fbpx Rekordstor legemiddelmangel i 2022 Hopp til hovedinnhold

Rekordstor legemiddelmangel i 2022

Diverse legemiddel på apotek

I løpet av fjoråret mottok Statens legemiddelverk 1581 meldinger fra legemiddelfirma om mangel på leveranser til det norske markedet. Ved årsskiftet var det særlig én mangel som bekymret.

– Situasjonen er bekymringsfull, sier overlege Ingrid Aas i Statens legemiddelverk til Sykepleien.

– Samtidig er det viktig å understreke at de aller fleste fremdeles får de legemidlene de trenge og den behandlingen legen har bestemt. Det er vi glade for.

Utfordringene med mangel på ulike legemidler har økt de siste årene. Riktignok var det en nedgang i antall mangler innrapportert til Legemiddelverket i 2021.

I 2022 er tallet rekordhøyt med 1581 tilfeller, opplyser Aas.

– Dette er ikke noe særnorsk fenomen. Legemiddelmangelen merkes også godt i mange andre europeiske land.

Artikkelen fortsetter nedenfor diagrammet.Bekymrer mest

Totaltallene sier riktignok ikke noe om alvorlighetsgrad. For eksempel hvor livsviktig de enkelte legemidlene er, hvor mange som trenger dem eller varighet av leveringsproblemene.

En del legemidler finnes det dessuten fullgode alternativer til på Legemiddelverkets bytteliste, og den statlige institusjonen har myndighet til å tillate salg av utenlandske pakninger ved behov. I 2020 ble det også opprettet et Nasjonalt legemiddelberedskapslager, som skal sørge for at kritisk viktige legemiddel er tilgjengelige.

Nå rundt årsskiftet er det som bekymrer mest mangelen på fenoksymetylpenicillin
Ingrid Aas, Legemiddelverket

Enkelte pågående legemiddelmangler gir likevel, ifølge Aas, grunn til uro.

– Nå rundt årsskiftet er det som bekymrer mest mangelen på fenoksymetylpenicillin, spesielt i miksturform, som ofte anbefales for barn, sier hun.

Antibiotikumet er anbefalt førstevalg ved en rekke bakterielle infeksjoner. Det er også knapphet på enkelte andre antibiotika i miksturform.

– Med tanke på at man gjerne ønsker å bruke smalest mulig antibiotika, så er det en utfordring at vi ikke har så god tilgang på dette for tiden, sier Aas.

(NB: Oppdatering om fenoksymetylpenicillin-situasjonen nederst i saken.)

Ingrid Aas

Mange syke

Parallelt med stor legemiddelmangel, er det svært mange som blir syke for tiden.

Folkehelseinstituttet (FHI) melder at antall nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og økende. Samtidige epidemier av influensa, covid-19 og RS-infeksjoner har ennå ikke nådd toppen. I sin siste ukerapport skriver FHI at sykehus og kommuner må være beredt på «mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus».

Samtidig er det mangel på flere legemidler relevante for dem som nå blir syke.

Mange nordmenn med luftveisinfeksjon har fått merke et langvarig fravær av miksturen Cosylan i apotekenes lagre. Også alternativet Solvipect comp har det vært skrint med.

– Det rammer jo mange, men er ikke så dramatisk og kritisk. For Solvipect comp er det ikke lenger en aktuell mangelsituasjon, og siste dato vi har fått for levering av Cosylan er fredag 13. januar, forteller Aas.

Ulike årsaker

Råstoffmangel, produksjonssvikt, feilberegning av tilbud og etterspørsel, samt strukturendringer er noen av årsakene til legemiddelmangel.

Ifølge Aas er beredskapen styrket som følge av pandemien. EU-kommisjonen har iverksatt en rekke tiltak for styrke helseberedskapen i Europa og å redusere sårbarheten og avhengigheten av forsyning fra andre verdensdeler. Europeiske legemiddelmyndigheters (EMA) mandat er utvidet med et større ansvar for kriseberedskap og håndtering.

– I pandemiens innledende faser, fryktet man at den ville påvirke den generelle legemiddeltilgangen i verden, men det slo ikke ut så kraftig som forventet. Årsakene til legemiddelmangel er komplisert. Når firmaer melder en mangel inn til oss, må de oppgi en årsak. De fleste mangelsituasjoner i fjor skyldes produksjonsutfordringer eller større salg enn forventet. De nyere mangelsituasjonene følges ekstra nøye av europeiske myndigheter som følge av de globale utfordringer med krigen i Ukraina, energikrise, høy inflasjon og nye utbrudd av covid-19 i Kina.

Muligheten Legemiddelverket har for å gi tillatelse til salg av utenlandske pakninger, blir også mye benyttet mangelsituasjoner
Ingrid Aas, Legemiddelverket

– Er det noe du vil oppfordre helsepersonell til å være spesielt oppmerksomme på når det gjelder legemiddelmangelen for tiden?

– At sluttbrukerne informeres tilstrekkelig dersom de får annen medisin enn de er vant til.

Legemiddelverket oppdaterer jevnlig ovennevnte bytteliste. Dette er en søkbar database med oversikt over hvilke legemidler som til enhver tid kan byttes, i enkelte tilfeller med visse begrensninger. Legemiddelmangel gjør at byttelisten blir hyppigere brukt.

– Muligheten Legemiddelverket har for å gi tillatelse til salg av utenlandske pakninger, blir også mye benyttet mangelsituasjoner, sier Aas.

– Brukere av legemidler kan derfor trenge ekstra hjelp og informasjon, siden pakningsvedlegget kan være på et annet språk, legemidler kan ha andre navn og dosene kan variere fra det de er vant med.


Oppdatering 11.1.22 kl 14: Legemiddelverket melder at grossistene nå har fått nye leveranser med fenoksymetylpenicillin som sendes ut til apotek. Det kan variere litt når apotekene får medisinen på plass i hyllene, men situasjonen skal nå være betydelig bedre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse