fbpx OUS må kutte 440 årsverk Hopp til hovedinnhold

OUS må kutte 440 årsverk

Bildet viser Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus OUS.

Ifølge NRK må Oslo universitetssykehus (OUS) kutte kraftig fremover. Blant annet vil de redusere 30 årsverk på kvinneklinikken, 40 på barne- og ungdomsklinikken og 80 årsverk på klinikken for psykisk helse og avhengighet. - Dette er ikke vedtatt, opplyser viseadministrerende direktør, OUS, Morten Reymert til Sykepleien.

Saken ble oppdatert 15:23 med kommentar fra OUS

Hos kvinneklinikken vil de kutte to til fire fødesenger.

Etter det NRK forstår, er målet i flere avdelinger å løse nedgangen i årsverk ved å kutte i overtid og bruk av vikarer – ikke ved å si opp ansatte.

Totalt må sykehuset kutte 440 årsverk, ifølge NRK.

Vedtakene ble presentert av ledelsen under et digitalt møte tirsdag morgen, skriver VG.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det er en tragedie. Det er en tragedie for fødselsomsorgen i Oslo, sier tillitsvalgt for Den norske jordmorforeningen, Kristin Bøhn, til VG. Hun er jordmor ved ABC-klinikken, som er en del av Kvinneklinikken på OUS.

Tirsdag gjentok Helseminister Ingvild Kjerkol at sykehusene må stramme inn i 2023, under den årlige sykehustalen.

OUS har 15 fødestuer og to mottak som brukes til fødsler.

- Dette er ikke vedtatt

Viseadministrerende direktør, OUS, Morten Reymert skriver i en e-post til Sykelpeien at dette ikke er vedtatt.

- I desember 2022 erkjente styret ved Oslo universitetssykehus at sykehuset har behov for bemanningstilpassing. I samme møte ba styret administrerende direktør planlegge omstillingstiltak som sikrer at driften i 2023 kan gjennomføres innenfor de gitte økonomiske rammene. Administrerende direktør er bedt om å legge frem status for planen på styremøtet i februar 2023, opplyser Reymert.

- Det pågår en prosess

Han sier til Sykepleien at det pågår en prosess med klinikkenes budsjetter for 2023, der det er tatt utgangspunkt i et samlet effektiviseringskrav på tre prosent.

- Budsjettkravene er omregnet til anslag på hvor mange årsverk de enkelte klinikkene må redusere med i 2023. Klinikkene arbeider nå med forslag til tiltak for å nå budsjettkravene. I årsverk-regnskapet inngår både faste stillinger og innleie, sier Reymert. 

Sykehusets forslag til omstillingstiltak vil foreligge til styremøtet 23. februar.

- Vi har ikke anledning til å kommentere mulige tiltak før vi har en endelig plan, opplyser han.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse