fbpx Vil at legemiddelfirmaene melder inn legemidler til «Nye metoder» Hopp til hovedinnhold
Sykehusdirektører:

Vil at legemiddelfirmaene melder inn legemidler til «Nye metoder»

Mange pillebrett som ligger strødd utover

Hvordan kan innføringen av nye medisiner og metoder i helsetjenesten bli bedre? Arbeidet er i gang, og noen forslag ligger nå på bordet.

Helseforetakene har nå levert statusrapport til Helsedepartementet om hvordan de vil følge opp evalueringen av ordningen med «Nye metoder». (Se faktaboks nederst i saken)

Hvordan jobbe raskere

Ifølge rapporten skal blant annet legemiddelfirmaene selv melde legemidler inn til Systemet for nye metoder. Målet er å få ned tiden det tar å innføre nye legemidler.

Sykehusdirektørene vil også snu på hvem som skal ta initiativ til at et nytt legemiddel skal vurderes og anbefaler å flytte ansvaret fra Statens legemiddelverk til legemiddelfirmaene selv.

Arbeidet fortsetter

Leder Inger Cathrine Bryne i Beslutningsforum sier til Dagens Medisin at hun er fornøyd med arbeidet som er gjort, men understreker at rapporten er en statusrapport og at det fortsatt pågår videre arbeid.

– Dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Legemidler prioritert

Legemidler er ifølge rapporten den delen som sykehusdirektørene har prioritert å se på i året som har gått siden evalueringsrapporten kom i fjor.

Årsaken er at legemidler utgjør 80–90 prosent av sakene som Beslutningsforum får på sitt bord, og at saksbehandlingstiden er lang.

«Delvis tilfeldig»

Hvordan Nye metoder skal forholde seg til metoder som ikke er legemidler, har vært vanskelig. I en egen rapport beskrives utvalget metoder som ikke er legemidler som er vurdert av systemet som «delvis tilfeldig».

Nå opprettes en egen referansegruppe for å gi innspill om «ikke-legemidler», i tillegg til en egen legemiddel-gruppe.

Første møte i gruppene skal være ved månedsskiftet oktober/november, opplyser Bryne til Dagens Medisin.

Legeforeningen, Kreftforeningen og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) er invitert inn i begge referansegruppene. Etter det Sykepleien kjenner til, er ikke Sykepleierforbundet spurt om å delta.

Fakta
Om «Nye metoder»

Systemet for «Nye metoder» ble evaluert for rundt et år siden. Konklusjonen var at systemet er for tregt.

Nye metoder ble opprettet i 2013 og lovfestet i 2019. Beslutningsforums oppdrag er å gjøre metodevurderinger og ta beslutninger om helsetjenesten skal innføre nye legemidler og utstyr. I forumet deltar den øverste ledelsen for sykehusene, de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF-ene).

I vinter fikk helseregionene i oppgave å levere en rapport om hvordan de ville følge opp evalueringen og endre systemet. Nå er rapporten klar.

0 Kommentarer