fbpx 33 pasienter smittet med Serratia marcesens Hopp til hovedinnhold

FHI har funnet 33 pasienter smittet med Serratia marcesens

Serratia marcescens bakterie

33 pasienter smittet med Serratia marcesens, melder FHI. Etter hvert kan være aktuelt å teste spesifikke produkter, opplyser FHI.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyste 9. november om bakterieutbrudd ved flere av landets sykehus. Bakterien det er snakk om heter Serratia marcescens.

Utbruddet startet i oktober

Utbruddet ble først oppdaget i oktober, da sykehus i Helse Midt-Norge reagerte på en økning i antall pasienter med Serratia marcesens. Bakterien er vanlig og trives godt i vann og fuktige omgivelser, samt i sykehusmiljø.

For ett par uker tilbake varslet tre helseforetak i Helse Sør-Øst om funn av denne bakteriestammen i til sammen sju pasientprøver fra 2022.

Holder på med analysearbeid

Folkehelseinstituttet har siden utbruddet ble kjent jobbet tett med de Regionale kompetansesentrene for smittevern (RKS), Mattilsynet og Statens legemiddelverk.

– Sykehuslaboratoriene analyserer nå nedfryste bakterieprøver av Serratia marcescens for å kartlegge omfanget av utbruddet bakover i tid, opplyser Arne Taxt, overlege ved Avdeling for smittevern og vaksine ved FHI i en e-post til Sykepleien.

33 pasienter smittet

Prøvene sekvenseres så for å skille utbruddsstammen med Serratia marcescens fra andre stammer.

– I tillegg kartlegges om pasientene har noen fellestrekk eller har vært eksponert for noen felles produkter som kan gi oss en pekepinn om smittekilden, sier Taxt.

Han sier videre at det etter hvert kan være aktuelt å teste spesifikke produkter.

– Arbeidet er pågående, og vi har hittil identifisert 33 tilfeller i Helse Midt-Norge, Vest og Sør-Øst, opplyser Taxt.

Serratia marcescens bakterie

0 Kommentarer