fbpx Studie: Mors bruk av antibiotika kan føre til astma hos barn Hopp til hovedinnhold

Studie: Mors bruk av antibiotika kan føre til astma hos barn

Gravid

Mors antibiotikabruk og infeksjoner under graviditet henger sammen med astma hos barnet, ifølge en ny studie.

Likevel understreker Folkehelseinstituttet (FHI) at det er viktig for gravide å ta antibiotika når de får beskjed om det av legen.

I en nettartikkel skriver FHI at man lenge har vært klar over en sammenheng mellom mors bruk av antibiotika og astma hos barn.

Ifølge instituttet har det imidlertid vært uklart om antibiotika eller selve infeksjonen er hovedårsaken. Derfor har FHI og Universitetet i Oulu i Finland sett på både effekten av infeksjoner og antibiotika under svangerskapet.

Studien er basert på data fra den norske mor, far og barn-undersøkelsen og Medisinsk fødselsregister. Tallene fra begge undersøkelsene viser en økt forekomst av astma ved sju års alder hos barn av mødre som har tatt antibiotika under svangerskapet.

Den nye studien tyder imidlertid på at infeksjonene som er grunnen til at mor har fått utskrevet antibiotika delvis forklarer den økte forekomsten av astma.

0 Kommentarer