fbpx Britiske sykepleiere streiker for å få det levelig Hopp til hovedinnhold

Britiske sykepleiere streiker for å få det levelig

bildet viser sykepleier Nonni

I dag streiker britiske sykepleiere for første gang i historien. Mange av dem har fått økonomiske problemer etter den høye inflasjonen som i oktober var på 11,1 prosent.

Sykepleiere som er medlemmer av Royal College of Nurses (RCN) i England, Wales og Nord-Irland, men ikke i Skottland, skal ha to proteststreiker den 15. og 20. desember. Målet er høyere lønn.

Mandag 12. desember hadde RCN-leder Pat Cullen et siste møte med helseminister Steve Barclay med håp om å begynne formelle lønnsforhandlinger, noe som kunne ha avverget streikene. Men Barclay nektet å diskutere lønn med beskjed om at det ikke lå mer penger på bordet. Dermed vil de to proteststreikene gå som planlagt.

– Jeg hadde behov for å gå ut av dette møtet med noe seriøst å vise sykepleierne som kunne forhindret streiken denne uken. Dessverre får de ikke en eneste ekstra penny, sa Cullen etter møtet.

Bildet viser Pat Cullen

Blir husløse i januar

Nonni er en sykepleier med mann og fire barn i Bristol som BBC intervjuet på video i november.

Familien har ikke lenger råd å betale husleie, til tross for at begge foreldre jobber. De har alltid betalt leien i tide de ti årene de har bodd der, men nå gjør prisoppgangen dem husløse fra januar.

– Den dokumentaren gikk veldig innpå meg, innrømmer sykepleier Ingrid Jahren Scudder fra Norge, som også bor i Bristol hvor hun studerer sosiologi og jobber i et vikariat som sykepleier ved et fastlegekontor.

– Vi har en stor mengde mennesker i dette landet nå som ikke kan leve av lønna, selv om de har bachelorutdanning og jobber 100 prosent i trygge, ofte offentlige, jobber, sier Scudder til Sykepleien.

Høy inflasjon og sykepleierflukt

Siden 1979 har sykepleierne fått rundt 2 prosents lønnsøkning hvert år, men i år har inflasjonen i Storbritannia vært skyhøy, og landet på 10,7 prosent i november.

I oktober var den på 11,1 prosent, den høyeste på 41 år.

Dette rammer de britiske sykepleierne hardt, og det nasjonale helsevesenet NHS, har hatt sin største sykepleierflukt på mange år i år.

Startlønn på rundt 328 000 kroner

Gjennomsnittslønnen for en sykepleier i Storbritannia er på 37 000 pund i året, knapt 449 000 kroner. Det tallet inneholder både nybegynnerlønnen som er på drøyt 27 000 pund (rundt 328 000 kroner), og seniorlederlønn som kan være opp mot 110 000 pund i året, drøyt 1,33 millioner kroner (ifølge valutakursen per 14. desember).

Erfarne sykepleiere har nå 20 prosent dårligere reallønn sammenliknet med 2010, hevder RCN.

Får bare dekket 50 pund per streikedag

Til tross for at sykepleierne har det økonomisk ille fra før, får de ikke dekket lønnen de mister hvis de skulle hatt vakter den 15. og 20. desember når de to proteststreikene skal være. Men de får en støtte fra RCN på 50 pund per dag.

I går fortalte BBC om sykepleier Lizzie som ikke hadde råd til å være med i fagforeningen, og hvis hun hadde hatt det, ville hun ikke hatt mulighet til å miste to dagers lønn. 

Den britiske sykepleierstreiken skiller seg fra slik vi gjør det i Norge. For det første finnes ikke noen liknende mulighet for å streike på denne måten. Hos NSF er sykepleierne i streik fra de er tatt ut, til den er over.

Lønnskravene til RCN er typiske krav som NSF ville behandlet i de ordinære tariffrevisjonene i hoved- og mellomoppgjørene med streikeadgang. Under slike streiker får medlemmene bidrag fra NSFs streikefond som tilsvarer nettolønnen, siden de ikke betaler skatt av streikebidrag.

Men det er adgang til kortvarige politiske streiker også i Norge. Da er streiken rettet mot myndighetene og ikke tariffmotparten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse