fbpx Når noe går galt – si unnskyld! Hopp til hovedinnhold

Når noe går galt – si unnskyld!

En hund som holder en rose i munnen

Når en uønsket hendelse skjer på jobben, er et av de viktigste rådene å beklage og å følge opp de pårørende. Slik ble ikke Frank Andersen behandlet etter en mislykket øyeoperasjon.

– Hvor mange her har opplevd at det har skjedd en uønsket hendelse på jobb? Kan dere reise dere.

Dette spørsmålet stilte seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Tonje Houg, til en fullsatt sal da hun innledet sesjonen «Si unnskyld» på Pasientsikkerhetskonferansen fredag 25. november.

Så å si hele salen reiste seg fra stolene.

– Hvor mange av dere kjente til prosedyrene på arbeidsplassen for hvordan dere håndtere slike hendelser? fortsatte hun.

Denne gangen var det langt flere som ble sittende, og mange nølte og mumlet at de kjente sånn halvveis til prosedyrene.

– Det samsvarer med det vi fant i piloten vår hvor vi undersøkte hvordan uønskede hendelser håndteres, sa Tonje Houg før hun overlot podiet til leder i Pasientskadeforeningen, Frank Andersen.

20 års kamp for å rette feil

Andersen er selv et offer for feilbehandling etter en øyeoperasjon i 2000. Han viste frem et bilde på storskjermen. Det er tydelig at operasjonen ikke har gått etter planen. Øynene er usynkrone og ser forskjellige ut.

– Er det noen her som mener dette ser riktig ut? spurte Andersen tilhørerne i salen.

Han får et nokså enstemmig nei, til svar.

– Vel, alle legene jeg var i kontakt med, mente dette var helt greit. Jeg kjempet i 20 år og har gjennomgått 15–20 operasjoner etter dette, fortalte Andersen.

Til slutt dro han til en øyelege i Sveits, imot alle norske legers råd. Andersen viser et nytt bilde på skjermen av resultatet av operasjonen han gjennomførte der.

– Ser dere? Nå har jeg nesten fått øyet og synet tilbake til 100 prosent, sa han.

Fikk erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har behandlet saken til Andersen. Han ble tilkjent flere millioner kroner i erstatning. Har det gjort at alt nå er greit?

Han synes ikke det.

Andersen ønsker seg en ektefølt unnskyldning, eller i det minste at noen av øyelegene hadde hjulpet ham til å finne en behandling eller spesialist som kunne rettet opp feilene.

– En annen ting er hvor viktig det er at helsepersonell journalfører alt de gjør. Når NPE skal ta stilling til om det er feilbehandlet og man har krav på erstatning, er det journalene de tar utgangspunkt i. I mitt tilfelle var det mye som ikke var dokumentert. Dokumenter manglet eller var borte, fortalte han.

Fra pasientsikkerhetskonferansen. Sesjon "si unnskyld"

Vær empatisk, og følg opp de pårørende

Etterpå entret Jannicke Mellin-Olsen podiet. Hun er overlege ved Bærum sykehus. Hun snakket om hva som er viktig for pårørende og pasienter etter at noe har gått galt.

– Tenkt at den pårørende er din kone, far eller datter. Hvilken samtale ville du hatt med helsepersonell etter at noe gikk galt? spurte hun retorisk.

Mellin-Olsen rådet helsepersonell til å dokumentere alt som ble gjort så snart som mulig etter hendelsen.

– Ikke spekuler på hva du tror har gått galt, bare noter det som skjedde. Få gjerne en kollega til å lese igjennom etterpå, sa hun.

– Å beklage at noe har gått galt, er viktig.

– Fortell de pårørende hva som har skjedd, hva som skal skje videre og når du vil kontakte dem med mer informasjon. Det er viktig at du som helsepersonell holder dem oppdatert. Sier du at du skal ringe dagen etterpå, så gjør det. Selv om du ikke har noe nytt å melde. Det er viktig for å gjenoppbygge tilliten at de pårørende forstår at hendelsen håndteres på en ordentlig måte, og at målet er å finne sannheten, sa hun.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse