fbpx Lyngdal kommune beklager avvik og brudd på protokoll i hjemmesykepleien Hopp til hovedinnhold

Lyngdal kommune beklager avvik og brudd på protokoll i hjemmesykepleien

Sykepleier Mette Biktjørn klaget på hjemmetjenesten i kommunen og sa opp. Kommunen svarte på bekymringsmeldingen etter fire måneder, nå har de hatt et møte med Biktjørn. – Jeg hadde forventet meg en unnskyldning, det fikk jeg ikke, sier hun.

I juli fortalte Mette Biktjørn om bekymringsmeldingen hun hadde sendt inn i april til Statsforvalteren i Agder til Sykepleien. Biktjørn sa samtidig opp jobben i kommunen. Nå har Lyngdal kommune svart.

Det var lokalavisen Lister24 [bak betalingsmur] som omtalte saken først.

Lyngdal kommunes svar, er på fem sider og med ti vedlegg. Det er skrevet av virksomhetsleder i Lyngdal kommune, Anne Sanden Kvinen.

I tilsvaret vedgår kommunen avvik og protokollbrudd, ifølge Lister24.

Virksomhetslederen, som også er sykepleier, avviser en del av faktaopplysningene fra sykepleieren Mette Biktjørn. Kommunen finner at hun har jobbet 61 timer i uke 34 i 2021. Biktjørn hevdet det var 85.

En uke er ikke et måleverktøy

Biktjørn forteller på telefon til Sykepleien at hun, som eksempel, jobbet torsdag til søndag, og så mandag samt tirsdag, 12,5 timer per dag. 

– Kommunen fordeler dette over to uker, det mener jeg blir feil, man må se på hvor lenge man jobber i strekk, uten fri, sier Biktjørn.

Overarbeidede svenske legestudenter

Kommunen tilbakeviser også hvor mye svenske legestudenter jobber i strekk på en uke. Kommunen finner ikke slike tall i sine ukeoversikter.

– Det er fordi dette gjelder ikke nødvendigvis i samme uke. Det kan være en arbeidsøkt som starter i midten av uken og strekker seg over en helg, ifølge Biktjørn.

Biktjørn kritiserte også kommunen for å operere med «diff stillinger». Det blir forklart med at satsingen på heltidskultur med stillinger i 50, 75 og 100 prosent stillinger ikke var økonomisk bærekraftige, sier virksomhetslederen til Lister24.

Møtte kommunen i forrige uke

Tirsdag 16. august hadde Biktjørn et møte med kommunen. Hun møtte virksomlederen Kvinen og Ingunn Skrætting, som er Kvinens nåværende sjef. Biktjørn jobber ikke lenger i kommunen.

– Hvordan opplevde du møtet?

– Det blir mye taktikk. Jeg hadde forventet meg en unnskyldning, det fikk jeg ikke, sier hun på telefon til Sykepleien.

– Vi går ikke i dybden av problemene. Det skyldes på omorganiseringer, sammenslåinger og pandemi, men jeg mener dette ikke er årsaken.

– Jeg forklarte at det er vi på gulvet i hjemmetjenesten som må stå der og unnskylde oss til pårørende på deres vegne. Det er ingen stabilitet og få fast ansatte, sier Biktjørn.

Hun forklarer blant annet at det har vært fem ulike turnuser de to siste årene. En av dem ble startet 1. november og sagt opp 14. november i 2021. 

– Ingen kan ha det slik. Livene våre går ikke an å planlegge, sier hun.

Virksomhetssjef i Lyngdal kommune, Anne Sanden Kvinen, skriver i en e-post til Sykepleien at de vil se på sine interne rutiner for å sikre at ansatte jobber i henhold til lov og avtaleverk.

– Hvorfor svarer dere først fire måneder etter at klagen er levert inn?

– Lyngdal kommune mottok saken fra statsforvalteren den 28.06.2022, og har forholdt oss til deres svarfrist som var satt til 4. august, skriver hun.

– Vil bekymringsmeldingen, de avvik og brudd på protokoll få noen konsekvenser for noen eller medføre endringer i hvordan hjemmetjenesten ledes i fremtiden?

– Det har ikke medført noen konkrete endringer i ledelsen. Saken har vært gjennomgått med aktuelle personer, skriver Kvinen.

Kvinen forteller at de opplevde møtet med Biktjørn som konstruktivt. 

Fylkeslegen tar snart en beslutning

– Vi er nå i gang med å gjennomgå kommunens tilbakemelding, og vil innen cirka ti dager beslutte hvorvidt vi finner grunnlag for ytterligere tilsynsmessig oppfølging eller ikke, sier fungerende fylkeslege hos Statsforvalteren i Agder, Aase Aamland, på telefon.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse