fbpx Skal finne løsninger for tryggere legemiddelbruk Hopp til hovedinnhold
Innovasjonsstøtte til Lofoten-kommune:

Skal finne løsninger for tryggere legemiddelbruk

– Vi er utrolig stolte, sier Solrun Holm i Vestvågøy kommune. Kommunen har fått 7 millioner kroner for å gjennomføre et prosjekt om legemiddelbruk hos personer med psykisk utviklingshemming.

I forrige uke mottok Solrun Holm, sykepleier og prosjektleder i Vestvågøy kommune i Lofoten gladnyheten:

De er valgt ut som en av fem innovasjonsprosjekter som får støtte fra Forskningsrådet.

Midlene skal gå til å løse utfordringer innen helse, omsorg og velferd, og hvert av prosjektene har fått 7 millioner kroner.

Forskningsrådet delte ut til sammen 76 millioner kroner til utvikling av mer effektive tjenester i offentlig sektor. 35 millioner gikk til helse, omsorgs- og velferdstjenester.

– Trenger mer kunnskap

I Vestvågøy skal de se på nye løsninger for å sikre riktig legemiddelbruk til personer med psykisk utviklingshemming.

God og effektiv samhandling, samt måter å optimalisere legemiddelvalg og -dosering er noe av det de skal lete etter nye løsninger for. (Se faktaboks om prosjektet lenger ned på siden.)

– Det er behov for mer kunnskap om utfordringer som er knyttet til personer med psykisk utviklingshemming og legemiddelbruk, sier hun.

Praksisnære og kunnskapsbaserte innovasjonsprosjekter er noe Holm brenner for. Sykepleien har tidligere skrevet om Solrun Holm og hvordan hun bruker doktorgradskompetansen sin i Lofoten-kommunen:

Vil dele resultatene med andre kommuner

Prosjektet i Vestvågøy skal gå over tre år.

– Målet er å få utviklet et rammeverk som vi kan dele med andre kommuner. Det vil bidra til at kommunen oppfyller kravene i veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming». Og det skal også fremme helsekompetanse hos brukere, forteller Holm.

Samarbeider med forskere

Prosjektet eies av Vestvågøy kommune og ledes av Solrun Holm, men det strekker det seg ut over kommunegrensene:

Professor Guro Forsdahl og kollegaer ved Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet, er samarbeidspartnere, og professor Anne Gerd Granås fra Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo er medansvarlig for to av fem og arbeidspakker.

Også utbyggere av boliger til personer med psykisk utviklingshemming og digitale utviklere skal trekkes inn:

– Planen er at innovasjonen skal skje i tett samarbeid internt i kommunen, med utbyggere og næringsaktører av digitale løsninger som kan imøtekomme de utfordringer de involverte, brukere, pårørende, helsepersonell og fastleger har innenfor områdene, forteller Holm.

Fire prosjekter til fikk støtte

De andre som i denne omgangen har fått støtte til innovasjonsprosjekter i helse-, omsorgs- og velferdstjenester er:

  • Bergen kommune, Helsevernetaten: PM+: evidensbasert intervensjon for problemløsning for flyktninger (PEIL-FORSK) – 7 millioner kroner
  • St. Olavs hospital HF: Standardisering av samhandling for ungdom og voksne med langvarig utmattelse av ukjent årsak og CFS/ME på tvers av offentlige sektorer – 7 millioner kroner
  • Kristiansand kommune: Inkluderingspartnerskap – 7 millioner kroner
  • Ålesund kommune: Økt inkludering av personer i utenforskap. Utprøving av VR som muliggjørende teknologi. VRINK-prosjektet. 7 millioner kroner.

Forskningsministeren: – Løser konkrete utfordringer

– Gjennom innovasjonsprosjektene løser vi konkrete utfordringer i offentlig sektor ved å flytte forskning nær der det daglige arbeidet skjer. Da bidrar prosjektene til å gjøre forskning anvendelig – og relevant – for blant annet kommuner og fylker, sier forskningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding hvor han kommenterer tildelingene fra Forskningsrådet.

Fakta
Dette går legemiddelprosjektet ut på:

Mål: Innovasjonen skal designe et rammeverk som sikrer trygg legemiddelbruk og gir et kvalitativt bedre tilbud til personer med utviklingshemming.

Sekundære mål: Pårørende og ansatte opplever bedre trygghet i arbeidet med legemidler. Bedre samhandling og digitale støttefunksjoner gir mer effektivitet.

Prosjektet, kort oppsummert:

  • Samkjøre rutiner, prosedyrer og arbeidsprosesser som ivaretar alle sider ved legemiddelbruk, legemiddelhåndtering, og kommunikasjon mellom omsorgsledd for personer med utviklingshemming.
  • Kartlegge forskrevne medisiner og samle kunnskap om utfordringer knyttet til medisinbruk som denne gruppen har. Basert på dette vil de utvikle nye metoder for legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang, samt testing av leverenzymer for å kunne optimalisere valg av legemiddel og dosering.
  • Nytt rammeverk for trygg legemiddelbruk i miljøtjenesten.

Kilde: Solrun Holm, Vestvågøy kommune

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse