fbpx FHI undersøker bakterieutbrudd ved flere norske sykehus Hopp til hovedinnhold

FHI undersøker bakterieutbrudd ved flere norske sykehus

Folkehelseinstituttet (FHI) er varslet om et pågående utbrudd av bakterien Serratia marcescens som er påvist i flere av landets sykehus.

– FHI bidrar nå i utbruddsarbeidet ved å koordinere en gruppe med representanter fra alle helseregioner, sier overlege Arne Taxt i Folkehelseinstituttet.

I tillegg er Mattilsynet og Statens legemiddelverk med i etterforskningsarbeidet. Hensikten er å få en bred oversikt over situasjonen og stoppe utbruddet.

– Arbeidsgruppen jobber systematisk for å kartlegge omfanget av utbruddet, finne smitteveier, samt for å undersøke om det kan være en felles smittekilde, sier Taxt.

Medvirkende årsak i tre dødsfall

Utbruddet ble først oppdaget i oktober, da sykehus i Helse Midt-Norge reagerte på en økning i antall pasienter med Serratia marcesens.

I forrige uke varslet også tre helseforetak i Helse Sør-Øst om funn av denne bakteriestammen i til sammen syv pasientprøver fra 2022. Det er rapportert om tre dødsfall der infeksjonen kan ha vært medvirkende årsak.

Farlig for de med svekket immunforsvar

Serratia marcescens er en vanlig forekommende bakterie som blant annet trives i vann og fuktige omgivelser, samt i sykehusmiljø.

Den forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig sykdom hos pasienter med svekket immunforsvar, skriver FHI.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse