til hjemmetjenestene øker kraftig

Hjemmetjenestene i Norge kostet 82 milliarder kroner i 2022. De siste ti årene har de økt betydelig mer enn institusjonstjenesten.

På ett år økte de kommunale utgiftene til hjemmetjenestene i Norge med 8,5 prosent. For institusjonstjenestene var økningen på 6,5 prosent.

De ti siste årene er økningen i utgifter til hjemmetjenestene nær 80 prosent. I 2013 brukte kommunene 46 milliarder, og i 2022 var summen på 82 milliarder.

For institusjonene er økningen siste ti år på 47 prosent. Fra 43,5 milliarder i 2013 til 63,8 milliarder i 2022.

  • Brukere på langtidsopphold betaler omtrent 75 til 80 prosent av pensjon og trygd i kommunale avgifter. Dette dekker bare 11 prosent av kommunens totale utgifter, skriver Statistisk sentralbyrå.
  • Helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand til personlig stell og egenomsorg, som innebærer hjelp til grunnleggende behov som hygiene og å spise, er gratis for brukeren.
  • Tjenester innen praktisk bistand utover dette betaler hjemmetjenestebrukeren en egenandel for, normalt inntektsbasert og etter priser som den enkelte kommune bestemmer. Brukere i kommunalt disponerte omsorgsboliger må også betale husleie, som stadig oftere er på nivå med markedspris.

Det bor omtrent 38 000 personer på sykehjem i Norge, hvorav tre av fire er 80 år eller eldre.

Det er videre nærmere 70 000 personer over 80 år som mottar hjemmetjenester, mens 70 000 i samme aldersgruppe bruker aktiviserings- og servicetjenester.

Langtidsopphold på sykehjem går fortsatt ned blant de over 80 år.

Færre på sykehjem

De siste ti årene har antallet brukere med korttidsopphold på institusjon vært stabilt på omkring 10 000 personer. Antall beboere på langtidsopphold har i samme periode sunket gradvis, fra i underkant av 35 000 beboere i 2009 til i overkant av 31 000 i 2022.

Rundt 70 000 over 80 år som pleies i hjemmet.

Samtidig som det blir færre eldre på langtidsopphold i institusjon, har det vært en økning fra 8000 til 8500 brukere i hjemmetjenestens bemannede botilbud i perioden 2015–2022.

Så gamle er beboerne på sykehjem

De fleste sykehjemsbeboerne er 80 år eller eldre, spesielt de som er på langtidsopphold. I 2022 var omtrent 12 000 personer i aldersgruppen 80–89 år på langtidsopphold i institusjon, og i underkant av 10 000 var eldre enn 90 år.

For personer i aldersgruppen 80–89 år har det blitt færre brukere av institusjonstjenester, både med tidsbegrenset opphold og langtidsopphold. I 2009 var det 16 700 personer på langtidsopphold og omtrent 3800 på tidsbegrenset opphold, mot henholdsvis 12.000 og 2900 i 2022.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse