fbpx Danmark: Mange sykepleiere jobber mindre etter første barn Hopp til hovedinnhold

Danmark: Mange sykepleiere jobber mindre etter første barn

Bilder viser bena til fire helsepersonell.

En ny rapport viser at mange av sykepleierne som går ned i stilling etter først barn, fortsetter å jobbe mindre. Forskeren bak peker på manglende fleksibilitet i jobbhverdagen.

Som i Norge er det høy andel deltid blant sykepleiere i Danmark. Og nå viser en ny rapport fra Kraka og Deloitte at mange sykepleiere jobber mindre etter å ha fått barn.

Det er danske Information som gjengir funnene i undersøkelsen.

Ned 500 timer i året

Forskere har fulgt 46 565 offentlige ansatte (sykepleiere, lærere, barnehagelærere og helse- og omsorgsarbeidere) som har fått barn i tidsrommet 1999 til 2015. Forskerne har fulgt dem i fem år før første barn og i ti år etter.

I alle de fire gruppene gikk antallet arbeidstimer ned etter første fødsel, og det gikk ikke opp igjen til nivået før fødsel.

Den største nedgangen var blant sykepleiere, som i snitt jobbet 500 timer mindre i året de første fem årene etter fødsel. 

Anders Dons i Deloitte Norden sier ifølge Information at det blant annet skyldes mangelen på fleksibilitet i sykepleiernes arbeid.

Vil ha mer anerkjennelse

«Når man har fått sitt første barn, har man ikke lenger så mye fleksibilitet til overs, og derfor går man ned i stilling», sier han til avisen.

Philip Rosenbaum, som forsker på ulikhet mellom kjønnene og foreldreskap, peker også på lønn som en faktor. Han sier at det kan være vanskelig å få kabalen til å gå opp hvis begge foreldrene har lite fleksible jobber, og at den med lavest inntekt må redusere stillingen sin.

Leder for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen sier at sykepleiere har gode grunner til å gå ned i stilling.

«Sykepleiere jobber på ukurante tider, og det påvirker muligheten for å balansere arbeid og fritid. Det gjør at noen i en periode velger å jobbe mindre for å få det til å gå opp», sier hun ifølge Information.

Christensen sier også at det ikke blir anerkjent godt nok hvor mye danske kvinner faktisk jobber.

«I stedet blir kvinnene som jobber deltid shamet», sier hun.

Viser til Norge

Forskerne bak rapporten peker på at sykepleie er et typisk kvinneyrke, og at de tradisjonelt jobber flere timer hjemme. Derfor er mer likestilling et av tiltakene de mener vil ha effekt. For eksempel at en del av barselpermisjonen er øremerket menn.

Fra 2. august i år er elleve uker av permisjonen øremerket far.

Philip Rosenbaum sier til Information at norske studier viser at slik øremerking gir mer likestilling.

Men han peker også på økt fleksibilitet i arbeidshverdagen som et tiltak som på lengre sikt kan føre til at sykepleiere jobber flere timer. For eksempel at de med barn under en viss alder kunne få flere dagvakter.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse