fbpx Underernæring gir enorme kostnader for samfunnet Hopp til hovedinnhold

Underernæring gir enorme kostnader for samfunnet

bildet viser middagsservering ved sykehjem

Om lag 114 000 personer i Norge har sykdomsrelatert underernæring. Dette har en samlet samfunnskostnad på nesten 32 milliarder kroner, viser en rapport utarbeidet av Menon Economics.

Menon Economics har laget en rapport om sykdomsrelatert underernæring på oppdrag fra Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kliniske ernæringsfysiologers forening og FoodCapture.

Fakta
Sykdomsrelatert underernæring:
  • Underernæring oppstår når kroppens behov for energi og næringsstoffer over tid ikke tilfredsstilles gjennom mat og drikke.
  • Man skiller mellom når tilstanden skyldes sult og når den oppstår som en konsekvens av en sykdom. Sistnevnte årsak er altså sykdomsrelatert underernæring.
  • Tilstanden fører til økt risiko for sykdom med tilhørende komplikasjoner, lengre opphold på sykehus og dødelighet.
  • Sykdomsrelatert underernæring deles i tre: Med akutt inflammasjon (for eksempel brannskader, kirurgiske inngrep), med kronisk inflammasjon (for eksempel kols eller kreft) og uten inflammasjon (for eksempel tygge- og svelgevansker eller mistrivsel).

Usikre tall på forekomst av underernæring

Ingen vet sikkert hvor mange som lider av underernæring i Norge. Rapporten viser til store sprik i anslagene mellom ulike studier, men ender opp med et konservativt estimat på 114 000 personer.

Dermed blir usikkerheten rundt samfunnskostnadene også stor. Resultatene fra usikkerhetsanalysen som rapportens forfattere har gjort, viser at kostnadene ligger et sted mellom 23 og 41 milliarder kroner.

Menon Ecomomics har gjort et estimat der de regner med at underernæringen fører til 15,8 milliarder kroner i sykdomsbyrde, 13,2 milliarder kroner i helsetjenestekostnader og 2,6 milliarder kroner i produksjonstap. De får dermed en totalsum på 31,7 milliarder kroner.

bildet viser en graf over kostnader

Sykehuskostnadene er større enn i kommunehelsetjenesten

Av kostnadene til helsetjenester, er størsteparten knyttet til spesialisthelsetjenesten. Hele 80 prosent, eller 10,6 milliarder kroner av underernæringskostnadene er knyttet til sykehus.

1,5 milliarder er knyttet til sykehjem og 1,2 milliarder til hjemmetjenesten.

Forebygging kan være løsningen

«Både funnene i denne rapporten, og en rekke andre studier, underbygger at det vil være store samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til forebygging av underernæring», heter det i rapporten.

I år ble nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring oppdatert.

Der er Malnutrition Screening Tool (MST) anbefalt å bruke som kartleggingsverktøy. MST består av to spørsmål, ett om endring i vekt og ett om endring i matinntak. Verktøyet er det som vil ligge til grunn for blant annet kvalitetsindikatorer og annen rapportering.

Selv om retningslinjene er klare på området, var det kun 18 prosent av mottakere av hjemmetjeneste over 65 år som fikk sin ernæringsstatus vurdert i 2021. 47 prosent av beboere på langtidsopphold i institusjon over 65 år fikk det samme, så her har mange sykepleiere en viktig oppgave som venter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse