fbpx Anatomieksamen 2022: Her er fagnerdene bak årets eksamen Hopp til hovedinnhold

Anatomieksamen 2022: Her er fagnerdene bak årets eksamen

Ole Kristian Brones Berg underviser sykepleierstudenter i anatomi ved Høgskolen i Molde

Hvert år skal flere tusen sykepleierstudenter ta den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Men hvem er de som lager eksamensoppgavene? 

Førsteamanuensis og sykepleier Ole Kristian Brones Berg er mannen som leder gruppen som laget årets eksamenssett til sykepleierstudentenes mest beryktede eksamen – nemlig eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB).

Berg jobber til daglig ved Høgskolen i Molde.

Her er gjengen bak anatomieksamenen

Men Ole Kristian Brones Berg lager ikke oppgavene alene.

Her er laget Berg har jobbet sammen med for å lage årets eksamenssett:

 • Universitetslektor og anestesisykepleier Irén Totland fra Universitetet i Sørøst-Norge
 • Førstelektor og lege Mona Elisabeth Meyer fra Oslomet
 • Førstelektor Åshild Odden Miland fra UiT
 • Universitetslektor og anestesisykepleier Siri Gunn Simonsen fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Høyskolelærer og sykepleier Helge Stensrud fra Høgskolen i Innlandet

I tillegg har gruppen en referansegruppe som de får råd og innspill fra underveis.

Disse har sittet i referansegruppen:

 • Førstelektor og anestesisykepleier Jørn Hustad fra Universitetet i Agder, Kristiansand
 • Førstelektor og lege Lars Kyte fra Høgskulen på Vestlandet, Førde
 • Førsteamanuensis og sykepleier Fred-Ivan Kvam fra Høgskolen på Vestlandet, Bergen
 • Førsteamanuensis Heidi Grønlien fra Høgskolen i Østfold, doktorgrad i fysiologi
 • Student Edel Marlèn Taraldsen, tidligere leder av NSF Student
 • Student Ida Charlotte Brox-Pedersen fra UiT Narvik, oppnevnt av NSF

– Vi er fagnerder

– Hvorfor ble akkurat dere plukket ut til å lage disse eksamenene?

– Det er utdanningene som har sendt inn forslag til Nokut om hvem som bør sitte i denne gruppen ut fra ekspertisen vi har innenfor de forskjellige fagområdene. Forslagene vurderes så av Nokut og Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie, som er opprettet av Universitets- og høgskolerådet (UHR), svarer Ole Kristian Brones Berg.

– Er det stas å bli plukket ut?

– Det er klart det er hyggelig, sier han og legger til:

– Vi er en gjeng med fagnerder som på denne måten får et ekstra kollegium hvor vi kan diskutere fag vi er opptatt av.

– Har dere det gøy på møtene?

– Vi synes det er gøy. Selv om møtene først og fremst skjer digitalt, er det gøy for oss å diskutere emner vi opplever som morsomme.

Justerer underveis

Mange studenter gruer seg veldig til denne eksamenen, og strykprosenten er høy.

– Lager dere oppgavene for vanskelige med overlegg?

– He-he. Nei, det gjør vi ikke. Vi tar utgangspunkt i målene for læringsutbytte i studieemnet og velger oppgaver, tema og nivå på vanskelighetsgraden etter det.

Berg har forståelse for at mange er nervøse for denne eksamenen.

– Det er et stort emne, men også et av de viktigste. For å sikre at nivået er riktig, bruker vi referansegruppen og statistikk fra tidligere eksamensoppgaver underveis. Der er også sykepleierstudentene representert. Vi er lydhøre for de tilbakemeldingene vi får, og vi gjør justeringer når det er på sin plass, forsikrer Berg.

Ole Kristian Berg ved Høgskolen i Molde

Nesten samme resultat hvert år

Hvert år ligger strykprosenten på den nasjonale anatomieksamenen stabilt på rundt 30.

– Det tyder på at vi er gode på å jobbe frem oppgaver som har omtrent samme vanskelighetsgrad. Det ville vært mer oppsiktsvekkende om strykprosenten endret seg markant fra ett år til et annet, sier han.

Berg er derfor rimelig sikker på at jobben de gjør, er godt kvalitetssikret, og at studentene kan være sikre på at omfang og nivå er rimelig likt fra år til år.

– Jeg var ikke perfekt

Nasjonal deleksamen har ikke eksistert lenge nok til at Berg selv gjennomgikk eksamensformen da han gikk på sykepleierutdanningen.

– Hvordan gikk det da du tok din anatomieksamen?

– Jeg var på ingen måte en perfekt student. Men jeg kan love dagens studenter at dagens nasjonale eksamen er langt bedre og mer gjennomarbeidet enn eksamenen vi fikk i min studietid, lover Berg.

Anatomi, fysiologi og biokjemi er viktige fag og sykepleierstudentenes første eksamen.

– Hvorfor er denne eksamenen så viktig?

– De naturvitenskapelige emnene er grunnlaget for det meste av observasjon og behandling som studentene skal gjennomføre i praksis. Dette er viktig kunnskap for å yte god sykepleie. Å forstå hva og hvordan vil gjøre en til en kompetent sykepleier som pasientene er trygge på, sier Berg.

Får verken kjeft eller roser

På grunn av korona er dette for mange studenter den aller første eksamenen de noen gang er med på.

– Har dere tenkt noe over det?

– Det er nok riktig, men eksamen er alltid spennende – om det er første eller siste gang, sier han.

– Har du noen eksamenstips på tampen?

 Jeg pleier å si: Les jevnt og trutt. Men nå rett før er vel de viktigste rådene: Sørg for å få nok søvn, bruk hele eksamenstiden før du leverer oppgaven, og bruk gjerne notater til å løse oppgaver før du skriver dem inn i oppgavesettet.

– Får dere mye kjeft fra studenter som er misfornøyde med oppgavene?

– He-he. Vi får verken kjeft eller ros. Vi er nokså usynlige. Kontakten vi har, skjer først og fremst via Nokuts nettsider. De som klager eller roser, gjør nok det først og fremst gjennom Nokuts kanaler, sier Berg.

Fakta
Fakta om årets eksamen

Eksamen i AFB avholdes 15. desember, kl. 09.00–13.00. Denne vil være en digital skoleeksamen på 4 timer. Den gjennomføres i Inspera eller WISEflow. Alle oppgaver er forankret i Læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for anatomi, fysiologi og biokjemi studieåret 2022–2023 (pdf)

 • Digital eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi er en individuell eksamen.
 • Oppgavesettet inneholder tekstoppgaver og flervalgsoppgaver.
 • Du kan gå fram og tilbake mellom oppgavene i de timene du har til rådighet.
 • Du kan markere oppgaver du ønsker å gå tilbake til.
 • Du disponerer tiden selv.
 • Det er ikke satt noen grense for hvor mye tid du kan bruke på den enkelte oppgaven.
 • Det blir ikke gitt minuspoeng for feil svar.

Vi anbefaler alle studenter å repetere og øve med gamle eksamensoppgaver. Disse finner du nederst på denne siden.

Tilrettelegging på eksamen

Alle studenter som har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelagt eksamen ved institusjonen de studerer ved.

Sensur

Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps i regi av NOKUT, bestående av fagpersoner fra hele landet. Hver besvarelse sensureres av to sensorer. De vil være organisert slik at de arbeider sammen med kollegaer fra andre institusjoner. Sensorene kjenner hverken kandidatenes identitet eller institusjonstilknytning. Slik vil sensuren i størst mulig grad være bredt kalibrert og upåvirket av annet enn besvarelsesteksten i seg selv. Sensorene møtes også for å diskutere vurderinger og sette karakterer.

Sensurfristen er 12. januar 2023.

Begrunnelses- og klagerett følger lov om universiteter og høyskoler, slik som ved alle andre eksamener. Krav om begrunnelse eller ny sensur meldes inn via lokale eksamenskontor.

Kilde: Nokut

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse